Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 117.

-

-, - (1915) Kitab Tajul Muluk al-Marsuq. Sulaiman Marí, Singapura.

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Maktabah Al-Hadith (HIH3033). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Akhlak (HIA3023). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Akhlak Islam (HMF3023). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Akidah Islamiyyah (PEY3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Dakwah dan pendidikan (HID3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Fiqh ibadah (HIS3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Ilmu-ilmu al-Hadith (HIH3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Ilmu-ilmu al-Quran (HIQ3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kemahiran al-Quran (HIQ3023). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Maktabah Al-Hadith (HIH3033). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Maktabah Al-Hadith (HIH3033). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Moral dari perspektif agama (HMF3043). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pentakwilan al-Qur'an (HIQ3073). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Takhrij al-Hadith (HIH3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Titas (HNH2012). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Usul fiqh (HIS3023). [Teaching Resource]

-, - (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016-2017 (Ijazah Sarjana Muda)-I'jaz al-Qur'an (HIQ3063). [Teaching Resource]

-, - (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)- Akidah Islamiyyah (PEY3013). [Teaching Resource]

-, - (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)- Aplikasi fiqh muamalat (PEY3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Akhlak (HIA3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Dakwah Dan Pendidikan (HID3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Falsafah ilmu (HNF3012). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Fiqh Munakahat (HIS3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Ilmu Al-Qiraat (HIQ3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Ilmu-ilmu Al-Hadith (HIH3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Ilmu-ilmu Al-Quran (HIQ3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Iman dan kehidupan (HIA3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kajian teks al-Quran dan al-hadith (HIQ3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kemahiran Al-Quran (HIQ3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Muamalat Islam (HIS3012). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Takhrij al-hadith (HIH3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Usul al-tafsir (HIQ3053). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda)- Bahasa Arab untuk muamalat (PEY3012). [Teaching Resource]

-, Ahmad@Ahmad Asri Lubis (2014) Analisis terhadap terjemahan kamusi & pengaruh bahasa sumber dalam Surah Al-Baqarah dalam Al-Quran Mushaf Malaysia dan Terjemahan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Nazirah Lee (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Perkembangan Islam di Asia Barat (HSF3013). [Teaching Resource]

A

Abd Ghani, Abd Rahman (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - I'Jaz al-Qur'An (HIQ3063). [Teaching Resource]

Abd Ghani, Abd Rahman and Daud, Mohd Noor and Abd Latif, Mohd Abdul Nasir (2016) Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (1). pp. 96-105. ISSN 1985-496X

Abd Ghani, Abd Rahman and Jemali, Misnan and Daud, Mohd Noor and Ismail, Abdul Munir (2016) Perlaksanaan kurikulum tajwid di sekolah-sekolah pondok negeri Perak. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 54-69. ISSN 1985-496X

Abd. Hadi, Fatimah Salwa (2013) Kejayaan perniagaan Khadijah Bint Khuwaylid analisis terhadap usahawan wanita kredit mikro di Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd. Latif, Mohd. Abdul Nasir and Abd. Hadi, Ahmad Zulfiqar Shah and Mohd Yusof, Mohd Yakub @ Zulkifli (2014) Kajian mengenai dialog dua hala sebagai pendekatan Qur'ani dalam tilawah al-Qur'an. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 60-69. ISSN 1985 - 496X

Abdul Hadi, Ahmad Zulfiqar (2015) Piawaian keselarian Rasm Uthmani terhadap Al-Qira'at Al-Shadhdhah bersumberkan Qiraat Abd Allah Ibn Mas'Ut R.A. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Rahman, Muhammad Hasbi (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Moral dari perspektif agama (HMF3043). [Teaching Resource]

Abdul Razak, Azila and Muhammad, Fidlizan and Mohd Hussin, Mohd Yahya and Abdul Hadi, Fatimah Salwa (2014) Kemapanan dan daya saing pajak gadai Islam di Malaysia perspektif perintis. IJMS, 21 (2). pp. 111-134.

Abdullah, Ariza and Abdul Jabar, Mohd Azidan and Mustapha, Nik Farhan and Toklubok@Hajimaming, Pabiyah (2016) Menangani cabaran wanita melalui kajian wacana hadis nabawi. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (1). pp. 42-55. ISSN 1985-496X

Abdullah, Wahyu Hidayat and Mohd Zarif, Muhammad Mustaqim and Hussien, Sofian Sauri (2014) Pengaruh Muhammad Haqqi al-Nazilli (m. 1884) terhadap amalan keagamaan masyarakat Melayu. GJAT, 4 (2). pp. 115-124. ISSN 2232-0474

Abu Bakar, Ibrahim (2003) Qadak dan Qadar dalam Pemikiran al-Hadi dan Za'ba. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Adam, Jamaluddin (2014) Analisis pengajian al-Quran bersanad riwayat Hafs di maahad-maahad tahfiz di negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Adnan, Arnie (2016) Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad@Lubis, Mohamad Bohari and Mohd Radzi, Idris and Al Muhsin, Muhammad Anas (2004) Pelestarian tulisan Jawi-Manifestasi seni khat Islami di masjid-masjid negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmed Salih, Mohamed (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016-2017 (Ijazah Sarjana Muda)-Kebudayaan dan kesusasteraan Arab (BAS3013). [Teaching Resource]

Ajuhary, Mohamad Khairul Azman (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pemikiran Islam semasa (HIA3033). [Teaching Resource]

Ajuhary, Mohamad Khairul Azman (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Fiqh ibadah (HIS3013). [Teaching Resource]

Ajuhary, Mohamad Khairul Azman (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Interaksi dengan Al-Quran dan Sunnah (HIQ3083). [Teaching Resource]

Alimin, Mohamad Ali (2017) Parti Islam SeMalaysia (PAS) di Selangor 1990-2010. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ambo, Noor Fadilah (2015) Penilaian pelaksanaan program hafazan dalam kalangan pelajar MRSM negeri Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Amiruddin, M. Hasbi (1999) Konsep negara Islam Fazlur Rahman. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ani, Naziratul Izzati (2016) Hubungan antara amalan pengajaran guru dalam ayat kefahaman pengajian Al-Quran dengan penghayatan Al-Quran murid tingkatan empat di SMKA di Sabah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Arbain, Paharudin (2015) Eksplorasi pelaksanaan pengajaran Tilawah al-Quran program j-QAF dan hubungannya dengan pencapaian murid. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ariffin, Sedek and Mohamad, Sabri bin and Saad, Shaharuddin and Zakaria, Mohd Zaini and Nik Abdullah, Nik Md Saiful Azizi and Md Said, Mohd Sa’di and Azmi, Riswadi (2011) Keunikan metodologi hafazan al-Quran Deobandy dari India. AL-BAYAN (9). pp. 39-48.

Atoh, Nazri (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kesusasteraan dan kebudayaan Islam (BAS3033). [Teaching Resource]

B

Borham, Abd Hadi (2016) Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bujai, Mohd Rashidi (2015) Penilaian Kursus Kefahaman Islam Bersepadu di Institut Latihan dan Kefahaman Islam ATM. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bujai, Mohd Rashidi and Hashim, Azmil (2015) Pelaksanaan aktiviti keagamaan dan hubungannya dengan penghayatan kerohanian anggota tentera Malaysia. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1 (1). pp. 176-186. ISSN 2289-960X

C

Che Man, Che Siah (2003) Sirat al-Mustaqim : penentu halatuju nilai-nilai peradaban Melayu Islam. In: Seminar Za'Ba Mengenai Alam Melayu 1 2003, 12-14 Ogos 2003.

D

Daud, Mohd Noor (2009) Perkahwinan orang Islam dengan ahli kitab : satu kajian perbandingan mazhab. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Daud, Mohd Noor and Ismail, Abdul Munir and Abd Ghani, Abdul Rahman and Kasim, Ahmad Yunus (2016) Analisis kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 97-108. ISSN 1985-496X

Daud, Zainora and Abd Ghani, Abd Rahman (2016) Kurikulum qirā’āt zaman Nabi Muhammad serta hubungannya dengan kurikulum qirā’āt masa kini. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 23-34. ISSN 1985-496X

H

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan (2015) Kajian mengenai hubungan antara teknik pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan al-Qur’an para pelajar. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 15-25. ISSN 1985 - 496X

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd Aderi (2014) Hubungan antara adab-adab pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. O-jIE -The Online Journal of Islamic Education, 2 (2). pp. 73-82.

Hashim, Azmil and Saili, Jahidih (2015) Hubungan antara tahap kemahiran al-Quran guru dan pencapaian tajwid al-Quran pelajar KKQ di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1 (1). pp. 144-151. ISSN 2289-960X

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan (2013) Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. O-jIE The Online Journal of Islamic Education, 1 (1). pp. 28-39.

Hashim, Ibrahim and Kamarul Zaman, Muhammad Akramin (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pemikiran Islam semasa (HIA3033). [Teaching Resource]

Husain, Husna (2015) Sayyid Qutb's views on woman issues in his book Fi Zilal Al-Quran "in the shade of the Quran". Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

I

Isa, Mohd Fauzi (2015) Kesan perlaksanaan kaedah simulasi solat terhadap rukun fi'li bagi pelajar bermasalah pendengaran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Abdul Munir and Daud, Mohd Noor (2013) Penerapan mesej dakwah oleh ibu bapa dalam kalangan murid suku kaum Banjar di daerah Krian, Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Abdul Munir and Jemali, Misnan and Daud, Mohd Noor (2014) Dakwah ibu bapa kepada anak-anak kajian dalam kalangan suku Banjar daerah Krian, Perak, Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 42-50. ISSN 1985 - 496X

Ismail, Halim (2016) Penilaian agihan zakat terhadap Asnaf Al-Riqāb dan Ibn Al-Sabīl di Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Nor Aishah (2015) Faktor yang mempengaruhi amalan berwakaf dalam kalangan masyarakat Islam. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jalal, Fauziah Hanim and Noor, Zanariah and Twahir @ H.Tahir, Wahibah (2009) Pembinaan alat ukur amalan keibubapaan Muslim. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 1-14. ISSN 1985 - 496X

Jemali, Misnan (2008) Amalan pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Qur'an sekolah-sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jemali, Misnan (2006) Metodologi pengajaran al-Quran sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

K

Kurniawan, Yohan and Yohan, Hishamuddin and Nik Abd. Rahman, Nik Mutasim and Inayatullah, Othman and Yusuff, Nur Azuki and Musa, Nik Yusri (2016) Kesan energi Selawat Nabi berdasarkan perubahan warna aura. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 109-121. ISSN 1985-496X

L

Lee, Nazirah (2016) British, dunia Muslim dan perkembangan Bolshevik di Mesir selepas perang dunia pertama. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 35-44. ISSN 1985-496X

Lee, Nazirah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Perkembangan Islam di Asia Barat (HSF3013). [Teaching Resource]

M

M. Al-Abbas, Mohammed Baker (2016) The diversities of feminine art and the pop cultures in the Islamic world. KUPAS SENI: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 4 (1). pp. 1-3. ISSN 2289-4640

Mahamad, Abdul Rahman (2016) Interpretasi ilustrasi dalam buku teks Pendidikan Islam sekolah rendah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marinsah, Syamsul Azizul and Hamdan, Mohammad Naqib and Md Ariffin, Mohd Farhan and Ramli, Mohd Anuar (2016) Amalan tradisi masyarakat Bajau di Semporna Sabah : kajian menurut hukum Islam. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 135-149. ISSN 1985-496X

Mohamed, Zulkarnain (2011) Batasan berkarya menurut akidah islamiah kajian Awlād Hāratinā oleh Najīb Maḥfūẓ, Dīwān oleh Cabd Al-Wahhāb Al-Bayātī dan “Langit Makin Mendung” oleh Kipandjikusmin. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed @ Ayub, Zarina (2014) Qur'anic memorisation exploring cognitive processes among the huffaz. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Karim, Kamarulzaman (2010) Ratib rewind. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Hussin, Mohd Yahya and Muhammad, Fidlizan and Abdul Razak, Azila and Habidin, Nurul Fadly (2014) Analisis eksploratori dana masjid di negeri Perak. Jurnal Syariah, 22 (1). pp. 1-20.

Mohd Pisol, Mohd Izzuddin (2016) Kesediaan guru dalam pengajaran model tilawah Al-Quran program j-Qaf. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Pisol, Mohd Izzuddin and Hashim, Azmil and Abd. Ghani, Kamarulzaman (2015) Kesediaan guru dalam pengajaran Model Tasmik program j-Qaf. Tinta Artikulasi Membina Ummah. pp. 1-13. ISSN 2289-960X

Mohd. Shariff, Abbas (2003) Kegemilangan dan kemerosotan urmat Islam dalam usaha membina masyarakat berfikir. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Muhammad, Fidlizan and Mohd Hussin, Mohd Yahya and Abdul Razak, Azila and Awang, Salwa Amirah (2015) Ketirisan bayaran Zakat Fitrah terhadap institusi formal di Malaysia. Sains Humanika, 5 (1). pp. 27-32. ISSN 2289-6996

Muhammad, Fidlizan and Mohd Hussin, Mohd Yahya and Awang, Salwa Amirah and Tahir Mohamed, Abdul Majid (2012) Kepelbagaian kaedah pungutan zakat : analisis di pusat pungutan zakat - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dari tahun 2003-2009. Jurnal Syariah, 20 (3). pp. 329-348.

Muhasip, Mazhair Shahroz (2014) Penilaian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran di Kuala Lumpur dan Selangor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

N

Noor, Zanariah (2008) Gender justice and Islamic family law reform in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Noor, Zanariah (2014) “Isteri Sementara” perselisihan pendapat ulama mengenai Nikah Mut‘ah dalam mazhab Sunni dan Syiah. Jurnal Fiqh, 11. pp. 141-174.

Noor, Zanariah (2012) Isu-isu berbangkit dari hak hadanah dan hak perwalian anak. Jurnal Syariah, 20 (1). pp. 123-144.

Noor, Zanariah (2014) Penafian akses rujukan kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah di Malaysia. Jurnal Syariah, 22 (2). pp. 129-160.

Noor, Zanariah (2013) Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam. Jurnal Syariah, 21 (2). pp. 165-190.

O

Othman, Muhammad Atiullah (2015) Elemen tanggungjawab menurut Ibnu Taymiyyah dan Immanuel Kant. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Muhammad Atiullah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Akhlak Islam (HMF3023). [Teaching Resource]

R

Ramle, Muhamad Rozaimi (2015) Marasil Musannaf Abd Al-Razzaq Man Kitab Al-Zakah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramle, Muhamad Rozaimi (2014) The critical methodology in al-maghazy and al-siyar narrations of Ibn qayyim Al-Jawziyyah: an applied study on the book Zaad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramli, Saipolbarin (2015) Istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Quran Al-Karim:kajian leksikografi dan analisis Wacana bahasa Arab. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Saili, Jahidih (2015) Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) pengajaran tajwid al-Quran dalam kalangan guru kelas khas kemahlran membaca dan menghafaz al-Quran (KKQ) di Lembah Klang. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sawalludin, Muhamad Haris (2017) Pentadbiran Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan 1915-1941. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sonfada, Usman (2015) A case study of two Muslim Non-Governmental Organizations(NGOs) on Islamic da`wah in Nigeria. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

T

Twahir @ H.Tahir, Wahibah (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Iman dan kehidupan (HIA3013). [Teaching Resource]

Twahir@H. Tahir, Dr. Wahibah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Sejarah Islam (HIT3013). [Teaching Resource]

W

Wan Drahman, Wan Kamruzaman (2012) Konsep Al-Takhalli dan Al-Tahalli Shaykh Abd Al-Samad Ibn Muhammad Salih Al-Kalantani berdasarkan kitab Jala Al-Qulub Bi Dhikr Allah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yaacob, Norazlan Hadi and Maslan@ Baharudin, Aiza (2014) Manusia dan perkembangan peradaban beberapa aspek pemikiran Malek Bennabi dan Ali Syariati. Journal of Human Capital Development, 7 (1). pp. 83-97. ISSN 1985-7012

Z

Zainal Adnan, Ahmad Amri and Mastor, Khairul Anwar and Kasan, Hasnan and Mohamad Hamzah, Firdaus (2017) Work behavior from the Qur'anic perspective. International Business Education Journal-IBEJ, 10 (1). pp. 1-7. ISSN 1985-2126

Zolkapli, Mohd Ikhwan and M. N., Mohamad Rizal (2016) Metodologi penulisan teks hadith. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (1). pp. 1-9. ISSN 1985-496X

This list was generated on Sun Jan 20 21:06:24 2019 +08.