Items where Subject is "L Education > L Education (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y
Number of items at this level: 243.

-

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Bahasa Iban dalam kurikulum sekolah menengah (BNP3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Bahasa Kadazandusun dalam kurikulum sekolah menengah (BDP3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Early childhood curriculum (KAC3023). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Economics of education (PET3043). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kemahiran belajar (KKP3042). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pembelajaran dan perkembangan pelajar (KPP3014). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pengenalan Pendidikan Seni Visual (MSP3203). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Penyaringan kanak-kanak istimewa (KAC3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Perakaunan dalam organisasi pendidikan (PAF3053). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Perkembangan pendidikan di Malaysia: falsafah dan dasar (KPF3012). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Science for young children (KAK3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Awal membaca dan menulis Bahasa Melayu (KAB3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Children creativity expression (KAE3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Isu-isu dalam perkhidmatan kaunseling sekolah (KKD3073). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kemahiran belajar (KKP3042). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kurikulum dan penaksiran murid bermasalah pembelajaran (KBP3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pembangunan sahsiah (KKD2063). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pembelajaran dan perkembangan pelajar (KPP3014). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pendidikan pengguna (PPC2013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pengurusan pembelajaran (KPS3014). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Perkembangan pendidikan Di Malaysia : falsafah dan dasar (KPF3012). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Psikomotor dan pergerakan kanak-kanak (KAF3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Science for young children (KAK3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Teaching english for young learners (KAB3023). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Behavior modification (KSH3603). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Brain and behavior (KSN3043). [Teaching Resource]

-, Abdul Mujeeb Khan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Behavior Modification (KSH3603). [Teaching Resource]

-, Pau Kee (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Bimbingan kelompok (KKG3033). [Teaching Resource]

-, Umi Chotimah Izazi (2015) Keberkesanan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila terhadap motivasi, pencapaian akademik dan penghayatan nilai pelajar sekolah menengah pertama. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A

A. Ghani, Muhammad Faizal and Siraj, Saedah and Kassim, Radzuan and Kenayathulla, Husaina Banu and Marzuki, Shahril@Charil and Elham, Faisol (2013) Amalan sekolah cemerlang di Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama satu perbandingan. The Online Journal Of Islamic Education (O-jIE), 1 (2). pp. 30-50.

A.Ghani, Mislaiha (2015) The use of Facebook in the teaching and learning of research report writing in a Malaysian college. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ab Wahab, Shahrul Amri and Nasirun @ Hirun, Noraini and Selamat, Sarah Mardhiah and Ibrahim, Ima Ilyani and Ya, Syazwani (2016) Pengajaran Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) menggunakan teknik O-Pizza. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9 (2). pp. 45-51. ISSN 1394-7176

Abas, Nurul Ain Hidayah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Learning and cognition (KSD3503). [Teaching Resource]

Abd Ghani, Shafini Noor Ain (2014) Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Karim, Mohd Mustamam and Nordin, Abu Bakar and Ibrahim, Mohamad and Buyong Kahar, Mohd Ramli (2006) Kajian pengesanan graduan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd. Rahman, Roszelina and Salih, Maria (2016) Mental models of the concept of carbon cycle via self-generated visualisation among matriculation college science students. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (2). pp. 45-59. ISSN 2232-0458

Abdul Karim, Noor Al-Huda and Khoo, Yin Yin (2013) Outcome-Based Education : an approach for teaching and learning development. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 3 (1). pp. 26-35.

Abdul Khalil, Fakhri and Awang, Mohd Isha (2016) Isu kesediaan guru dalam amalan melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. EDUCATUM – Journal of Social Science, 2 (1). pp. 1-7. ISSN 2289-9391

Abdul Majid, Halimah and Chuah, Beng Ean and Eow, Yee Leng (2016) Continuous teacher education process in school. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (2). pp. 33-44. ISSN 2232-0458

Abdullah, Norazilawati and Mohamed Noh, Noraini and Wong, Kung Teck and Hamzah, Mahizer (2016) Pembinaan dan penilaian makmal maya (Nora VLab) untuk menerapkan kemahiran proses Sains dalam kalangan murid. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (2). pp. 17-31. ISSN 2232-0393

Abdullah, Norazilawati and Mohd Noh, Noraini and Hamzah, Mahizer and Nik Yusuf, Nik Azmah and Omar, Rumaizah (2014) Kesediaan guru sains dan matematik dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 81-96. ISSN 2232-0393

Abu Bakar, Noor Insyiraah (2015) Interaksi sosial pelajar pelbagai etnik di sebuah sekolah menengah kebangsaan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abu Saman, Mas Norbany and Mohd Tajudin, Nor‘ain and Lee Abdullah, Mohd Faizal (2012) An Assessment in Mathematics Education : Different Modes Of Assessing Learner Teachers. In: Prosiding Kolokium Kebangsaan Pasca Siswazah Sains dan Matematik 2012.

Adnan, Mazlini and Abd. Kadir, Noorfazelawati (2014) Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam kalangan guru matematik sekolah menengah. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 59-69. ISSN 2232-0393

Adnan, Mazlini and Jalil, Nurul Sarah (2016) Keupayaan murid cemerlang akademik tingkatan empat dalam menyelesaikan masalah algebra bukan rutin. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (1). pp. 58-67. ISSN 2232-0393

Ahmad, Adillah and Ong, Eng Tek and Abu Bakar, Zulqarnain (2012) Investigating self-estimated multiple intelligences amongst Malaysian science-based secondary school students. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2 (1). pp. 65-81.

Ahmad, Aslina (2006) Keberkesanan pertandingan Seni jauhi dadah peringkat sekolah menengah. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-17.

Ahmad, Azhar and Amat, Abdul Halim and M. Ali, Jamaluddin (2014) A generalization of a Bezier-like curve. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 56-68. ISSN 2289-7070

Ahmad, Hishamuddin and Mokshein, Siti Eshah (2016) IS 3PL Item Response Theory an appropriate model for dichotomous item analysis of the anatomy & physiology final examination. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (1). pp. 13-23. ISSN 2232-0393

Ahmad, Hussein (2002) Quality, standards and benchmarking in teacher education : Whither and Hitherto. In: UPSI ITEC 2002, 6-8 May 2002.

Ahmad, Noor Aini and Abd. Latiff, Nur Liyana (2015) Belajar kemahiran mengenal huruf menggunakan aktiviti membentuk doh. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 5 (1). pp. 71-80. ISSN 2180-4842

Ahmad, Noor Aini and Mahamod, Zamri and Aziz, Zahara (2012) Pengajaran kemahiran komunikasi bagi murid-murid bermasalah pembelajaran teruk. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 2 (2). pp. 11-18. ISSN 2180-4842.

Ahmad, Norazani (2007) Hubungan gaya keibubapaan dengan pencapaian akademik pelajar Orang Asli di daerah Batang Padang, Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Aiba, Chizuko and Izumi, Junji (2016) Diversity of false beginners in Japanese universities : technology majors and management majors. AJELP-The Asian Journal of English & Pedagogy, 4 (1). pp. 11-20. ISSN 2289-8689

Ali, Siti Rahaimah (2014) Analisis kefahaman numerasi murid sekolah rendah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ali Mohammed, Lubna and Mohd Sidek, Harison (2016) EST secondary school reading curriculum : the preparation for reading at tertiary level. AJELP-The Asian Journal of English Language & Pedagogy, 4 (1). pp. 40-49. ISSN 2289-8697

Ariffin, Khairi and Kamaruddin, Mohd Kamal and Jusoh, Adnan (2014) Perbandingan pendidikan Cina dan pendidikan India era British di Tanah Melayu. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 29-38. ISSN 1985 - 496X

Awang, Mohd Mahzan and Ahmad, Abdul Razaq (2016) Challenges faced by school professionals to promote social cohesion in Malaysia. EDUCATUM – Journal of Social Science, 2 (1). pp. 8-15. ISSN 2289-9391

Ayob, Aminah (2012) Education administrators' professional standards : the Malaysian perspective. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (1). pp. 60-74.

B

Blackburn, Andrew (2014) A model for an effective note teaching and learning strategy for community choirs, incorporating Malay folk and childrens’ song material exemplars. Malaysian Music Journal, 3 (2). pp. 48-65. ISSN 2232-1020

Borhan, Mohamad Termizi (2014) Problem based learning (PBL) for Malaysia teacher education: design, implementation, and evaluation. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Borhan, Mohamad Termizi (2014) A review of the impact of PBL on pre-service teachers’ learning. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (1). pp. 5-14.

C

Che Ahmad, Che Nidzam and Shaharim, Saidatul Ainoor and Yahaya, Asmayati (2016) Kesesuaian persekitaran pembelajaran, interaksi guru-pelajar, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan pelajar Biologi. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (1). pp. 101-120. ISSN 2232-0393

Che Hasan Sabri, Thoheroh Haslina and Muhamad, Tajul Arifin (2016) The level of self-esteem among novice Physical Education teachers. Jurnal Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani, 5 (1). pp. 65-76. ISSN 2232-1926

Che Md Ghazali, Nor Hasnida (2016) An evaluation of teachers’ perception in implementing School-based Assessment. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (1). pp. 24-40. ISSN 2232-0393

Choo, Pauline Goh Swee and Teck, Wong Kung and Osman, Rosma (2012) Student-teachers’ approaches to learning, academic performance and teaching efficacy. Student-Teachers’ Approaches to Learning, 9. pp. 31-46.

D

Darus, Hanita Hanim (2010) Dasar dan pembangunan rancangan pengumpulan semula org asli (RPS)-kajian kes di Runchang, Pahang 1970an-1990an. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Daud, Abd Rahman and Ayob, Aminah and Nordin, Abu Bakar and Saleh, Md Noor and Gapor, Abd Latif and Hashim, Yusup and Abu Bakar, Bhasah and Kamaruddin, Kamarulzaman and Abdul Rahman, Abdul Malek and Dawi, Amir Hasan and Abd Shukor, Abd Aziz and Ariffin, Abdul Kadir and Abdul Raoh, Ismail (2009) Kajian penilaian terhadap peranan Sekolah Bestari Printis. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Dawi, Amir Hasan and Othman, Ikhsan and Jaafar, Ridzuan and Kway, Eng Hock (2009) Modal insan dalam memperkasakan sekolah kebangsaan (Fasa 1). Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

E

Elias, Rashidah and Sulaiman, Senana (2016) Penggunaan Inst Card untuk meningkatkan kemahiran mengeja perkataan dengan suku kata tertutup bagi murid bermasalah pembelajaran. Asian Education Action Research Journal (AEARJ), 5 (1). pp. 27-39. ISSN 2289-3180

Eng, Tek Ong and Mesmen, Norjuhana and Mokshein, Siti Eshah and Mohd Salleh, Sabri and Nik Yusuff, Nik Azmah and Koon, Peng Yeam (2015) Basic science process skills test for primary schools item development and validation. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 5 (1). pp. 70-88. ISSN 2232-0393

Eng, Tek Ong and Mohd Hassan, Bibi Hazliana (2013) Penguasaan kemahiran proses sains asas dalam kalangan murid sekolah rendah di Selangor berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan aras tahun. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 77-90. ISSN 2232-0393

F

Fazil, Fazrin and Saleh, Salmiza (2016) Kesan Pendekatan Pengajaran Berasaskan Otak terhadap motivasi pembelajaran Sains. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (1). pp. 68-78. ISSN 2232-0393

G

Goh, Swee Choo (2008) Assessing Values, approaches to learning and teaching efficacy of student-teachers at UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Gopal, Revathi and Mahmud, Che Ton (2017) Readability of Prose Forms: Pain or Gain? AJELP: The Asian Journal of English Language and Pedagogy, 5 (1). pp. 90-101. ISSN 2289-8689

Gopala Krishnan, G Pushparaja Pengaruh pentaksiran berasaskan sekolah terhadap tekanan kerja guru sekolah Tamil di Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Grossman, Pam (2002) Teacher knowledge and professional education : the case of pedagogical content knowledge. In: UPSI ITEC 2002, 6-8 May 2002.

H

Hamdan, Mohd Najib and Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2015) Developing and evaluating of NonRealistic Three-Dimensional (3d-Nr) And Two-Dimensional (2d) talking-head animation courseware. MOJET-Malaysian Online Journal of Educational Technology, 3 (1). pp. 35-48.

Hamzah, Mahizer and Yeop, Mohd Azli (2016) Frog VLE (Persekitaran Pembelajaran Maya) dalam Pengajaran dan Pembelajaran: penerimaan dan kaedah pelaksanaannya. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (2). pp. 67-77. ISSN 2232-0458

Hanafi, Hafizul F. and Samsuddin, Khairulanuar and M. Nordin, Norhisham and Abas, Ashardi and Said, Che Soh (2012) The making of IT teachers: lessons learned from animation-enhanced training. Journal on Computing (JoC).

Hasbullah, Zaleha (2015) Tingkah laku bermasalah dalam kalangan pelajar orang asli di sebuah sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd Aderi (2014) Hubungan antara adab-adab pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. O-jIE -The Online Journal of Islamic Education, 2 (2). pp. 73-82.

Hashim, Mohd Ekram AI Hafis (2014) Kesan penggunaan komik bergerak terhadap prestasi pelajar dalam matapelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Mohmadisa (2007) Kecenderungan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) memilih minor Geografi. In: Menanggapi keberkesanan dan perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, pp. 1-22.

Hassan, Haslina (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Educational software development (MMP3023). [Teaching Resource]

Hassan, Haslina (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Multimedia In Education (MMP3013). [Teaching Resource]

Hassan, Haslina and Rahmatullah, Bahbibi and Mohamad Nordin, Norhisham (2014) Towards School Management System (SMS) success in teacher’s perception. MOJET-Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2 (4). pp. 50-60.

Hassan, Iberahim and Hj.Arshad, Mohd Zaihidee and Ibrahim, Md.Nasir and Omar, Jamilah (2014) Kajian keberkesanan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hassan, Iberahim and Ibrahim, Md. Nasir and Arshad, Mohd Zaihidee and Omar, Jamilah (2006) Kajian keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-19.

Hassan, Nadzeri (2015) Kualiti guru Bahasa Melayu yang cemerlang di sebuah sekolah di daerah Kinta Utara, Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hassan, Sadzali (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pendidikan jasmani suaian (QKJ3013). [Teaching Resource]

Hassan, Zulkifli and Abdullah, Norazilawati (2016) Penilaian guru sekolah rendah di daerah Kinta Utara terhadap Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9 (2). pp. 18-24. ISSN 1394-7176

Husain, Mohd Yusof and Mustapha, Ramlee and A. Malik, Syed and Mokhtar, Seri Bunian (2014) Review of measurement item of engineering students’ learning environment confirmatory factor analysis. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (11). pp. 42-56. ISSN 2229-8932

Husain, Mohd Yusof and Rasul, Mohamad Sattar and Mustapha, Ramlee and Malik, Syed A. and Abd Rauf, Rose Amnah (2013) Tahap kemahiran employability pelajar Kejuruteraan dari perspektif majikan. Jurnal Teknologi, 62 (1). pp. 31-39. ISSN 0127–9696

Hussin, Ridzuan and Ahmad Kamel, Suraya and Mokhtar, Asmahan (2016) Keberkesanan persekitaran, imej dan huruf dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah. KUPAS SENI: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 4 (1). pp. 40-46. ISSN 2289-4640

I

Ibrahim, Abdul Halim and Mohamed Nor, Mariam (2011) Knowledge of linguistic cues among malay ELF students and teachers’ practices in the teaching of reading skills. Malaysian Journal Of ELT Research, 7 (2). pp. 148-190. ISSN 1511-8002

Ibrahim, Mohamad (2007) Keberkesanan penggunaan model pengajaran dan pembelajaran dengan ICT dalam pembelajaran teknologi maklumat pelajar tingkatan empat SMK Khir Johari, Tanjong Malim, Perak. In: Penyelidikan Terpilih UPSI 2001-2006. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, pp. 1-19.

Ishak, Abdul Jalil (2006) Kajian kebarangkalian kausal terhadap kecenderungan pelajar memilih Geografi sebagai mata pelajaran elektif tingkatan 4 dalam KBSM : satu tinjauan awal. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-20.

Ishak, Amal Hayati (2015) Burnout dan tekanan kerja di kalangan guru: satu kajian terhadap guru-guru sekolah menengah daerah Hulu Langat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Abdul Munir and Mohamad Salleh, Saharizah and Jemali, Misnan (2016) Analisis bentuk didikan ibu bapa bagi membentuk sahsiah cemerlang : kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 1-10. ISSN 1985-496X

Ismail, Irwan Mahazir and Abdul Rahim, Azwin Arif and Mohd Nordin, Norazah and Che Ros, Ridzwan and Din, Rosseni (2014) Categorizing polytechnic engineering learning activities based on students’ learning style. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 82-88. ISSN 2289-7070

Ismail, Ramlee and Kamis, Hariri and Abu Bakar, Sheffie and Abd. Jalil, Norasibah (2003) Perbandingan pencapaian Ekonomi Asas bandar dan luar bandar di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jageer Singh, Amreet Kaur and Raja Harun, Raja Nor Safinas and Yusuf, Wan Fareed (2012) Affordances of Wikispaces for collaborative learning and knowledge management. GEMA Online® Journal of Language Studies, 13 (3). pp. 79-97. ISSN 1675-8021

Jailani, Hamdiah and Samsudin, Zarina (2016) Tahap pemikiran kritis dalam persekitaran laman sosial bagi mata pelajaran Geografi Tingkatan Dua. Journal of ICT in Education (JICTIE), 3 (1). pp. 73-80. ISSN 2289-7844

Jalal, Faizah and Omar, Ani (2014) Aktiviti lakonan murid bagi pemupukan nilai murni dan perpaduan kaum: analisis di Pekan, Pahang. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 26-41. ISSN 1985 - 496X

Janan, Dahlia and Wray, David (2014) Reassessing the accuracy and use of readability formulae. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11. pp. 127-145.

Jani, Julismah and Mohd Shariff, Abdul Rahim and Salimin, Norkhalid and Shahril, Mohd Izwan and Mohd Rasyid, Nelfianty and Jusoh, Normah and Low, Jeffrey, Fook Lee and Elumalai, Gunathevan and Mohamad, Nur Ikhwan and Madon, Mohd Sani (2016) Evaluation on the implementation of Bachelor of Education program, Faculty of Sport Science and Coaching. Jurnal Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani, 5 (1). pp. 77-94. ISSN 2232-1926

Jani, Julismah and Pearson, Phil and Forrest, Greg and Webb, Paul (2012) University students’ subject matter knowledge and misconception of teaching games for understanding and its implication to teaching practice. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (1). pp. 45-59.

Jantan, Ramlah (2006) Hubungan antara kemahiran berfikir kritis dan pencapaian akademik pelajar-pelajar UPSI. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-12.

Jemali, Misnan (2008) Amalan pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Qur'an sekolah-sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jemali, Misnan (2006) Metodologi pengajaran al-Quran sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jemali, Misnan and Hashim, Ibrahim and Kasim, Ahmad Yunus and Bistamam, Mohamad Nasir (2006) Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik kursus tamadun Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-11.

K

K. Jeganathan, Sanmuga Nathan and Ratnavadivel, Nagendralingan (2012) Exploring Mosstons Spectrum of Teaching Styles usage and perception among student teachers of Sultan Idris Education University. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (1). pp. 33-44.

Kamaruddin, Kamarulzaman and Ibrahim, Muhammad Nadzir and Muhammad, Kamaliah and Nordin, Abu Bakar and Samad, Nazariah (2003) Kajian ke atas perlaksanaan TASKA di Malaysia implikasi terhadap polisi dan program yang disediakan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kasim, Ahmad Yunus and Jusoh, Ahmad Jazimin (2003) Kajian peranan guru Pendidikan Islam sebagai pembimbing di sekolah-sekolah menengah aliran agama di negeri Perak Darul Ridzuan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Krishnapillai, Gengeswari and Kwok, See Ying and Cheong, Pinky, Li Xin and Cheong, Ka Kit and Lee, Ying (2016) Secondary school choice – what do parents concern? International Business Education Journal-IBEJ, 9 (1). pp. 66-77. ISSN 1985-2126

Kung, Teck Wong and Mokhsein, Siti Eshah and Swee, Pauline, Choo Goh and Hanafi, Hafizul (2013) The Computer Use Intention (CUI) scale in education development, validity and reliability studies. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 3 (1). pp. 47-57.

Kung, Teck Wong and Swee, Pauline Choo Goh and Osman, Rosma (2012) Effects of determinants for computer use among teachers in Malaysia. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (1). pp. 75-83.

Kwang, Eng Hock (2007) Penggunaan Slate and Stylus di kalangan pelajar cacat penglihatan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

L

Lau, Hieng Soon (2002) Teacher appraisal and teacher professional development : conditions set up for the linkage. In: UPSI ITEC 2002, 6-8 May 2002.

Leong, Mi-Chelle (2017) A morphological analysis of complex nouns in the Malaysian University English Test (MUET) reading comprehension texts. AJELP: The Asian Journal of English Language and Pedagogy, 5 (1). pp. 20-33. ISSN 2289-8689

Lim, Hooi Lian and Wun, Thiam Yew and Chew, Cheng Meng (2016) Preservice teachers’ assessment knowledge: do teaching experiences make a difference? Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (2). pp. 16-22. ISSN 2232-0458

Low, Jeffrey, Fook Lee (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pembelajaran motor (QSU3053). [Teaching Resource]

Lye, Guet Poh and Gotoking, Francisca Connie (2016) ESL teachers’ employment of instructional language strategies : towards effective language learning strategies. AJELP-The Asian Journal of English Language & Pedagogy, 4 (1). pp. 50-59. ISSN 2289-8697

M

Mahadir Naidu, Noor Banu (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pembelajaran berkhidmat (HMS3073). [Teaching Resource]

Mahat, Hanifah (2014) Kesedaran dan komitmen pendidikan pembangunan lestari dalam komuniti sekolah menerusi program sekolah lestari di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mahat, Hanifah and Ahmad, Shaharuddin and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Ali, Noraziah (2014) Pendidikan Pembangunan Lestari - hubungan kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 10 (5). pp. 71-84. ISSN 2180-2491

Mahmood, Abd. Hamid and Radzi, Idris Mohd (2006) Keberkesanan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu UPSI. In: Menanggapi Keberkesanan Dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-13. ISBN 9832620996

Makantal, Jaslinah (2012) Perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak melalui bermain: satu kajian kes di sebuah prasekolah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mamat, Nordin (2006) Pola interaksi dan perkembangan sosioemosi di kalangan kanak-kanak prasekolah (etnik Cina dan Tamil) Hulu Selangor. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Maniam, Mahendren (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Listening and speaking skills (BIK3013). [Teaching Resource]

Manyunu, Muhamatsakree (2008) Analisis perubahan kurikulum pendidikan islam di sekolah agama rakyat di selatan Thailand Land (1961-2003). Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marham, Marsilah Anum and Mohd Ayub, Ahmad Fauzi and Ahmad Tarmizi, Rohani (2016) Keterlibatan murid kolej vokasional berpencapaian rendah dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik menerusi pendekatan ‘Q-Methodology’. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (1). pp. 41-57. ISSN 2232-0393

Marzuki, Shahril@Charil and A. Ghani, Muhammad Faizal and Siraj, Saedah and Abdullah, Zuraidah and Mohd Radzi, Norfariza and Kenayathulla, Husaina Banu and Salehudin, Mohd Helmee Firdaus and Elham, Faisol (2011) Pemimpin dan komuniti pembelajaran profesional. Jurnal Pendidikan, 31. pp. 203-224.

Masnan, Abdul Halim (2014) Amalan pedagogi guru prasekolah permulaan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md Hashim, Omar (2001) Nilai-Nilai Melayu Dalam Pendidikan. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Md Salleh, Norila and Othman, Ikhsan (2014) Integrating emotional intelligence in curriculum do female students perform better than male students? JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 70-80. ISSN 2232-0393

Md Taff, Md Amin and Abdul Aziz, Azlizam and Zakaria, Jaffry (2011) Kerelevanan pendidikan luar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. AJTLHE, 3 (1). pp. 11-27. ISSN 1985-5826

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee, Mei Heong (2014) Conceptions of learning through learning styles and cognitive dimension in vocational education. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (1). pp. 32-41. ISSN 2229-8932

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee, Mei Heong and Rajuddin, Muhammad Rashid and Tee, Tze Keong (2011) Identifying relationship involving learning styles and problem solving skills among vocational students. Journal of Technical Education and Training (JTET), 3 (1). pp. 37-45. ISSN 2229-8932

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee, Mei Heong and Tee, Tze Kiong and Rajuddin, Muhammad Rashid (2012) Vocational pedagogy a dimension of vocational learning with workplace requirement. Journal of Technical Education and Training (JTET), 4 (1). pp. 23-30. ISSN 2229-8932

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2010) Effects of segmentation of instructional animation in facilitating learning. Journal of Technical Education and Training, 2 (2). pp. 15-29.

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2010) Effects of teacher controlled segmented-animation presentation in facilitating learning. Jl. of Educational Multimedia and Hypermedia. pp. 367-378.

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri (2010) A framework for choosing appropriate open source learning management system. Turkish Online Journal of Distance Education. pp. 20-28.

Mohamad Ali, Ahmad Zamzuri and Samsudin, Khairulanuar and Hassan, Mohamad and Sidek, Salman Firdaus (2011) Does screencast teaching software application needs narration for effective learning? TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. pp. 76-82.

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2003) Hubungan di antara gaya kognitif dan gaya belajar di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Yusof, Abdul Raheem and Yeop Yunus, Nek Kamal and Mujahid Ghouri, Arsalan (2012) A model of lecturers' power motivation, empowerment, perceived inequality, internal service quality and burnout to students satisfaction. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed, Zulkifley and Rosli, Rozie (2014) Pembangunan model berstruktur bermasalah Multikolinearan dan data pencilan. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 38-52. ISSN 2289-7070

Mohamed Isa, Zainiah (2009) Keberkesanan penggunaan buku cerita bergambar yang telah ditetapkan tahap bacaannya terhadap peningkatan tahap bacaan kanak-kanak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Nor, Mariam (2003) A qualitative case study of peer writing conference by a group of form four ESL students in a writing class. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Languages and Communication.

Mohamed Nor, Mariam (2006) A qualitative case study of peer writing conference by a group of form four ESL students in a writing class. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-9.

Mohamed Nor, Mariam and Kepol, Napisah (2001) The use of cooperative tasks in ESL compisition by Form One ESL writing students. In: International English Language Teaching And Teacher Training Seminar, 18-20 Jun 2001.

Mohd Isa, Nor Kalsum (2016) Pengetahuan, sikap dan tingkah laku pelajar UPSI terhadap prinsip-prinsip kampus lestari. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (1). pp. 29-41. ISSN 1985-496X

Mohd Isa, Norfah Hayati@Noorpahkhayati (2005) Exploitation of a text in structured and constructive learning approach for writing skill and reading & comprehension skills. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Noor, Mohd Asri (2012) Advancing the Orang Asli through Malaysia’s Clusters of excellence policy. Journal of International and Comparative Education, 1 (2). pp. 90-103.

Mohd Noor, Soleh and Salih, Maria (2016) Koswer Visual Assisted Teaching Aid (VATA) dalam menangani miskonsepsi dan meningkatkan kefahaman murid mengenai konsep fasa-fasa bulan. Asian Education Action Research Journal (AEARJ), 5 (1). pp. 22-26. ISSN 2289-3180

Mohd Pisol, Mohd Izzuddin and Hashim, Azmil and Abd. Ghani, Kamarulzaman (2015) Kesediaan guru dalam pengajaran Model Tasmik program j-Qaf. Tinta Artikulasi Membina Ummah. pp. 1-13. ISSN 2289-960X

Mohd Rhouse, Suraini and Abd. Razak, Azila (2006) Persepsi ahli akademik dan majikan tentang kemahiran yang perlu dimiliki oleh siswazah Pengurusan Perniagaan dalam menepati kehendak pasaran. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-10.

Mohd Said, Noor Mokhzani and Mohamed, Hasan Al-Banna and Zainal Shah, Norshima (2016) Tinjauan awal terhadap pemilihan kerjaya kedua sebagai pendidik di PERHEBAT, Malaysia. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9 (2). pp. 35-44. ISSN 1394-7176

Mohd Sharif, Ahmad (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kaedah mengajar Kemahiran Hidup (VEE3013). [Teaching Resource]

Mohd Shariff, Abd Rahim (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Organisasi/pentadbiran Program Pendidikan Kesihatan (QKM3013). [Teaching Resource]

Mohd Yusof, Fahainis (2013) Teachers' communication skills and strategies in the ESL teaching context. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Yusoff, Siti Hayati (2009) Pembelajaran pendidikan seni visual di kalangan pelajar orang asli. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd. Tajudin, Nor’ain and Abd Rahman, Nurulhuda and Saad, Noor Shah and Yahaya, Asmayati and Alimon, Hasimah and Dollah, Mohd. Uzi and Abd Karim, Mohd. Mustamam (2013) Kemahiran penaakulan saintifik dan stail pengajaran pensyarah : indikasi awal ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 48-59. ISSN 2232-0393

Mohmad Taib, Mohmad Noor (2006) Kesan pengajaran terus nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah bagi penerapan patriotisme. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mostafa, Nor Azmi (2006) A case study of language learning styles among bilingual university undergraduates from different gender groups. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-13.

Muhd Zulkifli, Noor Zuhidayah and Abu Bakar, Siti Saniah (2016) Hubungan antara strategi pembelajaran bahasa Melayu dengan motivasi dalam kalangan pelajar di Jerman. Pendeta: Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 7 (1). pp. 85-94. ISSN 1823-6812

Mukunthan, Thevarasa (2016) A study on Sri Lankan children's conception of space. International Journal of Early Childhood Education Care, 5 (1). pp. 40-49. ISSN 2289-3156

Mustakim, Siti Salina and Mustapha, Ramlee and Lebar, Othman (2014) Teacher’s approaches in teaching literature: observations of ESL classroom. MOJES-Malaysian Online Journal of Educational Science, 2 (4). pp. 35-44.

Mustapha, Ramlee (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kurikulum kemahiran hidup (VEE3022). [Teaching Resource]

Mustapha, Ramlee (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kurikulum kemahiran hidup (VEE3022). [Teaching Resource]

N

Nachiappan, Suppiah and Andi, Hari Krishnan and P. K. Veeran, Velayudhan (2012) Cognitive integration of Intellectual Intelligence (IQ), Emotional Intelligence (EQ) and Spiritual Intelligence (SQ) in transforming the ideal teachers. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (2). pp. 48-61.

Nachiappan, Suppiah and Makhtar, Norwahida (2014) Analysis of cognition application in teaching and learning for early childhood by physical and aesthetic elements in National Standard Preschool Curriculum (KSPK). Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 24-31.

Nachiappan, Suppiah and Rengasamy, Kanmani and Maniam, Vishananthini and Ganaprakasam, Charles and Mohd Zulkafaly, Fatimah (2016) Analisis pengajaran guru dalam mata pelajaran Matematik ke arah aplikasi kognisi dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah melalui Kaedah Hermeneutik. EDUCATUM – Journal of Social Science, 2 (1). pp. 31-41. ISSN 2289-9391

Nachiappan, Suppiah and Vijain Kumar, Nisha Nair and Mohd Zulkafaly, Fatimah and Sharom, Siti Shakina and Akorede, Quadri Mojeed and Andi, Harikrishnan (2014) The analysis of cognition and affection style in Malay essay of secondary school students through hermeneutic pedagogy method. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (1). pp. 27-39.

Nik Yusuff, Nik Azmah and Rahaman, Nor Mahaiza and Abdullah, Norazilawati (2014) Primary school pupils’ acquisition of science process skills via hands-on activities and authentic assessment. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 15-28. ISSN 2232-0393

O

Omar, Ainon and Kussin, Haddi@Junaidi (2017) Language learning strategies customary: learners and teachers approach and notion. AJELP: The Asian Journal of English Language and Pedagogy, 5 (1). pp. 1-10. ISSN 2289-8689

Ong, Eng Tek and Muhammad Kharuddin, Rosmawati and Salleh, Sabri and Abd Rahman, Nurulhuda (2013) Keberkesanan penggunaan modul kartun dalam meningkatkan pencapaian Biologi pelajar. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 95-111.

Ong, Eng Tek and Wong, Yew Tuang and Md Yassin, Sopia and Baharom, Sadiah and Yahaya, Asmayati (2013) Acquisition of basic and Integrated Science Process Skills amongst Form 2 students in Sarawak. Pertanika Social Sciences & Humanities, 21 (3). pp. 1065-1081. ISSN 0128-7702

Osman, Moorzaliza (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pendidikan jurulatih (QAC3013). [Teaching Resource]

Othman, Azlina (2014) Pembangunan blog sebagai medium interaksi maya untuk guru-guru Fizik. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Cammellia and -, Jati Kasuma (2016) Relationship of school climate dimensions and teachers’ commitment. Journal of Contemporary Issues and Thought, 6 (1). pp. 19-29. ISSN 2232-0032

Othman, Ikhsan and Md Salleh, Norila (2013) Pendekatan konstruktivisme dalam pengembangan kurikulum : kesannya ke atas penguasaan kemahiran proses Sains. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). p. 60. ISSN 2232-0393

Othman, Normah (2003) Assessment of directed writing by a group of TESL students in UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Normah (2003) Assessment of secondary school students' writing by UPSI TESL undergraduates. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Normah (2004) Assessment of summary writing by a group of tesl students in UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

P

P., Seneviratne (2016) A study on the strategies to develop pro-social behaviour of preschool children in Sri Lanka. Journal of Research, Policy & Practice Teachers & Teacher Education, 6 (2). pp. 60-66. ISSN 2232-0458

Phang, Yeen Cheng and Talib, Othman and Othman, Azraai (2016) Science teaching: perceptions, attitudes and instructional practices. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI), 6 (2). pp. 1-16. ISSN 2232-0393

Puteh, Marzita and Masri, Rohaidah (2006) Geometer Sketchpad : penggunaannya dalam pembelajaran Matematik Tambahan. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-15.

Puteh Harun, Anuar (2005) Keperluan latihan di kalangan guru-guru sejarah di sekolah menengah daerah Perak Tengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Q

Quek, Bong Cheang (2003) Contributory factors and their relative importance towards differences in teaching practice performance. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

R

R. Hagger, Hazel (2002) Professional knowledge and the begining teacher. In: UPSI ITEC 2002, 6-8 May 2002.

Rabindarang, Siva (2014) Kepimpinan distributif, komitmen organisasi dan tekanan kerja di kolej vokasional, Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rabindarang, Siva and Khuan, Wai Bing and Khoo, Yin Yin (2014) Refleksi tenaga pengajar terhadap kepemimpinan distributif dan tekanan kerja dalam pendidikan teknik dan vokasional. Akademika, 84. pp. 17-27.

Ramli, Zuraini (2014) Teaching and learning mathematics and science in a second or third language. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramli, Zuraini and Janan, Dahlia and Mohamed Redzwan, Husna Faredza and Bahari, Khairul Azam (2009) Amalan kesantunan berbahasa di sekolah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramly, Rosazley and Jaafar, Rosly and Mat Daud, Anis Nazihah and Ali, Shaharudin and Wan Mokhtar, Wan Zul Adli and Haron, Roszairi and Mohamed Safian, Nur Azmina (2016) Effectiveness of multi-frames video recorded experiments on pre-university students’ achievement for capacitor topic. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 3 (2). pp. 38-43. ISSN 2289-7070

Ratnavadivel, Nagendralingan (2002) Reconceptualizing professional literacy in teacher education : foundations of education reconstructed. In: UPSI ITEC 2002, 6-8 May 2002.

Ratnavadivel, Nagendralingan and Chang, Lee Hoon and Salih, Maria and Low, Jeffery and Karuppiah, Nagalingam and Omar, Ainon and Md. Yassin, Sopia and Dawi, Amir Hasan and Saad, Noor Shah and Mohamed Hashim, Abdul Talib (2014) Curriculum framework for preparing quality teachers for the future: developing guiding principles. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 32-44.

Ratnavadivel, Nagendralingan and Nagappan, Rajendran and Dawi, Amir Hasan and Lim, Chong Hin (2014) The implications of a changing value system for policy and practice of teacher education curriculum in Malaysia. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 45-58.

Reduzan, Norul Haida Aplikasi model konstruktivisme dalam kelas bahasa Melayu. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Saad, Liza and Jani, Julismah and Rahmat, Azali and Salimin, Norkhalid (2016) Learning Assessment Model for invasion category games in year 4 Physical Education. Jurnal Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani, 5 (1). pp. 35-48. ISSN 2232-1926

Saad, Noor Shah and Mohd. Tajudin, Nor ’ain and Rahma, Fainida and Musa, Muzirah and Mat, Norazian Aini and Zamzamir, Zamzana (2006) Perlakuan metakognitif pelajar tingkatan empat dalam penyelesaian masalah Matematik Tambahan. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-23.

Saad, Sukiman and Saad, Noor Shah and Dollah, Mohd Uzi (2012) Pengajaran kemahiran berfikir : persepsi dan amalan guru matematik semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2 (1). pp. 18-36. ISSN 2232-2393

Salih, Maria (2014) Teachers’ perceptions and students’ motivation to Thinking-based Learning (TBL) in a classroom context. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 5-14.

Salih, Maria and Nor Hanipah, Hazinah (2009) Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Salimin, Norkhalid (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kurikulum dan falsafah Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani (QSU3123). [Teaching Resource]

Salleh, Mad Ithnin and Hashim, Asmawi (2007) Measuring performance via indicator: a case study of research management center (RMC) short term project (2000-2005). Project Report. UPSI.

Samickanoo, Glory (2014) Developing and evaluating interactive lecture demonstration manual. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sani, Siti Shamsiah (2016) Postgraduate students’ experiences of the online forum in Myguru2. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (1). pp. 38-49. ISSN 2232-0458

Sanip, Farah Aida (2015) Penilaian kesedaran strategi metakognitif dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Biologi. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Selian, Rida Safuan (2015) Nilai pendidikan berasaskan makna simbol seni kraf masyarakat gayo pasca konflik dan Tsunami dalam konteks sosialisasi. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shahril, Mohd Izwan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kurikulum dan falsafah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (QJU3043). [Teaching Resource]

Soeparno, Nofita Anggraini (2015) Pola asuhan dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak tadika bandar Palembang Indonesia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Soffi, Siti N. Shahshina and M. Sharif, Ahmad (2014) Kepimpinan transformasi pengarah kolej vokasional dan efikasi kendiri pensyarah kolej vokasional. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 30-40. ISSN 2289-7070

Su'ut, Bell (2013) Estetika “Bakad” masyarakat Lun Bawang Lawas, SarawaK:satu kelangsungan pendidikan informal. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Subramaniam, Selva Ranee and Raja Kasim, Raja Suzana and Ismail, Ramlee (2012) An exploratory study of a potential framework for Mutual Recognition Agreement (MRA). CREAM - Current Research in Malaysia, 1 (1). pp. 89-124.

Sugianto, Dessy Noor Ariani (2015) A study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) components and Technology Integration Self Efficacy (TISE) among primary mathematics teachers and the relationship between them. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Suppian, Zahari and Ahmad, Jamil (2016) Analisis darjah kesahan dan kebolehpercayaan instrumen sikap guru pelatih terhadap pentaksiran pendidikan. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9 (2). pp. 25-34. ISSN 1394-7176

Swee, Pauline Choo Goh and Kung, Teck Wong (2014) Discerning beginning teachers’ conceptions of competence through a phenomenographic investigation. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (1). pp. 40-47.

Syed Ali, Syed Kamaruzaman and Jani, Julismah and Mat Som, Habib and Mohamed, Mohd Faisal and Abdul Rauf, Parwazalam (2011) Tahap perancangan dan persediaan guru terhadap kandungan pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani tingkatan 4 bagi tunjang kecergasan fizikal. Jurnal Pendidikan. pp. 255-279.

Syed Ali, Syed Kamarzuaman and Che Hassan, Mohd Zaki and Jani, Julismah (2014) Efikasi kendiri guru Pendidikan Jasmani terhadap pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2 (3). pp. 43-51.

Syed Salim, Syed Sofian and Mohd Adnan, Nor Haslin (2015) Kebijaksanaan emosi dan pencapaian akademik pelajar Kolej Aminuddin Baki dan Kolej Za’ba Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1 (1). pp. 52-62.

T

Tan, Ai Ling (2007) Pengaruh minat dalam amalan motivasi terhadap pembelajaran pelajar-pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tan, Kian Lam (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Educational ICT product development (MTD3013). [Teaching Resource]

Tan, Wee Hoe (2013) Exploring the educational potential of games through the eyes of teacher trainers. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tee, Tze Kiong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Yee, Mei Heong and Hussein, Atan and Mohamad, Mimi Mohaffyza (2012) Thinking skills for secondary school students in Malaysia. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (2). pp. 12-23.

Teng, Jane Yan Fang (2012) The experience of teachers and students from the best practices of human rights in education. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2 (2). pp. 35-47.

Teng, Yan Fang Jane (2009) A case study into understanding transformational leadership in selected schools in Malaysia. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

U

Umar, Mohd Faudzi (2010) New supergravities from supersymmetry breaking. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

V

Varutharaju, Elengovan and Ratnavadivel, Nagendralingan (2014) Enhancing higher order thinking skills through clinical simulation. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11. pp. 75-100.

W

Wan Mustapha, Wan Zumusni (2001) Calling all language teachers : prospect and promise in integrating a computer based instruction in the class. In: International English Language Teaching and Teacher Training Seminar, 18-20 Jun 2001.

Wee, Philip Poh Heng (2017) A cerebral palsy student's university reading lived experience. AJELP : The Asian Journal of English Language & Pedagogy, 5 (1). pp. 80-89. ISSN 2289-8689

Wellington, Edna (2013) Reasons for change in career to teaching and challenges faced among the teacher trainees in a one-year post graduate teacher education course in music education at a teachers’ training institution in Kuala Lumpur. Malaysian Music Journal, 1 (2). pp. 44-58. ISSN 2232-1020

Y

Yee, Mei Heong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Othman, Widad and Tee, Tze Kiong (2013) Contributing factors towards difficulties in generating ideas among technical students. Journal of Technical Education and Training (JTET), 5 (1). pp. 14-27. ISSN 2229-8932

Yeop Yunus, Nek Kamal and Abdul Kareem, Omar and Abdullah, Mohamad Khairudin Lim and Salleh, Mad Ithnin (2007) Faktor yang mempengaruhi ibubapa dalam pemilihan sekolah anak mereka di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yeop Yunus, Nek Kamal and Abdull Kareem, Omar and Abdullah, Muhammad Khairuddin Lim and Mohamad Yusof, Abdul Raheem and Yonus @ Ahmad, Azita (2003) Kualiti perkhidmatan di sekolah berasrama penuh di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yousef Mai, Mohammed and Halim, Lilia and Mohammed Yaseen, Ruhizan and M. Meerah, T. Subahan (2012) The integration of STS issues in physics curriculum. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2 (1). pp. 62-77. ISSN 2232-0393

Yousefzadeh, Masoud and Aghajanzadeh, Mohammad (2017) Representational gestures and tense-aspect improvement in L2 grammar. AJELP: The Asian Journal of English Language and Pedagogy, 5 (1). pp. 46-67. ISSN 2289-8689

Yuen, Onn Choong and Yunus, Jamal@Nordin and Yusof, Hamidah (2016) A conceptual review on the relationship between teacher self-efficacy and organisational citizenship behaviour. International Business Education Journal-IBEJ, 9 (1). pp. 58-65. ISSN 1985-2126

Yusof, Yuhaida and Ibrahim, Mohamad (2014) Effectiveness of a visual-spatial intelligence teaching courseware on the achievement of underachieving students in equivalent fractions. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 53-63. ISSN 2289-7070

Yusuf, Muhammed (2014) The role of grandparents in grandchildren totality development. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 73-81.

Yusuf, Muhammed and Mottan, Kannamah and McMillan, Jan (2012) Grandparents as educators: the influence on children's development, age 5-6 years. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

This list was generated on Thu Nov 15 05:23:21 2018 +08.