Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | D | I | J | K | M | P | R | S | V | Y | Z
Number of items at this level: 71.

-

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Aplikasi komputer dalam Kesusasteraan Melayu (BSP3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Drama dan amali seni lakon (BSK3013). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Estetika seni pengucapan (BSK3053). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Produk, pengeditan dan pemasaran karya sastera (BSK3023). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Seni mengarang (BMK3043). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Teori dan kritikan kesusasteraan (BSS3033). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Program Diploma Semester 3 Sesi 2015/2016 - Public speaking (BIK1083). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Program Diploma Semester 3 Sesi 2015/2016 - Public speaking (BIK1083). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kemahiran bahasa I (BAK3063). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kemahiran dan kecekapan menulis (BCK3083). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Keterampilan menulis (BMK3053). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 -Puisi Tamil Malaysia (BTS3083). [Teaching Resource]

-, - (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 -Teori dan kritikan kesusasteraan (BSS3033). [Teaching Resource]

-, - (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016-2017 (Ijazah Sarjana Muda)-Drama dan amali seni lakon (BSK3013). [Teaching Resource]

-, - (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)-Kesusasteraan kanak-kanak dan remaja (BCS3173). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Bahasa Sepanyol komunikasi III (BPK3032). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kemahiran animasi dalam sastera (BSK3073). [Teaching Resource]

-, - (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Kesusasteraan Melayu dalam pembinaan modal insan (BSS3073). [Teaching Resource]

-, Habiburrahman (2016) Analisis intertekstualiti dalam puisi dinyanyikan karya Taufiq Ismail. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Karnasih (2016) Analisis struktur dan nilai pendidikan dalam teater tradisional Mendu di Natuna. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A

Ab Karim, Rohaizah (2014) Analisis wacana ucapan Perdana Menteri Malaysia keenam sempena 100 hari menakhoda negara. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Aziz, Noraziah (2014) Analisis leksikal budaya dalam rimba harapan dan terjemahannya La Jungle de l'Espoir. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Jobar, Norfaizah (2017) Analisis wacana penulisan karangan dalam kalangan murid bahasa kedua. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Karim, Razid (2010) Komik-komik Halim Teh dalam konteks perkembangan tema, bentuk dan gaya. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Nurul Raihana (2017) Nilai-nilai murni merentasi kurikulum menerusi watak utama dalam novel KOMSAS tingkatan lima. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Zolkipli and Ahmad, Muhammad Faisal (2013) Teater Mayat: kajian mengenai pengurusan artistik dan peranan rekaan set dalam seni persembahan. Technical Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abu, Abdul Ghani (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Literature for young adults (BIS3093). [Teaching Resource]

Abu, Abdul Ghani (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (ijazah Sarjana Muda) -Approaches to literature in the classroom (BIS3103). [Teaching Resource]

Abu, Abdul Ghani (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Literature for young adults (BIS3093). [Teaching Resource]

Abu Bakar, Siti Saniah (2013) Kekangan pelajar asing dalam menggunakan kemahiran bertutur Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 3 (1). pp. 52-62. ISSN 2180-4842

Abu Bakar, Siti Saniah and Subramaniam, Sharala (2012) Pengaruh motivasi instrumental dan integratif dalam pemilihan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan penutur asing. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 2 (2). pp. 54-61. ISSN 2180-4842

Adnan, Aisyah (2015) Perbandingan tahap kebolehbacaan bahan bacaan pilihan murid dan guru. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad, Muhammad Faisal (2014) Teknik seni lakon Nazri dalam pengajaran: satu kajian kes di negeri Selangor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ali Masri, Raden Muhammad (2017) Syair perang Palembang dari sudut analisis wacana mega. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ariffin, Mohammad Sidik (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Poetry in English (BIS3403). [Teaching Resource]

Ariffin, Mohammad Sidik (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Literary criticism (BIS3023). [Teaching Resource]

Ariffin, Mohammad Sidik (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda)-Literary criticism (BIS3023). [Teaching Resource]

Arshad, Mahzan and Othman, Abdul Jalil and Awang Da, Nurfatimah (2011) Peranan kesusasteraan pelbagai budaya dalam pembentukan perpaduan kebangsaan di Malaysia. Masalah Pendidikan, 34. pp. 81-98.

Atoh, Nazri (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Kesusasteraan dan kebudayaan Islam (BAS3033). [Teaching Resource]

Ayob, Adenan (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Aplikasi komputer dalam bahasa Melayu (BMP3093). [Teaching Resource]

B

Binmadnee, Pratya (2017) The use of Islamic : based reading materials among students in Southern Thailand. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

D

Din, Ghazali and Abdul, Abu Hassan (2016) Kepemimpinan kesukarelaan dalam organisasi kesusasteraan. Pendeta: Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 7 (1). pp. 52-62. ISSN 1823-6812

I

Ibrahim, Noraini (2018) Manifestasi pemikiran pengarang dalam novel Leftenan Adnan Wira Bangsa. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Mardiana (2014) Kajian Seni Berbari di Terengganu dan Kelantan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Nor Hasimah (2014) Konflik jiwa watak-watak wanita dalam novel pilihan Fatimah Busu. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jaafar, Harun (2003) Hikayat Indera Quraisyin: analisis struktural dan Telaahamanat. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Languages and Communication.

Jaafar, Harun (2003) Prosa Melayu Klasik : telaah persoalan dan fungsi. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jalal, Faizah (2017) Nilai-nilai intelektual dalam drama Ismail Kassan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

K

Kanapathy, Kaaminy (2016) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 -Seni mengarang dalam bahasa Tamil (BTK3013). [Teaching Resource]

Kiting, Rosliah (2016) Peranan pendidikan Talaala dan cadangan mewariskannya dalam masyarakat KadazanDusun. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M

Masri, Kamarziyah (2005) Perbandingan masukan kamus istimewa peribahasa Melayu (1989) dengan kamus peribahasa kontemporari (2001). Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mat, Naffi and Zakaria, Norazimah (2014) Wasilah mesej Melayu melalui penyair zaman SITC. Jurnal Melayu, 13. pp. 40-51. ISSN 1675-7513

Mat Saad, Mohd Zuwairi (2017) Trend pembingkaian tema politik, ekonomi dan sosial dalam berita pilihan raya kecil di Malaysia sejak tahun 1987. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9 (1). pp. 49-58. ISSN 1985-496X

Md Idris, Mohd Rashid (2015) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 - Analisis wacana (BML3092). [Teaching Resource]

Md Idris, Mohd Rashid and Mohd Nawi, Norita Azrini (2012) Nilai modal insan dalam novel sebagai sumber transformasi identiti belia di Malaysia. NILAI MODAL INSAN DALAM NOVEL SEBAGAI SUMBER TRANSFORMASI IDENTITI BELIA DI MALAYSIA.

Mohd Zubir, Siti Khariah (2012) Penulisan kreatif dalam menjana minda dan sumber pendapatan belia. Malaysian Journal of Youth Studies. pp. 157-167.

Mustakim, Siti Salina and Mustapha, Ramlee and Lebar, Othman (2014) Teacher’s approaches in teaching literature: observations of ESL classroom. MOJES-Malaysian Online Journal of Educational Science, 2 (4). pp. 35-44.

P

Ponniah, Kartheges (2016) Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 (Ijazah Sarjana Muda) - Produk dan pemasaran karya sastera (BTS3063). [Teaching Resource]

R

Raman, Muralee (2018) Isu sosial masyarakat India dalam cerpen karya Murugiah Muthuveeran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramle, Muhamad Rozaimi (2014) The critical methodology in al-maghazy and al-siyar narrations of Ibn qayyim Al-Jawziyyah: an applied study on the book Zaad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ravinthar, Thilaga (2016) Peperiksaan Akhir Program Diploma Semester 2 Sesi 2015/2016 - Public speaking (BIK1083). [Teaching Resource]

S

Sahabudin, Noor Azida (2016) Peperiksaan Akhir Program Diploma Semester 2 Sesi 2015/2016 - Storyboard development (MMD1023). [Teaching Resource]

Said, Haneem (2015) Using creative drama to teach history to primary school students. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Salleh, Mohammad Noor (2003) Pendeta Za'ba : Pemikir wawasan sains bangsa. In: Seminar Za'Ba Mengenai Alam Melayu 1, 11 Ogos 2003.

Subramaniam, Kasturi (2017) Simili dalam puisi Tamil Bharathidasan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Subramaniam, Magaswari Eliyarni (2016) Citra dan status dalam novel-novel terpilih M. Ramaiah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

V

Vairan, Rajaswary (2015) Feminisme dalam novel tamil Malaysia abad ke-21. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Vayapuri, Komathy (2015) Analisis masalah sosial dalam Cerpen Karya M.Ramaiah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yaacob, Zulkeflee (2017) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 (Ijazah Sarjana Muda) - Seni mengarang (BMK3043). [Teaching Resource]

Z

Zainal Mohamed Alias, Zauyati (2006) Penguasaan, sikap dan pandangan pelajar tingkatan lima terhadap peribahasa di dua buah sekolah daerah Raub, Pahang. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zakaria, Norazimah (2013) Cerita mitos dalam dua dunia. Jurnal Peradaban Melayu UPSI.

This list was generated on Sat May 25 11:02:50 2019 +08.