Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: - | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 100.

-

-, Nyimas Aisyah and Dollah, Mohd. Uzi and Saad, Noor Shah (2013) Kajian awal tentang penerapan nilai dalam pengajaran Matematik di sekolah menengah pertama. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 13-23. ISSN 2232-0393

A

A. Ghani, Muhammad Faizal and Siraj, Saedah and Kassim, Radzuan and Kenayathulla, Husaina Banu and Marzuki, Shahril@Charil and Elham, Faisol (2013) Amalan sekolah cemerlang di Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama satu perbandingan. The Online Journal Of Islamic Education (O-jIE), 1 (2). pp. 30-50.

Abd Rahman, Ahmad and Awang, Marinah (2013) Learning organization and organizational commitment in schools. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 3 (1). pp. 18-25.

Abd. Aziz, Hamdan Azmi and Mansor, Noor Rohana (2013) Persepsi tenaga akademik di Institusi Pengajian Tinggi terhadap kemampuan Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar utama ilmu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 3 (2). pp. 41-48. ISSN 2180-4842

Abd. Hadi, Fatimah Salwa (2013) Kejayaan perniagaan Khadijah Bint Khuwaylid analisis terhadap usahawan wanita kredit mikro di Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Hamid, Nor Zila and Md.Noorani, Mohd Salmi (2013) Modeling of prediction system : an application of the nearest neighbor approach to chaotic data. Applied Mathematics And Computional Intelligence, 2 (1). pp. 137-148.

Abdul Karim, Noor Al-Huda and Khoo, Yin Yin (2013) Outcome-Based Education : an approach for teaching and learning development. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 3 (1). pp. 26-35.

Abdul Latif, Norhayati (2013) Pemupukan kreativiti dan motivasi dalam meningkatkan keyakinan diri pelajar berasaskan modul PIS. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Norazilawati and Mohamed Noh, Noraini and Nik Yusuff, Nik Azmah and Mansor, Rosnidar (2013) Aplikasi persekitaran pengajaran maya (Frog VLE) dalam kalangan guru Sains. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). p. 63. ISSN 2232-0393

Abdullah, Zolkipli and Ahmad, Muhammad Faisal (2013) Teater Mayat: kajian mengenai pengurusan artistik dan peranan rekaan set dalam seni persembahan. Technical Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abu Bakar, Siti Saniah (2013) Kekangan pelajar asing dalam menggunakan kemahiran bertutur Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 3 (1). pp. 52-62. ISSN 2180-4842

Adnan, Mazlini and Zakaria, Effandi (2013) Model pengukuran kepercayaan bakal guru Matematik di Malaysia. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 1-11. ISSN 2232-0393

Ahmad, Azhar and Md Ali, Jamaludin (2013) Lengkung peralihan licin dengan kuartik Bezier satahan. Sains Malaysiana. pp. 989-997.

Ahmad Maulana, Mariam and Mohd Idrus, Nor’ashiqin (2013) Metacognitive strategies in quadratic equation word problem. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 1-12. ISSN 2232-0393

Ahmad Zaki, Nadia Akma and Fabil, Norasikin and Mohamed Zain, Nur Zuhaidah and Jamil, Norly (2013) Penceritaan digital interaktif kanak-kanak: reka bentuk dan pelaksanaan untuk mencetus pembelajaran yang menarik dan kreatif. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ali, Ruziah and Abd Razak, Ahmad Zainal Abidin and Mohamad Yusof, Abdul Raheem and Bani Hashim, Ahmad Yusairi (2013) E-Marketing distribution of books by university publishers. Journal of Human Capital Development, 6 (1). pp. 41-50. ISSN 1985-7012

Ali Krayem, Hassuna Bashir (2013) Language learning strategies of English specialization secondary school students in Libya. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Anal, Ardzulyna (2013) Impak kepekakan terhadap perkembangan murid bermasalah pendengaran : implikasi kepada keperluan sistem sokongan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Attan, Mohd Nizam (2013) Gambus : tinjauan awal berasaskan gaya permainan di Johor. Malaysian Music Journal, 1 (2). pp. 87-104. ISSN 2232-1020

Augustine, Christine (2013) How the use of music and movement impacts the learning of reading skills by preschoolers. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Azmee, Nor Afzalina and Mohamed, Zulkifley and Ahmad, Azhar (2013) Determination of the required sample size with assurance for Three Arm Non-Inferiority trials. Jurnal Teknologi, 63. pp. 89-93. ISSN 0127–9696

B

Blackburn, Andrew (2013) Sourcing gesture and meaning from a music score : communicating techniques in Music teaching. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 3 (1). pp. 58-68.

Boyman, Siti Noranizahhafizah and Jawan, Jayum (2013) Kajian laporan penambahbaikan suruhanjaya pilihan raya: satu pandangan. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 40 (1). pp. 116-132. ISSN 0126-5644

Burrel, Robert W B (2013) Taking the chance: a descriptive study of a creative work that utilizes chance and indeterminacy whilst maintaining form. Universiti Pendidikan Sultan Idris. pp. 1-13.

C

Chang, Lee Hoon and Teng, Jane, Yan Fang and Bucher, Stefan and Basiran, Nurhuda and Hussin, Nafisah Ilham and Boyman, Siti Norainizahhafizah (2013) The best practices of human rights (Atham) programme in selected secondary schools in Malaysia. Journal of International and Comparative Education, 2 (1). pp. 31-43.

Che Leh, Fauziah and Yeop Yunus, Nek Kamal and Abd Razak, Ahmad Zainal Abidin and Omar, Baharudin (2013) Pemasaran dan kepenggunaan tempat untuk pembangunan pelancongan di Kuala Kangsar, Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Che Wahab, Nor Arifah (2013) Pembangunan perisian kursus Matematik (Mationary) bagi pelajar pemulihan khas. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

D

Dasril, Benderi (2013) The design, construction and assessment of a sprint kayaking balance training aid. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Dziauddin, Mohd Faris and Alvanides, Seraphim and Powe, Neil (2013) Estimating the effects of Light Rail Transit (LRT) system on the property values in the Klang Valley, Malaysia a hedonic house price approach. Jurnal Teknologi, 61 (1). pp. 35-47. ISSN 0127–9696

E

Eng, Tek Ong and Mohd Hassan, Bibi Hazliana (2013) Penguasaan kemahiran proses sains asas dalam kalangan murid sekolah rendah di Selangor berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan aras tahun. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 77-90. ISSN 2232-0393

H

H.Mujiyono, Bambang Indiatmoko (2013) Kebudayaan Jawa : Perubahan sosiobudaya keluarga tenaga kerja Indonesia asal Jawa Tengah di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hadzir, Zainal Abidin (2013) Personaliti dan cara gaya belajar pelajar tingkatan empat aliran sains dan sastera di sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan (2013) Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. O-jIE The Online Journal of Islamic Education, 1 (1). pp. 28-39.

Husain, Mohd Yusof and Rasul, Mohamad Sattar and Mustapha, Ramlee and Malik, Syed A. and Abd Rauf, Rose Amnah (2013) Tahap kemahiran employability pelajar Kejuruteraan dari perspektif majikan. Jurnal Teknologi, 62 (1). pp. 31-39. ISSN 0127–9696

I

Ismail, Abdul Munir and Daud, Mohd Noor (2013) Penerapan mesej dakwah oleh ibu bapa dalam kalangan murid suku kaum Banjar di daerah Krian, Perak. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Mohd Ridhuan (2013) Mitos tentang kanak-kanak dan ibu bapa dalam iklan produk susu formula di Malaysia. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

J

Jageer Singh, Amreet Kaur and Raja Harun, Raja Nor Safinas and Yusof, Wan Fareed (2013) Affordances of Wikispaces for collaborative learning and knowledge management. GEMA Online Journal of Language Studies, 13 (3). pp. 79-97. ISSN 1675-8021

Jamaluddin, Nor Fadzlin (2013) Hubungan Program Pendidikan Perakaunan Universiti Pendidlkan Sultan Idris dengan penghasilan guru efektif. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jamaluddin, Nor Fadzlin (2013) Hubungan Program Pendidikan Perakaunan Unversiti Pendidikan Sultan Idris dengan penghasilan guru efektif. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Jamil Osman, Zuraini (2013) Malay Muslim academic women in dual-career families: negotiating religious and cultural identities and practices. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

K

K. Krishnan, Logambal@Latha (2013) The use of metacognitive strategies to enhance listening comprehension among form six students. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kamari, Azlan and Md Isa, Illvas and Hashim, Norhayati (2013) Sorption of heavy metals using low cost sorbents: alternative method for water treatment. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khalid, Abdul Rahman (2013) Keberkesanan model Kaunseling Kelompok Berstruktur terhadap perhargaan kendiri dan motivasi pelajar. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kiting, Rosliah (2013) Unsur-unsur sejarah dalam sudawil (pantun) Kadazandusun. In: Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013, 29-30 Ogos 2013.

Kung, Teck Wong and Mokhsein, Siti Eshah and Swee, Pauline, Choo Goh and Hanafi, Hafizul (2013) The Computer Use Intention (CUI) scale in education development, validity and reliability studies. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 3 (1). pp. 47-57.

L

Latiff Azmi, Mohd Nazri and Maniam, Mahendren (2013) Failure of ETeMS the teaching courseware factor. MOJES-The Malaysian Online Journal of Educational Science, 1 (4). pp. 30-37.

Letchumanan, Santhi (2013) ‘Kolloum’ dalam perubahan sosio budaya masyarakat India di Malaysia. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M

Machmudi Isa, Nitche Isa Medina and Abdullah, Mai Shihah (2013) Pembelajaran berasaskan projek takrifan, teori dan perbandingannya dengan pembelajaran berasaskan masalah. CREAM - Current Research in Malaysia, 2 (1). pp. 181-194.

Mansor, Muhamad Fazli (2013) Pembangunan dan penilaian modul perisian pengajaran berbantukan komputer (PBK) menggunakan Microsoft Power Point interaktif untuk kanak-kanak prasekolah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzuki, Mazdi (2013) Aksesibiliti geografi untuk trip sekolah di kalangan masyarakat Orang Asli: kajian di Majlis Daerah Tapah. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mat Darus, Mazlina and Ayop, Shahrul Kadri and Jaafar, Rosly (2013) Membangun dan menguji keberkesanan modul BBM-VATA bagi tajuk elektronik tingkatan lima. Technical Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mat Hassim, Hazzirah Izzati and Sarmin, Nor Haniza and Mohd Ali, Nor Muhainiah and Masri, Rohaidah and Mohd Idrus, Nor’ashiqin (2013) The exterior squares of some crystallographic groups. Jurnal Teknologi, 62 (3). pp. 7-13. ISSN 0127–9696

Mesman, Nor Sahara (2013) Pemikiran reflektif guru pelatih bahasa Melayu. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Moh @ Abdullah, Eftah and Abd. Shukor, Abd. Aziz and Lebar, Othman and Dollah, Mohd. Uzi (2013) Mengukur kesan model Konstruk Pengetahuan Berstruktur (KPB) terhadap anjakan sikap terhadap pembelajaran Biologi pelajar. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 91-105. ISSN 2232-0393

Mohamad, Abdul Rahim (2013) Nilai nasihat dalam puisi tradisional Teromba. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd, Normiza (2013) Apresiasi reka bentuk visual pengiklanan laman web produk makanan syarikat bumiputera kajian kes Syarikat Ramly Burger, Syarikat Faiza dan Syarikat Tamin. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Ali, Noorshida (2013) Photophysical properties of polynuclear complexes containing phenylpyridine-iridium(III) units. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Hussin, Mohd Yahya and Muhammad, Fidlizan and Roshidi Ahmad, Mohamad Ali (2013) Kepatuhan membayar zakat: analisis kutipan dan ketirisan zakat fitrah di Selangor. Jurnal Syariah, 21 (2). pp. 191-206.

Mohd Hussin, Mohd Yahya and Yusof, Yusni Anis and Muhammad, Fidlizan and Abdul Razak, Azila and Hashim, Emilda and Marwan, Nur Fakhzan (2013) The integration of Islamic stock markets does a problem for investors? Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 7. pp. 17-27.

Mohd Nawi, Mohd Nasrun and Azhari Azman, Mohamed Nor and Mohamad Kamar, Kamarul Anuar and Abd Hamid, Zuhairi (2013) Kajian terhadap penggunaan IBS dalam projek swasta di kawasan Lembah Klang. Jurnal Teknologi, 65 (1). pp. 9-15. ISSN 0127–9696

Mohd Noor, Mohd Asri (2013) The clusters of excellence in Malaysia: a case study of educational policy and practice. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Rhouse, Suraini (2013) Values and Identities of Women Entrepreneurs: A Study of Muslim Women of Malay Ethnicity in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Rosli, Norliana and Mohd Long, Shabdin and Cheng, Ann Chen (2013) A new record from East Malaysia Sphaerolaimus macrocirculus (Nematoda). Borneo J. Resour. Sci. Tech, 2 (2). pp. 12-18.

Mohd Rosli, Norliana and Mohd Long, Shabdin and Cheng, Ann Chen (2013) A new record from East Malaysia Sphaerolaimus macrocirculus (Nematoda). Borneo Journal Resources Science Technology, 2 (2). pp. 12-18.

Mohd Tajudin, Nor’ain and R. Maamor Shah, R. Lailatul Zuraida (2013) Pembinaan modul KG-GSP bagi topik garis lurus dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Technical Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Yusof, Fahainis (2013) Teachers' communication skills and strategies in the ESL teaching context. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd. Tajudin, Nor’ain and Abd Rahman, Nurulhuda and Saad, Noor Shah and Yahaya, Asmayati and Alimon, Hasimah and Dollah, Mohd. Uzi and Abd Karim, Mohd. Mustamam (2013) Kemahiran penaakulan saintifik dan stail pengajaran pensyarah : indikasi awal ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 48-59. ISSN 2232-0393

Mokshein, Siti Eshah (2013) Predictors of Science achievement among the lower-secondary school students in Malaysia : an analysis of timss data. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 25-47. ISSN 2232-0393

Muhammad, Fidlizan and Mohd Hussin, Mohd Yahya and Abdul Razak, Azila (2013) Kesan dasar kewangan terhadap jenis kontrak pembiayaan perbankan Islam. LJMS-Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 7. pp. 60-70.

Musa, Mazlina (2013) lonothermal synthesis of metal aluminophosphates. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Musa, Mohamad Zain and Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Ramli, Zuliskandar and Jusoh, Adnan (2013) Consequences of the 1858 Malay-Cham rebellion in Cambodia. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 40 (2). pp. 44-74. ISSN 0126-5644

N

Nafiah, Mohd Azlan and Ahmad, Kartini and Mukhtar, Mat Ropi and A. Hadi, A. Hamid (2013) New potential antiplasmodial drugs from Alseodaphne species: Alseodaphne pendulifolia and Alseodaphne peduncularis. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nafiah, Mohd Azlan and Khoo, Jennie,Hui Chen and Mohammad, Siti Nor Fadzilah and Awang, Khalijah and A. Hadi, A. Hamid and Ahmad, Kartini (2013) Extraction and isolation of alkaloids from the leaves of Alseodaphne corneri Kosterm. Malaysian Journal of Chemistry, 15 (1). pp. 27-32.

Nik Yusuff, Nik Azmah and Noordin, Tajul Ariffin and Mohamed Hashim, Abdul Talib and Mansor, Rosnidar (2013) Empowerment in the planning of Science and Mathematics education in schools from the aspects of service quality dimensions. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 72-82. ISSN 2232-0393

Noor, Zanariah (2013) Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam. Jurnal Syariah, 21 (2). pp. 165-190.

O

Ong, Eng Tek and Muhammad Kharuddin, Rosmawati and Salleh, Sabri and Abd Rahman, Nurulhuda (2013) Keberkesanan penggunaan modul kartun dalam meningkatkan pencapaian Biologi pelajar. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 95-111.

Ong, Eng Tek and Wong, Yew Tuang and Md Yassin, Sopia and Baharom, Sadiah and Yahaya, Asmayati (2013) Acquisition of basic and Integrated Science Process Skills amongst Form 2 students in Sarawak. Pertanika Social Sciences & Humanities, 21 (3). pp. 1065-1081. ISSN 0128-7702

Ong, Eng Tek and Wong, Yew Tuang and Md Yassin, Sopia and Baharom, Sadiah and Yahaya, Asmayati (2013) Acquisition of basic and integrated science process skills amongst form 2 students in Sarawak. Pertanika Journals, 21 (3). pp. 1065-1081. ISSN 0128-7702

Osman, Zulkifli (2013) Pembangunan modul pengajaran Bahasa Melayu secara bersepadu. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Ikhsan and Md Salleh, Norila (2013) Pendekatan konstruktivisme dalam pengembangan kurikulum : kesannya ke atas penguasaan kemahiran proses Sains. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). p. 60. ISSN 2232-0393

P

Pazin @ Fadzil, Aini Hayati and Saad, Noor Shah and Dollah, Mohd. Uzi and Mohammad, Zulkifley (2013) Pengetahuan dalam kalangan guru Matematik sekolah rendah berdasarkan standard pengajaran Matematik. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (2). pp. 43-62. ISSN 2232-0393

R

Ramli, Zuliskandar and Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Jusoh, Adnan and Sauman, Yunus (2013) Analisis komposisi bahan bata purba, Candi Bukit Kechil, Lembah Bujang, Kedah. International Journal Of The Malay World And Civilisation. pp. 3-9.

S

Sabaruddin, Norulhuda (2013) Kualiti air loji kumbahan dan implikasinya terhadap sungai Kinta. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sanmugam, S.Thivviyah and Raja Harun, Raja Nor Safinas (2013) Technical instructions in English voices of technical lecturers. Journal of Technical Education and Training (JTET), 5 (1). p. 1. ISSN 2229-8932

Sirajuddin, Zuria Shahnaz (2013) Kesesuaian penggunaan modul panduan pengajaran dunia muzik oleh guru bukan opsyen dalam proses pengajaran rekoder Tahun 3. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Su'ut, Bell (2013) Estetika “Bakad” masyarakat Lun Bawang Lawas, SarawaK:satu kelangsungan pendidikan informal. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Suhaimi, Sazwani and Saad, Noor Shah and Ab Ghani, Sazelli (2013) Tinjauan tentang amalan komunikasi guru Matematik sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 3 (1). pp. 12-24. ISSN 2232-0393

T

Tan, Wee Hoe (2013) Exploring the educational potential of games through the eyes of teacher trainers. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tee, Tze Kiong and Azhari Azman, Mohamed Nor and Md Yunos, Jailani and Yee, Mei Heong and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Mohamad, Baharom and Othman, Widad (2013) The development and evaluation of the qualities of thinking skills module. Journal of Technical Education and Training (JTET), 5 (1). pp. 52-67. ISSN 2229-8932

Thiagarajah, Cecilia Anna Malani (2013) An evaluation of aesthetic development in upper primary music students through the creative management of the curriculum. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

W

Wan Ahmad, Wan Haslinda (2013) Hexavalent chromium reduction by Acinetobacter Haemolyticus using agricultural waste. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Wellington, Edna (2013) Reasons for change in career to teaching and challenges faced among the teacher trainees in a one-year post graduate teacher education course in music education at a teachers’ training institution in Kuala Lumpur. Malaysian Music Journal, 1 (2). pp. 44-58. ISSN 2232-1020

Wong, Colleen (2013) Assessing elementary school students' creative-thinking abilities in music. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yee, Mei Heong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Mohamad, Mimi Mohaffyza and Othman, Widad and Tee, Tze Kiong (2013) Contributing factors towards difficulties in generating ideas among technical students. Journal of Technical Education and Training (JTET), 5 (1). pp. 14-27. ISSN 2229-8932

Yusof, Ibrahim and Kueh, T.F. (2013) Biological performance of Menochilus sexmaculatus Fabricius (Coleoptera Coccinellidae) upon exposure to sublethal concentration of Imidacloprid. Pertanika Journals Tropical Agricultural Science, 36 (1). pp. 51-60. ISSN 1511-3701

Yusoff, Siti Fairuz (2013) Effects of production systems and ozone treatment on nitrate content and E. coli 0157H7 contaminations of Butterhead lettuce. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Z

Zaini Fadzil, Shazwani (2013) MyGuru in mobile platform for UPSI lecturer. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zakaria, Norazimah (2013) Cerita mitos dalam dua dunia. Jurnal Peradaban Melayu UPSI.

Zakaria, Norazimah (2013) Hikayat Melayu @ Sejarah Melayu “long version” versi Tengku Said: satu kajian teks sastera sejarah. Jurnal Melayu UKM. pp. 1-15.

Zulkeply, Muhamad Azhar (2013) Strategi campuran pemasaran dan hubungannya dalam pemilihan produk gadaian Islam Ar-Rahnu YaPEIM. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

This list was generated on Sat May 25 10:56:01 2019 +08.