Items where Subject is "L Education > LC Special aspects of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | C | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T
Number of items at this level: 82.

-

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Program Diploma Semester 2 Sesi 2015/2016 - Pengesanan kanak-kanak berkeperluan khas (KAW1043). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Asas literasi dan komunikasi (KBP3053). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Audiologi (KBD3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Dasar dan pengurusan Pendidikan Khas (KBK3083). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kanak-kanak berkeperluan khas (KBK3073). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kod tangan 1 (KBD3063). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kod tangan II (KBD3073). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Literasi Braille II (KBL3023). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Murid-murid pemulihan khas dan masalah pembelajaran khusus Disleksia (KBP3013). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pengurusan tingkah laku dalam pendidikan khas (KBK3043). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Penyaringan kanak-kanak istimewa (KAC3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 – Pendidikan Moral di Malaysia (HMS3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 – Pendidikan moral di Malaysia (HMS3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Audiologi (KBD3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Intervensi dalam pendidikan khas (KBK3093). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kanak-kanak kerencatan akal, down sindrom, autisme dan pelbagai kecacatan (KBP3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kurikulum dan penaksiran murid bermasalah pembelajaran (KBP3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Literasi Braille 1 (KBL3063). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Literasi Braille II (KBL3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Literasi dan numerasi dalam Pendidikan Khas (KBP3073). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pemulihan bahasa dan pertuturan (KBD3053). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pengurusan tingkah laku dalam Pendidikan Khas (KBK3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Screening children with special needs (KAC3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Sign language 1 (KBD3063). [Teaching Resource]

-, Muhammad Umudee (2011) Keberkesanan strategi pengajaran al-Amin terhadap kefahaman akhlak pelajar sekolah menengah agama Selatan Thailand. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Noor Muhammadi (2015) Hubungan kepimpinan pengetua Madrasah, prestasi guru dan budaya belajar dalam meningkatkan kualiti di Madrasah Tsanawiyah negeri Jakarta Selatan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Tan Bee Piang (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Pengantar pendidikan moral (HMF3013). [Teaching Resource]

-, Wahyud (2016) Kecerdasan vokasional dari persepsi pelajar Sekolah Menengah Teknik : satu kajian kes di negeri Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A

A. Rahman, Muhammad Wafi (2017) Effects of outdoor education program on life effectiveness skills between MARA University of Technology and Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd. Rahman, Abidah (2014) Penglibatan ibu bapa dalam pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) murid berkeperluan khas. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Hamid, Abdul Halim (2016) Tahap kefahaman guru kolej vokasional terhadap elemen kurikulum standard kolej vokasional. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Norazilawati and Mohamed Noh, Noraini and Nik Yusuff, Nik Azmah and Mansor, Rosnidar (2013) Aplikasi persekitaran pengajaran maya (Frog VLE) dalam kalangan guru Sains. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). p. 63. ISSN 2232-0393

Adeniyi, Shittu Morufudeen and Yusuf, Muhammed (2016) Infusion of creative thinking skills into Arabic curriculum in Nigerian higher institutions to enhance graduates’ employment. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (1). pp. 86-105. ISSN 2232-0458

Anal, Ardzulyna (2013) Impak kepekakan terhadap perkembangan murid bermasalah pendengaran : implikasi kepada keperluan sistem sokongan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Aw Kamaludin, Razila (2017) Kaedah pengajaran terus nilai dalam pengajaran dan pembelajaran Sivik dan Kewarganegaraan bagi penerapan semangat patriotisme. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Awang, Rusmarini (2015) Perkembangan pembelajaran kanak-kanak perkembangan lewat global. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Azeema, Fathimath and Talib, Othman and Othman, Azraai (2016) Computer technology integration and teachers’ knowledge and self-efficacy: barriers and promise. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 6 (1). pp. 25-37. ISSN 2232-0458

Azman, Mohamed Nor Azhari (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kerja kayu, logam dan paip (VET3032). [Teaching Resource]

Azmi, Erry Arham (2014) Bentuk pendidikan secara nonformal dan informal yang berlaku ke atas peranan kurator dan kuratorial BSVN. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

B

Bakir, Mohamad Yusri (2017) Gaya pembelajaran murid orang asli di Perak dalam pendidikan Islam. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bukehmatee, Nurnee (2014) Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah: perbandingan sekolah kerajaan dengan sekolah agama swasta di wilayah Yala, Thailand. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

C

Ch'ng, Looi-Chin and Unin, Norseha and Johari, Aiza (2017) Metacognitive awareness strategies for listening comprehension. AJELP: The Asian Journal of English Language and Pedagogy, 5 (1). pp. 11-19. ISSN 2289-8689

E

Elias, Rashidah and Sulaiman, Senana (2016) Penggunaan Inst Card untuk meningkatkan kemahiran mengeja perkataan dengan suku kata tertutup bagi murid bermasalah pembelajaran. Asian Education Action Research Journal (AEARJ), 5 (1). pp. 27-39. ISSN 2289-3180

H

Hanafi, Hafizul Fahri (2017) The effect of collaborative mobile augmented reality application on students learning performance. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Husin, Mohd Razimi (2016) Gaya pembelajaran murid bermasalah pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan j-QAF. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hussien, Shamsudin (2005) Sumber dan penerapan nilai. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

I

Ibrahim, Zamani (2016) Penilaian latihan kemahiran Vokasional bagi Orang Asli. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Isa, Mohd Fauzi (2015) Kesan perlaksanaan kaedah simulasi solat terhadap rukun fi'li bagi pelajar bermasalah pendengaran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Ramlee and Awang, Marinah (2012) An empirical study of knowledge-management contextual factor in the emergence of information communication technology in schools. IJMS, 19 (2). pp. 15-29.

K

Kardi, Nordin (2011) Konsep universiti dan aplikasinya di Malaysia. GJAT, 1 (1). pp. 43-55.

Kasim, Ahmad Yunus and Jusoh, Ahmad Jazimin (2003) Kajian peranan guru Pendidikan Islam sebagai pembimbing di sekolah-sekolah menengah aliran agama di negeri Perak Darul Ridzuan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khalit, Aminuddin (2015) Kesan kaedah gabung bunyi kata terhadap literasi awal Al-Quran dalam kalangan murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

L

Latiff Azmi, Mohd Nazri and Maniam, Mahendren (2013) Failure of ETeMS the teaching courseware factor. MOJES-The Malaysian Online Journal of Educational Science, 1 (4). pp. 30-37.

Low, Gaik See (2014) Pembangunan perisian matematik bulatan 1 dan kesan penggunaannya terhadap murid bermasalah pendengaran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M

M. Nor, Muhammad Norazizuddin (2014) Kesan Program Pendidlkan Luar Cabaran Mutiara anjuran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang terhadap kesepaduan kumpulan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mahadir Naidu, Noor Banu (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pendidikan sivik dan kewarganegaraan (HMN3013). [Teaching Resource]

Mahadir Naidu, Noor Banu (2008) Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md. Ali, Mohd Muzakir (2015) Peranan pengurusan pengetua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan terhadap dasar sekolah selamat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Moh @ Abdullah, Eftah and Abd. Shukor, Abd. Aziz and Lebar, Othman and Dollah, Mohd. Uzi (2013) Mengukur kesan model Konstruk Pengetahuan Berstruktur (KPB) terhadap anjakan sikap terhadap pembelajaran Biologi pelajar. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 91-105. ISSN 2232-0393

Mohamad, Siti Badariah (2015) Penggunaan ICT dalam kalangan guru Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohammad Hussain, Mohd Azlan (2016) Novice career and technical education teachers participation in professional development in the United States. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Yusof, Noreha (2008) Kemahiran guru pendidikan khas bermasalah pendengaran terhadap penggunaan alat bantuan pendengaran di kalangan murid-murid khas bermasalah pendengaran di sekolah pendidikan khas dan integrasi di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muntasir, Lailan Fachrah (2017) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan amali kerja kayu dari perspektif pelajar sekolah vokasional di provinsi Aceh. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mustafa, Lily Muliana (2016) Relationship between service quality dimensions and parents’ satisfaction in KEMAS preschool. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

N

Nachiappan, Suppiah and Abdul Rahim, Siti Alawiyah and Othman, Mastura and Balakrishnan, Vinoshini Devi (2017) Usage of teaching aids in increasing cognition among slow learners through art lessons. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 7 (1). pp. 12-20. ISSN 2232-0458

Nachiappan, Suppiah and Sinnasamy, Barathy and Suffian, Sandra (2017) Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah menengah dan penyelesaian masalah melalui kaedah Hermeneutik. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 7 (2). pp. 58-68. ISSN 2232-0458

Nasir, Md. Nizam (2017) Kerelevanan kurikulum standard Kolej Vokasional bidang teknologi kimpalan dengan kehendak sektor industri. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nik Yusuff, Nik Azmah and Rahaman, Nor Mahaiza and Abdullah, Norazilawati (2014) Primary school pupils’ acquisition of science process skills via hands-on activities and authentic assessment. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 15-28. ISSN 2232-0393

O

Othman, Muhammad Atiullah (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Isu-isu moral (HMF3053). [Teaching Resource]

P

Philips, Susanna Clare and Razalli, Abdul Rahim and Kway, Eng Hock and Ahmad, Noor Aini and Muhammad, Kamaliah and Yusuf, Md Fawzi (2005) Pelaksanaan kelas disleksia (program rintis) di Malaysia. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

R

Rahmawati, Laili Etika and Suwandi, Sarwiji and Saddhono, Kundharu and Setiawan, Budhi (2017) The content analysis, the presentation and the instrument readability of Indonesian proficiency test. International Journal of Assessment and Evaluation in Education, 7 (1). pp. 16-25. ISSN 2232-1926

Rani, Ruzaini (2015) Kesediaan guru dalam pelaksanaan program LINUS di sekolah rendah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Salih, Maria and Abd. Rahman, Roszelina (2012) Pola pemikiran visual pelajar Biologi terhadap konsep abstrak osmosis. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2 (1). pp. 82-93.

Salleh Udin, Ratna Hanin (2016) Meningkatkan pertuturan dan pembacaan murid-murid bermasalah pendengaran melalui kaedah sebut baca bergambar. Asian Education Action Research Journal (AEARJ), 5 (1). pp. 58-71. ISSN 2289-3180

Sidek, Salman Firdaus and Fathil, Nur Saadah and Mohamed Zain, Nur Zuhaidah and Muhammad, Kamaliah (2014) Pembangunan perisian kursus ‘Saya Suka Belajar’ untuk pembelajaran bahasa Melayu bagi kanak-kanak autisme. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 4 (1). pp. 1-10. ISSN 2180-4842

Stevan, Florence (2014) Analisis masalah ponteng dalam kalangan pelajar India di sekolah menengah melalui kaedah pedagogi hermeneutik. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Su'ut, Bell (2013) Estetika “Bakad” masyarakat Lun Bawang Lawas, SarawaK:satu kelangsungan pendidikan informal. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Subramaniam, Kannagi (2015) Aplikasi model refleksi evolusi dalam kalangan guru-guru bahasa. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Suhaili, Samsudin (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pendidikan pelbagai budaya (HMS3033). [Teaching Resource]

T

Tan, Bee Piang (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pengantar pendidikan moral (HMF3013). [Teaching Resource]

Tee, Tze Kiong (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kaedah mengajar kemahiran hidup (VEE3013). [Teaching Resource]

Thambu, Nadarajan (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Pendidikan moral di Malaysia (HMS3013). [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 25 11:43:15 2019 +08.