Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 180.

-

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Asas psikometrik dalam kaunseling (KKA3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Bimbingan dan penasihatan (KKP3012). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kaunseling pelbagai budaya (KKS3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pembangunan sahsiah (KKD2063). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi perkembangan moral (HMP3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Teori-teori kaunseling (KKT3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Asas psikometrik dalam kaunseling (KKA3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Behaviour child guidance (KAA3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Bimbingan dan kaunseling kanak-kanak pintar cerdas (KBC3063). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Bimbingan dan penasihatan (KKP3012). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Etika dalam kaunseling (KKP3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Isu-isu dalam perkhidmatan kaunseling sekolah (KKD3073). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaunseling penyalahgunaan dadah (KKD3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Teori-teori kaunseling (KKT3043). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Behavior modification (KSH3603). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Brain and behavior (KSN3043). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Motivation and emotion (KSN3603). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Abnormal psychology (KSY3403). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Health psychology (KSH3303). [Teaching Resource]

-, Diana Septi Purnama (2016) Pembinaan model kompetensi peribadi sosial berdasarkan bimbingan kaunseling peribadi sosial dan pendidikan karakter di sekolah menengah Yogyakarta. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Ida Fitria (2014) Self-esteem, subjective well-being and social anxiety amongst lnternational students of Sultan Idris Education University. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Nuzsep Almigo (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Group dynamic (KSR3503). [Teaching Resource]

-, Nuzsep Almigo (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Introduction to psychology (KSG3103). [Teaching Resource]

-, Nuzsep Almigo (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Learning and cognition (KSD3503). [Teaching Resource]

-, Pau Kee (2010) Penggunaan teknik-teknik terapi kognitif tingkah laku (CBT) untuk menolong individu yang mempunyai trait keinginsempurnaan: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Pau Kee (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Bimbingan kelompok (KKG3033). [Teaching Resource]

-, Pau Kee (2015) An exploration of health providers' responses to intimate partner violence (IPV) in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Purwoko (2016) Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A

A. Rahman, Hamidon (2001) Psychological perspective on language learning : a behaviorist approach. In: International English Language Teaching And Teacher Training Seminar, 18-20 Jun 2001.

Abas, Nurul Ain Hidayah (2010) Emotional intelligence and conflict management styles. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Aziz, Prof.Dr. Shaharudin (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Aplikasi kemahiran psikologi dalam sukan (QPP3074). [Teaching Resource]

Abd Aziz, Shaharudin (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)- Aplikasi kemahiran psikologi dalam sukan (QPP3074). [Teaching Resource]

Abd Ghani, Shafini Noor Ain (2014) Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Karim, Zulakbal (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi kesihatan (QPK3013). [Teaching Resource]

Abd Rahman, Normarina (2016) Pembinaan dan validasi instrumen pengukuran efikasi kendiri terhadap pentaksiran alternatif dalam kalangan guru. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Razak, Ahmad Zainal Abidin and Yeop Yunus, Nek Kamal and Mohd Nasurdin, Aizzat (2011) The impact of work overload and job involvement on work family conflict among malaysian doctors. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 5. pp. 1-10.

Abd Shukor, Abd Aziz (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak (KAL3043). [Teaching Resource]

Abd. Aziz, Shaharudin (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Aplikasi kemahiran psikologi dalam sukan (QPP3074). [Teaching Resource]

Abd. Hamid, Akma (2011) Pengaruh kecerdasan emosi dan personaliti terhadap pencapalan akademik pelajar sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Latif, Norhayati (2013) Pemupukan kreativiti dan motivasi dalam meningkatkan keyakinan diri pelajar berasaskan modul PIS. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Manap, Rozaliza (2015) Pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai perlakuan buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah di daerah Kerian Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Razak, Norsilawati (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pengujian, pengukuran dan penilaian Psikologi Sukan (QPP3053). [Teaching Resource]

Abdul Razak, Norsilawati (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Pengujian pengukuran dan penilaian psikologi sukan (QPP3053). [Teaching Resource]

Abdul Razak, Norsilawati (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi kejurulatihan (QCP3013). [Teaching Resource]

Abdul Razak, Norsilawati (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi perkembangan manusia(QPU3023). [Teaching Resource]

Abdul Razak, Norsilawati (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Psikologi sukan (QSP3012). [Teaching Resource]

Abdul Wahab Khan, Rahmattullah Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Positive psychology (KSY3803). [Teaching Resource]

Abdul Wahab Khan, Rahmattullah Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Clinical psychology (KSY3013). [Teaching Resource]

Abdul Wahab Khan, Rahmattullah Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Positive psychology (KSY3803). [Teaching Resource]

Abdul Wahab Khan, Rahmatullah Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Health psychology (KSH3303). [Teaching Resource]

Abdullah, Zatin @ Mohd. Kamal Kakom (2007) Perkaitan diantara oreintasi matlamat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan penglibatan atlit individu dan berpasukan dalam aktiviti sukan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abu Shahim, Mohd Radhi (2016) Konsep kendiri lelaki lembut melalui penerokaan teknik lukisan projektif. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad, Aslina (2003) Keberkesanan Pertandingan Seni Jauhi Dadah Peringkat Sekolah Menengah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad, Noor Aini and Mahamod, Zamri and Aziz, Zahara (2012) Pengajaran kemahiran komunikasi bagi murid-murid bermasalah pembelajaran teruk. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 2 (2). pp. 11-18. ISSN 2180-4842.

Ahmad, Norazani (2016) Meneroka penggunaan model penyeliaan kaunseling dalam kalangan penyelia latihan profesional di Universiti awam. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Aizinin, Aiza Hazrilsuhada (2016) Pembinaan dan kesan pelaksanaan modul In-Vee terhadap pencapaian, Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran proses sains. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Almigo, Nuzsep (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Ethics, current issues and advanced topics in psychology (KSG3603). [Teaching Resource]

Almigo, Nuzsep (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Interpersonal relationship (KSR3203). [Teaching Resource]

Almigo, Nuzsep (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Asas psikologi (QPU3013). [Teaching Resource]

Andi, Hari Krishnan (2015) Emotional intelligence of IKBN youth and the relationship with personality attributes. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Andi, Hari Krishnan (2012) Relationships between Emotional Intelligence and the Big Five in youths. Malaysian Journal of Youth Studies.

Anwar, Suzana (2015) Perlakuan metakognitif murid Tahun Lima dalam penyelesaian masalah matematik. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Arifin, Sarimah (2017) Kesan bimbingan kelompok terhadap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar salah laku disiplin. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Azizuddin Khan, Thariq Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikobiologi aktiviti fizikal (QPP3033). [Teaching Resource]

Azizuddin Khan, Thariq Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi Sosial (QPU3033). [Teaching Resource]

Azizuddin Khan, Thariq Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi positif & kecemerlangan sukan (QPP3063). [Teaching Resource]

Azizuddin Khan, Thariq Khan (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi kecederaan sukan (QPK3023). [Teaching Resource]

Azizuddin Khan, Thariq Khan (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi sukan dan aktiviti fizikal (QPP3013). [Teaching Resource]

Azizuddin Khan, Thariq Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Psikologi sosial (QPU3033). [Teaching Resource]

Azmi, Siti Hartini (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pengujian, pengukuran dan penilaian Sains Sukan (QSU3073). [Teaching Resource]

B

Behadin, Azlan (2015) Tekanan kerja, efikasi kendiri akademik dan komitmen untuk meneruskan pengajian dalam Program Pensiswazahan Guru. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bistamam, Mohamad Nasir (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaedah penyelidikan dalam kaunseling (KKR3033). [Teaching Resource]

C

Che Abdullah, Che Anuar (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kelompok kaunseling (KKG3023). [Teaching Resource]

Che Cob@Ab Ghafar, Saiful Akram (2016) Peranan visual sebagai media propaganda sewaktu pendudukan Jepun Dai Nippon di Malaysia, 1942 -1945. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

D

Din, Faridah (2011) Kesan bimbingan kelompok Modul Mari Bersyukur terhadap penghargaan kendiri dalam kalangan pelajar ponteng. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Dumpok, Abdul Rahim (2016) Konstruk instrumen penilaian efikasi kendiri guru Pendidikan Jasmani. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

F

Fajri, Ayu (2015) Social support, self esteem, and adjustment among the first grade students in Islamic boarding schools. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

G

Govindasamy, Priyalatha (2011) Detecting socially desirable responses in personality inventory. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

H

Hadzir, Zainal Abidin (2013) Personaliti dan cara gaya belajar pelajar tingkatan empat aliran sains dan sastera di sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hamdan, Mohd Najib (2015) Kesan tahap realistik karakter animasi talking-head terhadap prestasi pembelajaran dan emosi pelajar. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hamzah, Hazalizah (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psychological testing 1 (KSM3313). [Teaching Resource]

Hamzah, Hazalizah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Industrial and organizational psychology (KSR3013). [Teaching Resource]

Hamzah, Hazalizah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Psychological testing 1 (KSM3313). [Teaching Resource]

Harun, Nor Aimi (2012) Stres dalam kalangan kanak-kanak berbakat: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Ahmad (2003) Konstruk bateri ujian dan perbandingan tahap prestasi keupayaan motor pelajar sekolah menengah Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Ahmad (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pengujian, pengukuran dan penilaian Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani (QSU3103). [Teaching Resource]

Hassan, Anuar (2015) Kesan animasi bersegmen dengan pelbagai strategi kawalan pengguna terhadap prestasi dan bebanan kognitif pelajar. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Husain, Abd. Kadir (2016) Kesan kaunseling kelompok terhadap kompetensi sosial pelajar. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

I

Ishak, Amal Hayati (2015) Burnout dan tekanan kerja di kalangan guru: satu kajian terhadap guru-guru sekolah menengah daerah Hulu Langat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ishak, Zainol Abidin (2016) Kesan modul bimbingan kaunseling kelompok penyesuaian remaja terhadap motivasi, asertif, empati, harga diri dan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar salah laku disiplin. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Abdulllah (2015) Kesan kaunseling kelompok rebt terhadap simpton stres dalam kalangan staf jabatan dalam sebuah agensi kerajaan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jalal, Fauziah Hanim (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaunseling keluarga dan keibubapaan (KKT3063). [Teaching Resource]

Jamil, Norly and Razali, Mahani (2012) Pengenalan konsep bentuk, ruang dan pengukuran kepada kanak-kanak melalui rutin harian : satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2 (1). pp. 37-48. ISSN 2232-0393

Jusoh, Ahmad Jazimin (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaunseling individu (KKH3043). [Teaching Resource]

K

Kadir, Dini Rahiah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Asas psikologi (QPU3013). [Teaching Resource]

Kadir, Dini Rahiah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi perkembangan manusia (QPU3023). [Teaching Resource]

Khairushalimi, Fatin Izzati and Ahmad, Sabri (2016) Intergration of multi-group analysis in quality of life using structural equation modeling. Journal of Science and Mathematics Letters, 4 (1). pp. 38-46. ISSN 2462-2052

Khalid, Abdul Rahman (2013) Keberkesanan model Kaunseling Kelompok Berstruktur terhadap perhargaan kendiri dan motivasi pelajar. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khalid, Mohamad Asri (2015) Stres guru disiplin di daerah Perak Tengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Komaruddin, Nabilah (2016) Tahap kemahiran insaniah dan hubungannya dengan kecerdasan emosi dalam kalangan siswazah ISMP Sains UPSI. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

L

Len, Nasir (2009) Kesan intervensi kaunseling kelompok berstruktur adler ke atas persepsi terhadap keluarga, penghargaan kendiri dan kemurungan dalam kalangan remaja berisiko. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Low, Jeffrey Fook Lee (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Pembelajaran motor (QSU3053). [Teaching Resource]

M

Makantal, Jaslinah (2012) Perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak melalui bermain: satu kajian kes di sebuah prasekolah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mamat, Zulkifli (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kemahiran asas kaunseling (KKH3033). [Teaching Resource]

Masran, Md. Nasir (2005) Historical thinking skills of pre-service teachers in secondary school studies methods course. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Masron, Ahmad Shaufie (2004) Kecerdasan emosi dan kepuasan kerja guru-guru Pendidikan Seni Visual. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mat Radzi, Rizalina (2014) Peranan guru dan ibu bapa merangsang perkembangan sosioemosi kanak-kanak melalui aktiviti bermain. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md Hassan, Nurul Huda (2011) A study of moral reasoning and characteristics of at-risk students in Melaka. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md Latip, Nor Azrin (2012) The impact of technological capability on power, trust and interfirm relationship performance. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md Zalli, Mohd Muslim (2015) Thinking style preferences and academic performance of students in International Islamic University Malaysia (IIUM). Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md. Salleh, Omar (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi kecederaan sukan (QPK3023). [Teaching Resource]

Md. Salleh, Omar (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi kesihatan (QPK3013). [Teaching Resource]

Md. Salleh, Omar (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Psikologi kesihatan (QPK3013). [Teaching Resource]

Mohamad, Ezanee (2016) Hubungan antara lokus kawalan dan kebimbangan seketika dalam kalangan atlet ragbi. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Hanafi, Mazarul Hasan (2017) Fungsi simbol dalam mantera Melayu berdasarkan model Peirce Hashim Awang. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2003) Hubungan di antara gaya kognitif dan gaya belajar di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi kaunseling (QPU3043). [Teaching Resource]

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi organisasi (QPM3013). [Teaching Resource]

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi kaunseling (QPU3043). [Teaching Resource]

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)- Asas Psikologi (QPU3013). [Teaching Resource]

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi kaunseling (QPU3043). [Teaching Resource]

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Psikologi organisasi (QPM3013). [Teaching Resource]

Mohamed, Zulkifley and Ibrahim, Kamarulzaman (2009) Pembolehubah pendam teguh dalam model persamaan berstruktur kuasa dua terkecil separa. Jurnal Sains dan Matematik, 1 (1). pp. 45-58. ISSN 1985-7918

Mohamed Arip, Mohammad Aziz Shah (2010) Kesan kelompok bimbingan ke atas konsep kendiri, daya tahan dan kelangsangan remaja. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Arip, Mohammad Aziz Shah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Bimbingan kelompok (KKG3033). [Teaching Resource]

Mohamed Arip, Mohammad Aziz Shah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pengurusan stress (KKP3022). [Teaching Resource]

Mohamed Yusof, Azri (2015) Hubungan di antara kesediaan, personaliti dan pengalaman guru dengan amalan penilaian tugasan projek Prinsip Perakaunan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed@Ayub, Zarina (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Developmental psychology (KSD3103). [Teaching Resource]

Mohamed@Ayub, Zarina (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Physiological psychology (KSN3613). [Teaching Resource]

Mohd Arshad, Zuhaili (2017) Hubungan antara beban tugas dengan efikasi diri dan kepuasan kerja pensyarah di Kolej Vokasional. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Basri, Nor Afiti (2015) Kesan kaunseling kelompok Teori Pilihan Terapi Realiti terhadap aspek psikologi pelajar ibu bapa bercerai. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Daud, Nurul 'Ain (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaunseling pelbagai budaya (KKS3033). [Teaching Resource]

Mohd Daud, Nurul'Ain (2006) Kebimbangan sosial dalam kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Perak Tengah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Ibrahim, Nur Liyana (2016) Kesan bimbingan kelompok modul penyesuaian pemikiran kerjaya terhadap ketidakfungsian pemikiran kerjaya dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Isa, Nor Junainah (2009) Self-compassion dalam kalangan kaunselor pelatih UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Jais, Samsiah (2012) Malaysian school counsellor's perspectives and approaches to identifying and assisting at-risk students through counselling interventions. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Jais, Samsiah (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi abnormal (KKD3063). [Teaching Resource]

Mohd Jais, Samsiah (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psikologi kanak-kanak dan remaja (KKD3093). [Teaching Resource]

Mohd Jais, Samsiah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi abnormal (KKD3063). [Teaching Resource]

Mohd Noor, Amelia (2009) Efikasi kendiri kaunseling kaunselor pelatih UPSI : satu tinjauan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Noor, Norashady and Mohamed Arip, Muhammad Aziz Shah and Moh @ Hj Abdullah, Eftah and Yon, Haniza (2016) Measuring the content validity of MEPI using content validity ratio. Journal of ICT in Education (JICTIE), 3 (1). pp. 81-88. ISSN 2289-7844

Mohd Nor, Marniyati (2012) Komunikasi intrapersonal dan interpersonal sebagai asas kemahiran insaniah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Sa'ad, Fauziah (2014) Keberkesanan kaunseling kelompok pendekatan pemusatan insan dan pendekatan psikologi kognitif Ad-din ke atas konsep kendiri, kemurungan dan daya tahan remaja hamil luar nikah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Sani, Mohd Huzairi (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Psikologi perkembangan manusia (QPU3023). [Teaching Resource]

Mohd Yatim, Ab.Aziz (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pengurusan dan penilaian perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (KKP3123). [Teaching Resource]

Muhammad Adil, Fauzah Marhamah (2014) Social support, adjustment and academic stress among first year students in Syiah Kuala University. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhammad Maqbool, Saeed Javed (2016) Social psychological implication factors on the performance of elite hockey players of Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muslim, Rohaida (2016) Pengaruh tingkah laku terancang, kecerdasan emosi dan daya tahan terhadap hasrat keusahawanan pelajar. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mustafa, Mirza Azny (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi organisasi (QPM3013). [Teaching Resource]

Mustafa, Mirza Azny (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi positif dan kecemerlangan sukan (QPP3063). [Teaching Resource]

Mustafa, Muhammad Bazlan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaunseling kerjaya (KKC3023). [Teaching Resource]

Mustapha, Roslinda (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Adolescent psychology (KSD3013). [Teaching Resource]

Mustapha, Roslinda (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Personality (KSP3203). [Teaching Resource]

N

Nachiappan, Suppiah and Rohani, Seri Lanang Jaya (2009) Peranan psikologi pendidikan dalam membangunkan pelajaran berbentuk CD menggunakan peribahasa pelajar sekolah rendah melalui analisis Hermeneutik pedagogi. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nasir, R. and Mustaffa, M. B. and Wan Shahrazad, W. S. and Khairudin, R. and Syed Salim, S. S. (2011) Parental support, personality, self-efficacy as predictors for depression among medical students. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. pp. 9-15.

P

Perveen, Asma (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Forensic psychology (KSF3603). [Teaching Resource]

Perveen, Asma (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - History and philosophy of psychology (KSG3503). [Teaching Resource]

Perveen, Asma (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Psychological testing 2 (KSM3423). [Teaching Resource]

Perveen, Asma (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Sunstance abuse (KSY3603). [Teaching Resource]

S

Salahuddin Nurul Amal, Dina Amalia (2014) Stress, self-esteem, and parenting styles in adolescent students with smoking behavior in Banda Aceh. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Saper, Md Noor (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kaunseling dalam Islam (KKP3032). [Teaching Resource]

Saper, Md Noor (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaunseling dalam Islam (KKP3032). [Teaching Resource]

Saper, Md Noor and Mohd Yatim, Ab Aziz (2007) Penggunaan aktiviti kemahiran belajar 5 domain dalam kalangan bakal kaunselor UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shahadan, Md Azman (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Experimental psychology (KSX3603). [Teaching Resource]

Shahadan, Md Azman (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Psychological testing 2 (KSM3423). [Teaching Resource]

Shahadan, Md Azman (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)- Experimental psychology (KSX3603). [Teaching Resource]

Shahadan, Md Azman and -, Abdul Mujeeb Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - History and philosophy of psychology (KSG3503). [Teaching Resource]

Sufriadi, Hendri (2016) Pengaruh keluarga dalam meningkatkan kecerdasan emosi dan pencapalan akademik dalam kalangan pelajar Madrasah di Aceh. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sukardi, Shukiman (1995) Perkaitan antara orientasi matlamat dan strategi menangani stres pelajar atlet. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

T

Tajudin, Anas (2015) Hubungan kecerdasan emosi dan tekanan kerja terhadap keberkesanan pengajaran pensyarah Politeknik serta peranan pengalaman kerja sebagai moderator. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tan, Ai Lee (2014) Kecerdasan emosi dan peramalannya terhadap pencapalan akademik dan praktikum guru pelatih Program Bazar Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tee, Tze Kiong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Yee, Mei Heong and Hussein, Atan and Mohamad, Mimi Mohaffyza (2012) Thinking skills for secondary school students in Malaysia. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (2). pp. 12-23.

Thambu, Nadarajan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi perkembangan moral (HMP3013). [Teaching Resource]

W

Wan Mustaffa, Wan Salmuni (2015) Cognitive, affective and behavioral model of international postgraduate students' experiences of service delivery in Malaysian research universities. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Wong, Karen, Mei Sing (2012) Pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur Keperluan Asas Berdasarkan Teori Pilihan (Choice Theory). Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yaakub, Noran Fauziah and Ayob, Ahmad Mahdzan and Hasan, Osman Rani and Quek, Bong Cheang and Ismail, Ramlee and Saper, Md Noor and Jusoh, Ahmad Jazimin and Mohd Arip, Aziz Shah and Syed Salim, Syed Sofian and Che Abdullah, Che Anuar and Mohd Yatim, Ab Aziz and Siron, Sabariah (2005) Kajian keberkesanan kos program bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yahya, Yusairy (2015) Konsep kendiri murid di sekolah bandar dan luar bandar, sekitar daerah Limbang, Sarawak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yuan, Meng Yong (2015) Perspektif kaunselor terhadap kanak-kanak bercirikan personaliti indigo berdasarkan pendekatan teori pilihan terapi realiti. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yusof, Hapsah Md (2007) Personaliti sebagai peramal daya tindak dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah di daerah Batang Padang, Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Z

Zakaria, Jaffry (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikologi sosial (QPU3033). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Nov 13 23:39:08 2018 +08.