Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | G | H | I | J | M | N | O | R | S | Y | Z
Number of items: 38.

A

Ab Wahid, Hariyaty (2008) Tinjauan awal pemikiran keusahawan di kalangan pentadbir sekolah rendah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Aziz, Adnan (2008) Art-tech persepsi pelajar semester 1 Pendidikan Seni Visual, FSM, UPSI terhadap pembelajaran bantuan komputer dalam p&p lakaran asas. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Aziz, Adnan and Zali@Zalay, Abdul Aziz and Abdul Jabbar, Abdul Razak (2008) Penggunaan perisian painter dalam pembelajaran asas lukisan dalam kalangan pelajar FSM, UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Rashed, Rasfa Roziana (2008) Kesan pendekatan pembelajaran kawalan-kendiri dari segi metakognitif ke atas pencapaian pelajar berdasarkan topik respirasi tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Nurfarah Lo (2008) Pengaruh persekitaran terhadap penguasaan struktur ayat Bahasa Melayu kanak-kanak prasekolah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

D

Dasril, Benderi (2008) Kesahan dan kebolehpercayaan dalam parameter kinematik dayungan ergometer kayak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Daud, Norlinda (2008) Pembinaan modul video amali kimia tingkatan empat bagi topik asid dan bes. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

G

Goh, Swee Choo (2008) Assessing Values, approaches to learning and teaching efficacy of student-teachers at UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

H

Halidin, Mohd Saipi (2008) Hubungan masa pembelajaran akademik dan pencapaian kemahiran dalam pendidikan jasmani. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hamim, Nurul Ain (2008) Perspektif pelajar terhadap persekitaran kelas Information and Communication Technology (ICT) di tiga buah sekolah menengah di Daerah Kulai. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Asmawi and Zainol, Zuraidah and Mohd Shokory, Suzyanty (2008) Kecenderungan graduan untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hassan, Haslina and Said, Che Soh and Johan, Rasyidi and Fabil, Norasikin and Hanif, Abd Samad and Mailok, Ramlah and Hashim, Mashitoh (2008) Pembinaan perisian multimedia pintar teknologi maklumat KBSM. Project Report. UPSI, Tanjong Malim.

I

Ismail@Mamat, Ramli (2008) Enhancing chemistry teaching and learning-using student interest and experiences of natural phenomena. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Janudin, Sharul Effendy (2008) Perakaunan di kalangan isirumah di Malaysia : amalan dan kesannya terhadap pembentukan keluarga berhemah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Janudin, Sharul Effendy (2008) Perakaunan di kalangan isirumah di Malaysia amalan dan kesannya terhadap pembentukan keluarga berhemah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jemali, Misnan (2008) Amalan pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Qur'an sekolah-sekolah menengah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M

Mahadir Naidu, Noor Banu (2008) Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) UPSI. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mahjom, Nurhanie and Ismail, Zuriadah (2008) Tahap pengetahuan pelancongan kesihatan di kalangan penduduk Malaysia. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mamat, Kamaruddin (2008) Pembangunan sistem pengurusan jaminan kualiti perkhidamatan rangkaian multimedia berasaskan agen mudah alih. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mamat, Zulkifli (2008) Tekanan dan burnout dalam kalangan kaunselor sekolah menengah di negeri Pahang Darul Makmur. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Manyunu, Muhamatsakree (2008) Analisis perubahan kurikulum pendidikan islam di sekolah agama rakyat di selatan Thailand Land (1961-2003). Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Nor, Ismail (2008) Kesan penggunaan modul kecerdasan naturalis terhadap pencapaian biologi di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Shokory, Suzyanty and Zainol, Zuraidah and Hashim, Asmawi (2008) Pengaruh tahap pendidikan dan program latihan ke atas survival perniagaan bumiputera. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Yusof, Noreha (2008) Kemahiran guru pendidikan khas bermasalah pendengaran terhadap penggunaan alat bantuan pendengaran di kalangan murid-murid khas bermasalah pendengaran di sekolah pendidikan khas dan integrasi di negeri Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Zakaria, Zarima (2008) Penggunaan ejaan dan tanda baca dalam karangan bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan dua. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

N

Noor, Zanariah (2008) Gender justice and Islamic family law reform in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nordin, Abu Bakar and Kamaruddin, Kamarulzaman and Kamis, Hariri and Jusoh, Osman and Ismail, Ramlee (2008) School Learning Environment Indicies. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

O

Osman, Zaharah (2008) Kepercayaan guru prasekolah terhadap penilaian dalam pendidikan prasekolah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Muhammad Atiullah (2008) Falsafah nilai dan akhlak dalam strategi ketenteraan Islam. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

R

Rosman, Nor Aiwa (2008) The effects of complex training programs on jumping height in novice volleyball players. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rosman, Nor Aiwa (2008) The effects of complex training programs on jumping height in novice volleyball players. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Shafie, Rozman (2008) Pemahaman guru seni sekolah rendah terhadap terapi seni dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sulaiman, Zainal Abidin (2008) Pembangunan perisian multimedia Info-Gerko. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yaacob, Robiah (2008) Perbezaan antara simpulan bahasa dan kata majmuk dari segi bentuk dan makna. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yusoff, Kamarudin (2008) Teknik permainan serunai dalam konteks pengajaran dan pembelajaran muzik tradisional wayang kulit Kelantan : Satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Z

Zain Baharin, Zain Hazmi (2008) Keberkesanan pembelajaran dalam talian dan kesannya terhadap kepuasan belajar pencapaian pelajar di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zalay@Zali, Abdul Aziz (2008) Multimedia interaktif dan p&p reka bentuk poster satu integrasi dalam meningkatkan prestasi pelajar, satu kajian eksperimen. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zulkifl, Normala and Abdul Aziz, Shahrun Nizam (2008) Pengetahuan asas dalam ekonomi dan kemahiran matematik mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kursus makroekonomi di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

This list was generated on Sat May 25 10:49:46 2019 +08.