Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | H | I | J | K | M | N | O | P | Q | R | S | Y
Number of items: 53.

A

Ab. Hamid, Mohd Johari (2003) Peranan kritikan seni terhadap perkembangan seni tampak di Malaysia. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ab. Rahman, Hamidah and Ab. Kadir, Hamdan (2003) Masalah keluarga Melayu bandar: isu dan cabaran. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Abd. Rahim, Rahmin Affandi (2003) Za’ba dan Idea Tajdid Islam Di Malaysia : Satu Analisa Ringkas. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Abdul Hamid, Nor Zakiah and Mis, Mohammed Azlan (2003) Peranan dan permasalahan Bahasa Melayu dalam memperkukuhkan peradaban melayu pada abad ke-21. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Abdullah, Mohd. Akbal (2003) Kelab-kelab Melayu di Johor: amalan dan kecenderungan masyarakat Melayu pra-merdeka berpersatuan. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Abu Bakar, Ibrahim (2003) Qadak dan Qadar dalam Pemikiran al-Hadi dan Za'ba. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Ahmad, Abdullah Sani and Abu Bakar, Jamil and Ibrahim, Fawazul Khair and Khamis, Hazel (2003) Senibina Landskap Melayu Tradisi - Analisis Dari Perspektif Nilai. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Ahmad, Aslina (2003) Keberkesanan Pertandingan Seni Jauhi Dadah Peringkat Sekolah Menengah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

C

Chan, Clare Suet Ching (2003) P. Ramlee's music: a reflection of culture contact in a multi-ethnic society. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Art, Computing and Creative Industry.

Che Man, Che Siah (2003) Sirat al-Mustaqim : penentu halatuju nilai-nilai peradaban Melayu Islam. In: Seminar Za'Ba Mengenai Alam Melayu 1 2003, 12-14 Ogos 2003.

Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Marzuki, Mazdi (2003) Impak pembangunan terhadap alam sekitar di Lembah Bernam. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Chun, Tai-Hyun (2003) Kekuasaan Maritim Dunia Melayu dan Kerajaan Silla di Korea. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

D

Dardjowidjojo, Soenjono (2003) Nilai budaya Jawa seperti tercermin pada bahasanya. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Dziauddin, Mohd Faris (2003) Sistem maklumat guna tanah Lembah Bernam: satu kajian pembangunan pangkalan data digital menggunakan sistem maklumat Geografi (GIS). Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

H

Hanif, Abd Samad (2003) Penilaian terhadap persediaan pelajar Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi dalam menghadapi praktikum 2003 dan pencapaian objektif praktikum keseluruhannya. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hasan, Achmad Sopandi (2003) Nilai-nilai perwatakan Melayu dalam imej warna: satu penelitian Etnografi seni. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Hashim, Ahmad (2003) Konstruk bateri ujian dan perbandingan tahap prestasi keupayaan motor pelajar sekolah menengah Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hassan, Zainudin and Omar, Rozeyta (2003) Aktiviti keusahawanan masyarakat melayu pada zaman kegemilangan kesultanan melayu Melaka. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Husain, Abdul Halim (2003) Kesinambungan manifestasi rupa dan jiwa melayu dalam karya seni 3-Dimensi: dari perspektif seni halus. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

I

Ibrahim, Mohamad and Md. Saad, Mohd. Nazri and Mohamad Yatim, Maizatul Hayati and Johan, Rasyidi and Teh, Hui Ping (2003) Pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaran Multimedia Interaktif Sains. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ibrahim, Mohd Yusoff and Tamby Chek, Ibrahim and Ismail, Khalid (2003) Factors influencing the popularity of accounting at Malaysian higher school certificate. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Ramlee (2003) Pengaruh Matematik dan Ekonomi Asas sebagai prasyarat ke atas pencapaian Prinsip Ekonomi di UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Management & Economics.

Ismail, Ramlee and Kamis, Hariri and Abu Bakar, Sheffie and Abd. Jalil, Norasibah (2003) Perbandingan pencapaian Ekonomi Asas bandar dan luar bandar di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jaafar, Harun (2003) Hikayat Indera Quraisyin: analisis struktural dan Telaahamanat. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Languages and Communication.

Jaafar, Harun (2003) Prosa Melayu Klasik : telaah persoalan dan fungsi. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jabar, Baharuddin (2003) Pelaksanaan kemahiran pemikiran sejarah dalam pengajaran guru-guru sejarah: satu kajian kes di Daerah Hilir Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Art, Computing and Creative Industry.

Janan, Dahlia (2003) Kebolehbacaan dan kesesuaian teks komponen sastera Bahasa Melayu : kajian menurunkan indeks kebolehbacaan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

K

Kamaruddin, Kamarulzaman and Ibrahim, Muhammad Nadzir and Muhammad, Kamaliah and Nordin, Abu Bakar and Samad, Nazariah (2003) Kajian ke atas perlaksanaan TASKA di Malaysia implikasi terhadap polisi dan program yang disediakan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kasim, Ahmad Yunus and Jusoh, Ahmad Jazimin (2003) Kajian peranan guru Pendidikan Islam sebagai pembimbing di sekolah-sekolah menengah aliran agama di negeri Perak Darul Ridzuan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M

Mahmood, Abdul Hamid (2003) Keberkesanan program pendidikan bahasa Melayu UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzuki, Mazdi and Ishak, Abdul Jalil (2003) Penggunaan pengangkutan jalan raya dan keselamatan pelajar sekolah: kajian di Batang Padang. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md Yassin, Sopia (2003) Projek kamus kerangka alternatif murid sekolah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md. Ali, Azlah and Abu Bakar, Suaibah and Omar, Rozeyta and Mukhtar, Syaharizatul Noorizwan (2003) Membina Daya Saing Usahawan Melayu Menyunsur Arus Globalisasi. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Mohamad Khalid, Nur Haziyanti (2003) Hubungan di antara gaya kognitif dan gaya belajar di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed, Hussain (2003) Untukmu Pertiwi: mengingati Tunku melalui political memoirsnya. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Mohamed Nor, Mariam (2003) A qualitative case study of peer writing conference by a group of form four ESL students in a writing class. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Faculty Of Languages and Communication.

Mohd Balwi, Mohd Koharuddin and Abd. Hamid, Mohd Azhar (2003) Budaya pemiagaan dan perdagangan dalam peradaban melayu: satu kajian ke atas budaya keusahawanan di kalangan masyarakat melayu silam dan sejauhmanakah kesinambungannya dengan budaya keusahawanan melayu hari ini. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Mohd Said, Halimah and Abdul Majid, Zainab (2003) Pengaruh persekitaran ke atas sistem nilai kaum Jawi Peranakan. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Mohd Yunus, Khadijah Rohani (2003) Nilai dan amalan keibubapaan dalam masyarakat Melayu : dulu dan kini. In: Seminar Za'Ba Mengenai Alam Melayu 1, 12-14 Ogos 2003, Hotel Renaissance, Kuala Lumpur.

Mohd. Shariff, Abbas (2003) Kegemilangan dan kemerosotan urmat Islam dalam usaha membina masyarakat berfikir. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Mostafa, Nor Azmi (2003) A case study of language learning styles among bilingual University undergraduates from different gender groups. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

N

Noordin, Abu Bakar and Abu Bakar, Bhasah and Saad, Noor Shah and Mohd Tajudin, Nor‘ain (2003) Pencapaian dan penguasaan konsep dalam Matematik peringkat SPM. Project Report. UPSI, Tanjong Malim.

O

Omar, Rozeyta and Abu Bakar, Suaibah and Md. Ali, Azlah (2003) Iktibar pencerobohan ke atas Iraq : kewajaran memperkasa perpaduan Melayu. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Othman, Normah (2003) Assessment of directed writing by a group of TESL students in UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Normah (2003) Assessment of secondary school students' writing by UPSI TESL undergraduates. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

P

Puteh, Marzita and Masri, Rohaidah (2003) Geometer Sketchpad: penggunaannya di dalam pembelajaran Matematik tambahan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Q

Quek, Bong Cheang (2003) Contributory factors and their relative importance towards differences in teaching practice performance. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

R

Rahmat, Azali (2003) Persepsi graduan sains sukan terhadap pengajaran pendidikan kursus kaedah pengajaran pendidikan kesihatan di UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Salleh, Mohammad Noor (2003) Pendeta Za'ba : Pemikir wawasan sains bangsa. In: Seminar Za'Ba Mengenai Alam Melayu 1, 11 Ogos 2003.

Syed Yusoff, Syed Osman (2003) A comparative study on the development of spatial perception in drawing amongst urban and rural secondary school students. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yaakub, Noran Fauziah and Hanafi, Zahyah (2003) Memahami perhubungan anak dan ibu bapa di kalangan pelajar Melayu dari sebuah universiti. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu (Nilai-nilai Peradaban Melayu), 12-14 Ogos 2003.

Yeop Yunus, Nek Kamal and Abdull Kareem, Omar and Abdullah, Muhammad Khairuddin Lim and Mohamad Yusof, Abdul Raheem and Yonus @ Ahmad, Azita (2003) Kualiti perkhidmatan di sekolah berasrama penuh di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yusof, Abd Sukor (2003) Pemupukan semangat patriotisme di kalangan pelajar sekolah menengah menerusi pengajaran dan pembelajaran sejarah- satu kajian kes tingkatan dua. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

This list was generated on Sat May 25 11:42:51 2019 +08.