Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | Y | Z
Number of items: 56.

A

Ab. Hamid, Mohd Johari (2006) Peranan kritikan seni terhadap perkembangan seni tampak di Malaysia. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-20.

Abd Karim, Mohd Mustamam and Nordin, Abu Bakar and Ibrahim, Mohamad and Buyong Kahar, Mohd Ramli (2006) Kajian pengesanan graduan. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul, Othman (2006) Pembinaan modul pengajaran dan pembelajaran kraf keris di sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Maria Shu Hong Bee (2006) Prior knowledge in reading and comprehension. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad, Aslina (2006) Keberkesanan pertandingan Seni jauhi dadah peringkat sekolah menengah. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-17.

C

Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Marzuki, Mazdi (2006) Kajian impak pembangunan terhadap alam sekitar di Lembah Bernam (Tanjong Malim). In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-24.

Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Marzuki, Mazdi and Ishak, Abdul Jalil (2006) Impak pembangunan terhadap alam sekitar di Cameron Highlands. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-16.

D

Dawam, Md Yusof (2006) Mengajar kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa melayu di sekolah rendah : satu kajian di sebuah sekolah di Mersing, Johor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

H

Haron, Isahak and Razali, Abdul Rahim and Mohamed Isa, Zainiah and Sainuddin, Samri and Mamat, Nordin (2006) Kajian tinjauan buku bacaan kanak-kanak prasekolah di Malaysia. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hasan, Achmad Sopandi (2006) Motif purba dalam penghasilan produk batik. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-17.

Hassan, Iberahim and Ibrahim, Md. Nasir and Arshad, Mohd Zaihidee and Omar, Jamilah (2006) Kajian keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-19.

Hassan, Iberahim and Mohd Ghazali, Hassan and Omar, Jamilah (2006) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran apresiasi pendidikan seni dengan menggunakan multimedia interaktif bertajuk ‘lawatan ke Balai Seni Lukis Negara’. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-17.

I

Ishak, Abdul Jalil (2006) Kajian kebarangkalian kausal terhadap kecenderungan pelajar memilih Geografi sebagai mata pelajaran elektif tingkatan 4 dalam KBSM : satu tinjauan awal. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-20.

Ismail, Azniah (2006) Penggunaan model dalam pengajaran kursus rekabentuk berkomputer: satu kajian kes di Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jabar, Baharuddin (2006) Pelaksanaan kemahiran pemikiran sejarah dalam pengajaran guru-guru Sejarah : satu kajian kes di daerah Hilir Perak. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-24.

Jabar, Baharuddin (2006) Perspektif pelajar terhadap pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah menengah: satu kajian kes di Daerah Hilir Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Janan, Dahlia (2006) Penentuan tahap bacaan bahan cerpen Kami Yang Terlibat yang diturunkan tahap kebolehbacaannya. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jantan, Ramlah (2006) Hubungan antara kemahiran berfikir kritis dan pencapaian akademik pelajar-pelajar UPSI. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-12.

Janudin, Azura (2006) Implementing collaborative writing to enhance students' writing. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jemali, Misnan (2006) Metodologi pengajaran al-Quran sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jemali, Misnan and Hashim, Ibrahim and Kasim, Ahmad Yunus and Bistamam, Mohamad Nasir (2006) Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik kursus tamadun Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-11.

Jusoh, Ahmad Jazimin (2006) Hubungan personaliti warna dengan minat kerjaya dalam kalangan staf UPSI. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-26.

L

Lubis, Bukhari and Mohd. Radzi, Idris and Al Muhsin, Muhammad Anas (2006) Pelestarian tulisan Jawi : manifestasi seni Khat Islami di Masjid-masjid negeri Perak. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-14.

M

Mahmood, Abd. Hamid and Radzi, Idris Mohd (2006) Keberkesanan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu UPSI. In: Menanggapi Keberkesanan Dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-13. ISBN 9832620996

Mamat, Nordin (2006) Pola interaksi dan perkembangan sosioemosi di kalangan kanak-kanak prasekolah (etnik Cina dan Tamil) Hulu Selangor. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzuki, Mazdi and Ishak, Abdul Jalil (2006) Penggunaan pengangkutan jalan raya dan keselamatan pelajar sekolah : kajian kes di Majlis Daerah Tanjong Malim. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-24.

Mat, Ab Aziz (2006) Kajian kes peranan Bahasa Melayu dalam pengajaran sains dalam bahasa Inggeris. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Nor, Mariam (2006) A qualitative case study of peer writing conference by a group of form four ESL students in a writing class. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-9.

Mohd Daud, Nurul'Ain (2006) Kebimbangan sosial dalam kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Perak Tengah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Rhouse, Suraini and Abd. Razak, Azila (2006) Persepsi ahli akademik dan majikan tentang kemahiran yang perlu dimiliki oleh siswazah Pengurusan Perniagaan dalam menepati kehendak pasaran. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-10.

Mohd Sulaiman, Zuraidah (2006) Tan Sri Senu Abdul Rahman tokoh politik melayu. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohmad Taib, Mohmad Noor (2006) Kesan pengajaran terus nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah bagi penerapan patriotisme. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mostafa, Nor Azmi (2006) A case study of language learning styles among bilingual university undergraduates from different gender groups. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-13.

Muda, Abd Wahab (2006) Perbezaan pencapaian berdasarkan jantina dalam peperiksaan matematik UPSR. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

N

Nordin, Abu Bakar and Abu Bakar, Bhasah and Saad, Noor Shah and Mohd Tajudin, Nor ’ain (2006) Pencapaian dan penguasaan konsep dalam Matematik peringkat SPM. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-24.

Nuruddin, Thahir (2006) Kefahaman guru tentang konsep dan strategi pengajaran komponen kesusasteraan melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

O

Omar, Ahmad (2006) Sebutan Bahasa Melayu baku dalam kalangan penutur satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Normah (2006) Assessment of directed writing by a group of TESL student at UPSI. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-19.

Othman, Normah (2006) Assessment of secondary school students’ writing by UPSI TESL undergraduates. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-18.

Othman, Saberi and Ibrahim, Husni (2006) Identification, distribution of flora and its relation to edaphic factors at U forest reserve-tools for the development of Biology teaching module. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-7.

Othman, Zaiton (2006) Bentuk sapaan untuk pengajaran bahasa. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

P

Puteh, Marzita and Masri, Rohaidah (2006) Geometer Sketchpad : penggunaannya dalam pembelajaran Matematik Tambahan. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-15.

R

Rais, Mokhtar (2006) Mengajar kata hubung. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramli, Lili Sunaini (2006) Perkaitan antara bahan bantu belajar dan gaya pembelajaran dengan pencapaian kertas Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan melayu. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Saad, Noor Shah and Mohd. Tajudin, Nor ’ain and Rahma, Fainida and Musa, Muzirah and Mat, Norazian Aini and Zamzamir, Zamzana (2006) Perlakuan metakognitif pelajar tingkatan empat dalam penyelesaian masalah Matematik Tambahan. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-23.

Sama Singh, Manjit Kaur (2006) The impact of newspapers in education. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shafie, Aziz (2006) Pembangunan pangkalan data ruangan bagi pengurusan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sharif, Rafei (2006) Keberkesanan guru sains mengimplimentasikan kemahiran proses sains sepadu dalam pelaksanaan kurukulum sains KBSM tingkatan dua : kajian kes di Daerah Hilir Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sidek, Salman Firdaus (2006) Smartcard authentication using fingerprint. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sivamugam, Pushpalatha (2006) Kemahiran berfikir aras tinggi dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan empat : satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Subramaniam, Rajendran (2006) Pengekalan dan penghilangan Bahasa Tamil di Malaysia akibat dasar bahasa kebangsaan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sulaiman, Hamzah (2006) Hubungan faktor-faktor dengan penguasaan bahasa melayu pelajar tingkatan empat : satu tinjuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Desa. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Syed Yusoff, Syed Osman (2006) A comparative study on the development of spatial perception in drawing amongst urban and rural secondary school students. In: Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 1-17.

Y

Yahya Ame, Suleiman (2006) Student achievement and factors related to mechanics achievement in Zanzibar middle secondary schools. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yeo, Chong Ee (2006) Using literary text to foster vocabulary acquisition : A case study on the relationship between reading and writing. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Z

Zainal Mohamed Alias, Zauyati (2006) Penguasaan, sikap dan pandangan pelajar tingkatan lima terhadap peribahasa di dua buah sekolah daerah Raub, Pahang. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

This list was generated on Sat May 25 10:53:22 2019 +08.