Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: - | A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 237.

-

-, Ahmad@Ahmad Asri Lubis (2014) Analisis terhadap terjemahan kamusi & pengaruh bahasa sumber dalam Surah Al-Baqarah dalam Al-Quran Mushaf Malaysia dan Terjemahan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Dani Amin (2014) Muzik dan Tari Landok Sampot kajian kes di Kluet Timur, Aceh Selatan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Ida Fitria (2014) Self-esteem, subjective well-being and social anxiety amongst lnternational students of Sultan Idris Education University. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

-, Makmur and Lubis, Muhammad Bukhari (2014) Corak seni khat ukir Nusantara kajian perbandingan karya ukiran kayu Terengganu (Malaysia) dan Jepara (Indonesia). Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 31-49. ISSN 2289-4640

-, Nur Indah Wardani (2014) Voltammetric measurement of copper(II) using modified carbon paste electrode with zinc layered hydroxide2(3-chlorophenoxy) propionate nanocomposite. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A

Ab Karim, Rohaizah (2014) Analisis wacana ucapan Perdana Menteri Malaysia keenam sempena 100 hari menakhoda negara. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ab Wahid, Hariyaty (2014) Keusahawanan sosial, daya tahan dan daya saing pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Ghani, Abd Rahman (2014) Keberkesanan program Pusat Islam dalam membentuk sahsiah pelajar kajian perbandingan antara UPSI dan UKM. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 81-95. ISSN 1985 - 496X

Abd Ghani, Shafini Noor Ain (2014) Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) terhadap KBKK pelajar dalam pembelajaran nutrisi. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd Karim, M. M. and Ariffin, A. K. and Holland, D. (2014) The role of tin in glass system. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 89-104. ISSN 2289-7070

Abd. Latif, Mohd Abdul Nasir (2014) Wacana komunikasi dalam al-Qur'an satu analisis terhadap dialog dua hala. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd. Latif, Mohd. Abdul Nasir and Abd. Hadi, Ahmad Zulfiqar Shah and Mohd Yusof, Mohd Yakub @ Zulkifli (2014) Kajian mengenai dialog dua hala sebagai pendekatan Qur'ani dalam tilawah al-Qur'an. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 60-69. ISSN 1985 - 496X

Abd. Rahman, Abidah (2014) Penglibatan ibu bapa dalam pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) murid berkeperluan khas. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abd. Rahman, Roszelina and Salih, Maria (2014) Proses penjanaan visualisasi mental dalam kalangan pelajar Biologi bagi konsep abstrak osmosis. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 97-122.

Abd. Razak, Rozelia Aznie and Dziauddin, Mohd Faris and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri (2014) Impak Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ke atas ekonomi setempat di Mukim Hulu Bernam Timur, Perak. Geografi, 2 (1). pp. 67-85.

Abdul Aziz, Noraziah (2014) Analisis leksikal budaya dalam rimba harapan dan terjemahannya La Jungle de l'Espoir. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Rahim, Luqmanulhakim and Hashim, Mohmadisa and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Nayan, Nasir and Saleh, Yazid (2014) Kualiti air tirisan kajian kes di Ulu Yam dan Kuala Kubu Bharu, Selangor. Geografi, 2 (1). pp. 86-97.

Abdul Rahim, Luqmanulhakim and Hashim, Mohmadisa and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Nayan, Nasir and Saleh, Yazid (2014) Kualiti air tirisan: kajian kes di Ulu Yam dan Kuala Kubu Bharu, Selangor. Geografi, 2 (1). pp. 86-97.

Abdul Rahman, Rafiduraida (2014) The theory and practice of couples managing two full-time careers in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdul Razak, Azila and Muhammad, Fidlizan and Mohd Hussin, Mohd Yahya and Abdul Hadi, Fatimah Salwa (2014) Kemapanan dan daya saing pajak gadai Islam di Malaysia perspektif perintis. IJMS, 21 (2). pp. 111-134.

Abdul Wahid, Nurulakmal (2014) Perkembangan dan perubahan struktur persembahan tradisi gendang Melayu Sarawak. MELAYU: JURNAL ANTARABANGSA DUNIA MELAYU, 7 (2). pp. 137-151.

Abdullah, Mohd Faizal Nizam Lee and Hamzah, Mohd Sahandri Gani and Che Ahmad, Che Nidzam and Adnan, Mazlini and Mohamed Noh, Noraini and Suhaimi, Shafini (2014) Pembinaan instrumen amalan pentaksiran guru matematik sekolah menengah. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 1-14. ISSN 2232-0393

Abdullah, Nadiah Yan and Kepol, Napisah and Shari, Mariyatunnitha (2014) Implementing the teaching of phonics in Malaysian primary schools. ASIAN JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE AND PEDAGOGY, 2. pp. 1-16.

Abdullah, Norazilawati and Mohd Noh, Noraini and Hamzah, Mahizer and Nik Yusuf, Nik Azmah and Omar, Rumaizah (2014) Kesediaan guru sains dan matematik dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 81-96. ISSN 2232-0393

Abdullah, Rabaah (2014) Penglibatan mahasiswa dalam reformasi politik Thailand, 1970-1990-an. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abdullah, Wahyu Hidayat and Mohd Zarif, Muhammad Mustaqim and Hussien, Sofian Sauri (2014) Pengaruh Muhammad Haqqi al-Nazilli (m. 1884) terhadap amalan keagamaan masyarakat Melayu. GJAT, 4 (2). pp. 115-124. ISSN 2232-0474

Abidinhazir, Zainuddin and Md. Zain, D’Zulhaimi (2014) Arca dan patung: suatu kefahaman konsep. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 155-164. ISSN 2289-4640

Abu Bakar, Nor Azura (2014) Modul asas pengajaran dan pembelajaran nyanyian Lagu Melayu Asli. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Adam, Jamaluddin (2014) Analisis pengajian al-Quran bersanad riwayat Hafs di maahad-maahad tahfiz di negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Adnan, Mazlini and Abd. Kadir, Noorfazelawati (2014) Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam kalangan guru matematik sekolah menengah. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 59-69. ISSN 2232-0393

Ahmad, Abdul Rahman and Yeop Yunus, Nek Kamal (2014) Knowledge entrepreneur exploring the model in Malaysian organizational context. Journal of Contemporary Issues and Thought, 4. pp. 1-7.

Ahmad, Asmah and Saad, Noor Shah and Ab Ghani, Sazelli (2014) Mathematical problem-solving behavior of successful problem solvers. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (2). pp. 1-13. ISSN 2232-0393

Ahmad, Azhar and Amat, Abdul Halim and M. Ali, Jamaluddin (2014) A generalization of a Bezier-like curve. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 56-68. ISSN 2289-7070

Ahmad, Khalijah (2014) Transformasi motif blok batik Samasa dari tahun 1960 hingga 2009. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad, Muhammad Faisal (2014) Teknik seni lakon Nazri dalam pengajaran: satu kajian kes di negeri Selangor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Zaki, Nadia Akma and Mohd Razali, Fadhlina and Shariff, Amily Shafila (2014) Simulasi komputer: bagaimana mengatasi masalah pengajaran bahasa pengaturcaraan komputer topik struktur kawalan (CosSim). Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad@Wahab, Asmazura (2014) Antropometrl dan pengkelasan bentuk tubuh badan somatotaip dalam kalangan atlet bola sepak dan bola jaring berumur 14 dan 16 tahun di sekolah sukan negeri Sabah dan Sarawak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ali, Siti Rahaimah (2014) Analisis kefahaman numerasi murid sekolah rendah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Alias, Nor Azlina (2014) Kefahaman dan kesilapan pelajar Tingkatan Empat mengenai konsep-konsep asas kebarangkalian. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ariffin, Khairi and Ibrahim, Mohd Hairy and Kamaruddin, Mohamad Kamal (2014) Kajian perubahan dan status alam sekitar kawasan sekitar laluan kereta api lama dari stesen Taiping ke Port Weld, Perak, 1885-2010. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 82-91. ISSN 1985 - 496X

Ariffin, Khairi and Kamaruddin, Mohd Kamal and Jusoh, Adnan (2014) Perbandingan pendidikan Cina dan pendidikan India era British di Tanah Melayu. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 29-38. ISSN 1985 - 496X

Ariffin, Shamsul Arrieya (2014) The contribution of mLearning to study of local culture in the Malaysian university context. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Arshad, Mohd. Zaihidee (2014) Makna dan nilai seni kraf buluh dalam kehidupan sosiobudaya multi etnik di Sarawak. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 146-154. ISSN 2289-4640

Ayob, Suzana (2014) Hubungan antara kemahiran penaakulan saintifik dan gaya pembelajaran dengan pencapaian Matematik dalam kalangan murid tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Azhari, N. A. and Supian, F. L. and Abd Karim, M. M. (2014) The behavior of II-A isotherm with increasing amount of calix[4] arene at air–water interface. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 16-21. ISSN 2289-7070

Azmi, Erry Arham (2014) Bentuk pendidikan secara nonformal dan informal yang berlaku ke atas peranan kurator dan kuratorial BSVN. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

B

Bakeman, Norhafizah (2014) Entiometric membrane sensor for determination of glutamate based on [4](1)(2,3-diazabuta-l,3- diene) ferrocenophane. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bakeman, Norhafizah (2014) A potentiometric membrane sensor for determination of glutamate based on [4](1)(2,3-diazabuta-1,3- diene)ferrocenophane. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Blackburn, Andrew (2014) A model for an effective note teaching and learning strategy for community choirs, incorporating Malay folk and childrens’ song material exemplars. Malaysian Music Journal, 3 (2). pp. 48-65. ISSN 2232-1020

Borhan, Mohamad Termizi (2014) Problem based learning (PBL) for Malaysia teacher education: design, implementation, and evaluation. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Borhan, Mohamad Termizi (2014) A review of the impact of PBL on pre-service teachers’ learning. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (1). pp. 5-14.

Bukehmatee, Nurnee (2014) Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah: perbandingan sekolah kerajaan dengan sekolah agama swasta di wilayah Yala, Thailand. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Burrell, Robert W B (2014) Becoming, collaboration and other alchemy a descriptive study of a creative work that usesprocess-relational philosophy to illustrate how music creation can be viewed as research. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. pp. 1-15.

C

Chang, Lee Hoon and Dziauddin, Mohd Faris and Jabar, Baharuddin and Daud, Mohd Noor and Abd Rahman, Nurul Firdauz and Othman, Zainuddin (2014) Social science literacy among form four students in Malaysian secondary schools. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 59-72.

Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Hashim, Mohmadisa and Nayan, Nasir and Saleh, Yazid and Mat Said, Zahid (2014) Analisis guna tanah dan implikasinya terhadap persekitaran fizikal Lembangan Sungai Bernam 1984-2004. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 19-35. ISSN 1985 - 496X

Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Othman, Zainudin and Hashim, Mohmadisa and Nayan, Nasir and Saleh, Yazid (2014) Rainwater as a potential alternative source of water in Tanjong Malim, Perak. Geografi, 2 (1). pp. 8-24.

D

Daud, Mohd Noor and Ismail, Abdul Munir (2014) Taharah dan solat golongan OKU menurut perspektif fiqh. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Dziauddin, Faris (2014) The determinants of house prices in the Klang Valley, Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 70-80. ISSN 1985 - 496X

Dziauddin, Mohd Faris and Ismail, Kamarul and Othman, Zainudin (2014) Analysing the relationship between residential property prices and their determinants: a semiparametric geographically weighted regression approach. Geografi, 2 (2). pp. 14-27.

G

Ghazali, Nor Najiyah (2014) Kesan penggunaan buku bersiri Luqman Al-Hakim terhadap perlakuan nilai akidah dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ghouri, Arsalan Mujahid (2014) The relationship between marketing practices, capabilities, orientation and performance of the service sector small medium entreprises in Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

H

Hamzah, Mohd Faizal (2014) Phytoremediation of palm oil mill final discharge wastewater using selected aquatic macrophytes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hamzah, Mohd Hizuan (2014) Chitosan as an ionophore in a polyvinyl chloride based electrode for pH detection. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hamzah, Nordiana (2014) Evolusi emosi novel Zaharah Nawawi. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hapipi, Zuhana Amatol Akrma (2014) Nilai murni dalam iklan televisyen satu tinjauan berdasarkan teori relevans. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Haron, Jeffri (2014) Estetika set tirai latar babak teater bangsawan koleksi Rahman B. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hasan, Haryati (2014) Isu-isu wanita dalam Manuskrip Melayu abad ke-15 hingga abad ke-18. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 36-48. ISSN 1985 - 496X

Hasan, Haryati (2014) Kegiatan ekonomi di Kelantan, 1950-an hingga 1970-an. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 98-110. ISSN 1985 - 496X

Hasan, Norsida (2014) Modeling students background and academic performance with missing values using classification tree. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd Aderi (2014) Hubungan antara adab-adab pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. O-jIE -The Online Journal of Islamic Education, 2 (2). pp. 73-82.

Hashim, Mohd Ekram AI Hafis (2014) Kesan penggunaan komik bergerak terhadap prestasi pelajar dalam matapelajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Mohmadisa (2014) Impak hujan dan perubahan guna tanah terhadap luahan dan luahan endapan terampai di lembangan Sungai Kinta. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hashim, Mohmadisa and Misran, Hairul Farhan and Saleh, Yazid and Nayan, Nasir and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri (2014) Analisis bunyi bising trafik persekitaran sekolah di bandar Batu Pahat, Johor, Malaysia. Geografi, 2 (2). pp. 66-79.

Hashim, Norhayati and Hussein, Mohd Zobir and Md Isa, Illyas and Kamari, Azlan and Mohamed, Azmi (2014) Synthesis and characterization of zinc layered hydroxide cloprop nanocomposite and its controlled release property. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hassan, Haslina and Rahmatullah, Bahbibi and Mohamad Nordin, Norhisham (2014) Towards School Management System (SMS) success in teacher’s perception. MOJET-Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2 (4). pp. 50-60.

Hassan, Iberahim and Hj.Arshad, Mohd Zaihidee and Ibrahim, Md.Nasir and Omar, Jamilah (2014) Kajian keberkesanan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hassan, Nor Lelawati (2014) Kajian keberkesanan prinsip momentum-impuls bagi mata pelajaran Fizik SPM. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hee, Pit Kuan (2014) Sumbangan input-persekitaran terhadap pencapaian mata pelajaran Prinsip Perakaunan di Pantai Barat Sabah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Husain, Mohd Yusof and Mustapha, Ramlee and A. Malik, Syed and Mokhtar, Seri Bunian (2014) Review of measurement item of engineering students’ learning environment confirmatory factor analysis. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (11). pp. 42-56. ISSN 2229-8932

Husin, Ahmad Zainudin (2014) Reaksi anggota Afro-Asian terhadap pembentukan Malaysia 1961-1965: isu dan penyelesaian dalam hubungan luar Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 111-121. ISSN 1985 - 496X

I

Ibrahim, Mohd Hairy (2014) Pembandaran, perubahan atmosfera bandar dan persepsi manusia di bandaraya Ipoh,Perak. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ibrahim, Mohd Hairy and Ismail, Kamarul and Nazari, Siti Shazlina (2014) Kesan pembandaran terhadap pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu. Geografi, 2 (2). pp. 1-13.

Ibrahim, Yusof and Rezali, Izyan Nadirah (2014) Efficacy and sublethal effects of imidacloprid on the survival and fecundity of Aulacophora Foveicollis (lucas) (Coleoptera Chrysomelidae). EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 31-37.

Ibrahim, Zuzita and Mohamed, Zulkifley (2014) Penyelesaian masalah matrik songsang dengan menggunakan Kaedah Sepasang Sandwic (KSS) dan Operasi Baris Permulaan (OBP). EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 69-84. ISSN 2289-7070

Ismail, Abdul Munir and Jemali, Misnan and Daud, Mohd Noor (2014) Dakwah ibu bapa kepada anak-anak kajian dalam kalangan suku Banjar daerah Krian, Perak, Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 42-50. ISSN 1985 - 496X

Ismail, Irwan Mahazir and Abdul Rahim, Azwin Arif and Mohd Nordin, Norazah and Che Ros, Ridzwan and Din, Rosseni (2014) Categorizing polytechnic engineering learning activities based on students’ learning style. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 82-88. ISSN 2289-7070

Ismail, Mardiana (2014) Kajian Seni Berbari di Terengganu dan Kelantan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Nor Hasimah (2014) Konflik jiwa watak-watak wanita dalam novel pilihan Fatimah Busu. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail, Zuriadah (2014) Essays on executive stock options in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ismail @ Abd Wahab, Aruna and Hamzah, Hamizatul Azura and Osman, Ibrahim and Mohd Nor, Azlinda and Tee, Tze Kiong (2014) Pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) bagi melahirkan K-pekerja di Malaysia. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 22-29. ISSN 2289-7070

Ithnin, Hamirdin and Baharom, Azmi Ahmad (2014) Climate change and hydrometeorological influence on water resources a study on 2014 water rationing in Selangor, Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 102-113. ISSN 1985 - 496X

Ithnin, Hamirdin and Mokmin, Mujirah and Sakke, Nordin (2014) The controversy of the 2013 severe water disruptions in Selangor, Malaysia: a critical analysis. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 96-108. ISSN 1985 - 496X

J

Jalal, Faizah and Omar, Ani (2014) Aktiviti lakonan murid bagi pemupukan nilai murni dan perpaduan kaum: analisis di Pekan, Pahang. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 26-41. ISSN 1985 - 496X

Janan, Dahlia and Wray, David (2014) Reassessing the accuracy and use of readability formulae. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11. pp. 127-145.

Jusoh, Mohd Abdullah and Katmun@Katmon, Nooraisah and Ahamad Rapani, Nor Hanani and Ismail, Khalid (2014) Managerial ownership and market-based performance indicators: extended agency theory. Journal of Contemporary Issues and Thought, 4. pp. 8-19.

K

Kamaludin, Siti Hawa (2014) Pengesahan semula ciri hujan wilayah Barat yang telah dibentuk berdasarkan Dale (1959). Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kanapathy, Kaaminy (2014) Implications of critical discourse analysis in teaching and learning tamil in the context of Malaysian higher education. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kasbi, Sarinah (2014) Perkaitan antara orientasi matlamat dan stail kepimpinan jurulatih dengan prestasi pencapaian pasukan bola jaring. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khalin, Siti Zaleha (2014) Kebimbangan matematik dan hubungannya dengan pencapaian pelajar tingkatan empat di daerah Perak Tengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khoo, Jennie, Hui Chen and Ahmad, Kartini and Hasnan, Muhammad Hafiz Husna and Mohammad, Siti Nor Fadzilah and Awang, Khalijah and A. Hadi, A. Hamid and Nafiah, Mohd Azlan (2014) Isolation of aporphine alkaloid from the leaves of Alseodaphne corneri Kosterm. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 10-14. ISSN 2289-7070

Kumar, Muniisvaran (2014) A study of new word-formation of Tamil language in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kung, Teck Wong and Hamzah, Mohd Sahandri Gani and Hamzah, Mahizer (2014) Factors driving the use of Moodle: an empirical study on Malaysian practising teachers’ perspective. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 15-23.

L

Lai, FooFat (2014) Language use and language attitude survey of Malaysian young Chinese in Rawang, Selangor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Landahari, Mohamad Ali Piah (2014) Kesan teknik Jigsaw II dalam pembelajaran sains ke atas prestasi akademik dan interaksi sosial dalam kalangan pelajar berprestasi rendah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Lee, Nazirah (2014) Transformasi fesyen pakaian Muslim di Semenanjung Tanah Melayu, 1930,1940. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 68-80.

Lonsdale, Karen Anne (2014) Preventing flute playing-related musculoskeletal disorders: applying ergonomic principles in individual and ensemble settings. Malaysian Music Journal, 3 (1). pp. 67-81.

Low, Gaik See (2014) Pembangunan perisian matematik bulatan 1 dan kesan penggunaannya terhadap murid bermasalah pendengaran. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M

M. Nor, Muhammad Norazizuddin (2014) Kesan Program Pendidlkan Luar Cabaran Mutiara anjuran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang terhadap kesepaduan kumpulan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

M. Zubir, Siti Khariah and Ismail, Nor Hasimah (2014) Pertentangan keluarga dalam novel terpilih Fatimah Busu. Jurnal Perspektif, 6 (1). pp. 1-18. ISSN 1985 - 496X

MZ, Rosmiza and WP, Davies and CR, Rosniza Aznie and M, Mazdi and MJ, Jabil (2014) Farmers’ knowledge on potential uses of rice straw: an assessment in MADA and Sekinchan, Malaysia. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 10 (5). pp. 30-43.

Mahat, Hanifah (2014) Kesedaran dan komitmen pendidikan pembangunan lestari dalam komuniti sekolah menerusi program sekolah lestari di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mahat, Hanifah and Ahmad, Shaharuddin and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Ali, Noraziah (2014) Pendidikan Pembangunan Lestari - hubungan kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 10 (5). pp. 71-84. ISSN 2180-2491

Mamat, Mohamad Asrol Arpidi and Saat, Ishak and Ariffin, Khairi (2014) Impak Dasar Ekonomi Baru ke atas peningkatan ekonomi Bumiputera selepas tragedi 13 Mei 1969. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 138-151. ISSN 1985 - 496X

Marzuki, Mazdi and Mapjabil, Jabil and Mohd Zainol, Rosmiza (2014) Mengupas keciciran pelajar Orang Asli Malaysia: suatu tinjauan ke dalam isu aksesibiliti sekolah. GEOGRAFIA Online Malaysian Journal of Society and Space, 10 (2). pp. 189-198. ISSN 2180-2491

Marzuki, Mohd Halim (2014) Kajian kes eksploratori dalam mata pelajaran Sains sekolah rendah melalui pendekatan projek. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzuki, Zulkernain (2014) Profil dan korelasi daya, kuasadan halaju dalam ujian lompatan horizontal dan vertical atlet pecut UPSI. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Masnan, Abdul Halim (2014) Amalan pedagogi guru prasekolah permulaan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mat, Naffi and Zakaria, Norazimah (2014) Wasilah mesej Melayu melalui penyair zaman SITC. Jurnal Melayu, 13. pp. 40-51. ISSN 1675-7513

Mat Daud, Anis Nazihah (2014) Development of computer-based acoustic characterisation of medical phantom. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mat Radzi, Rizalina (2014) Peranan guru dan ibu bapa merangsang perkembangan sosioemosi kanak-kanak melalui aktiviti bermain. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Md Nazimuddin, Mahfuzah and Husna Hasnan, Muhammad Hafiz and Ahmad, Kartini and Awang, Khalijah and Nafiah, Mohd Azlan (2014) Hernagine type of Aporphine Alkaloids from Alseodaphne perakensis. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 1-7. ISSN 2289-7070

Md Salleh, Norila and Othman, Ikhsan (2014) Integrating emotional intelligence in curriculum do female students perform better than male students? JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 70-80. ISSN 2232-0393

Md Salleh, Norila and Othman, Ikhsan (2014) Teachers' emotional intelligence profile based on the four branch model of emotional intelligence. Technical Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad, Mimi Mohaffyza and Yee, Mei Heong (2014) Conceptions of learning through learning styles and cognitive dimension in vocational education. Journal of Technical Education and Training (JTET), 6 (1). pp. 32-41. ISSN 2229-8932

Mohamad, Norshuhaida (2014) Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad, Siti Nor Fadzilah (2014) Alkaloids isolated from the bark of Alseodaphne Peduncularis (Wall.Ex Nees) MEISN and the roots of Alseodaphne Corneri Kosterm. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Kamar, Kamarul Anuar and Azman, Mohamed Nor Azhari and Mohd Nawi, Mohd Nasrun (2014) IBS survey 2010 drivers, barriers and critical success factors in adopting Industrialised Building System (IBS) construction by G7 contractors in Malaysia. Journal of Engineering Science and Technology, 9 (4). pp. 490-501.

Mohamed, Zulkifley and Rosli, Rozie (2014) Pembangunan model berstruktur bermasalah Multikolinearan dan data pencilan. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 38-52. ISSN 2289-7070

Mohamed @ Ayub, Zarina (2014) Qur'anic memorisation exploring cognitive processes among the huffaz. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamed Safian, Nur Azmina (2014) Physical properties optimization of carbon nanotubes from palm oil precursor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohammed, Siti Asma (2014) Penilaian amalan pengurusan kualiti maklumat bagi sistem maklumat kesihatan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Hussin, Mohd Yahya and Muhammad, Fidlizan and Abdul Razak, Azila and Habidin, Nurul Fadly (2014) Analisis eksploratori dana masjid di negeri Perak. Jurnal Syariah, 22 (1). pp. 1-20.

Mohd Hussin, Mohd Yahya and Muhammad, Fidlizan and Abdul Razak, Azila and Roshidi Ahmad, Mohamad Ali (2014) Persepsi masyarakat terhadap keupayaan pengembangan dana masjid. Sains Humanika. pp. 13-21. ISSN 2289-6996

Mohd Hussin, Mohd Yahya and Yusuf, Yusni Anis and Muhammad, Fidlizan and Abdul Razak, Azila and Abdul Hadi, Fatimah Salwa (2014) Potensi Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-Reit) dalam membangunkan industri sawit di Malaysia. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space. pp. 101-112. ISSN 2180-2491

Mohd Isa, Nor Kalsum and Abdul Samad, Zulkiflee and Alias, Anuar (2014) A review on sustainability principles of building formulation of a theoretical framework. Journal of Surveying, Construction and Property (JSCP), 5 (1). pp. 1-16. ISSN 1985-7527

Mohd Khalid, Intan Khasumarlina (2014) “Healing Garden” sebagai asas mereka bentuk landskap masa kini. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 69-83. ISSN 2289-4640

Mohd Nawi, Mohd Nasrun and Lee, Angela and Azman, Mohamed Nor Azhari and Mohamad Kamar, Kamarul Anuar (2014) Fragmentation issue in Malaysian Industrialised Building System (IBS) projects. Journal of Engineering Science and Technology, 9 (1). pp. 97-106.

Mohd Sa'ad, Fauziah (2014) Keberkesanan kaunseling kelompok pendekatan pemusatan insan dan pendekatan psikologi kognitif Ad-din ke atas konsep kendiri, kemurungan dan daya tahan remaja hamil luar nikah. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Sohaimi, Norseyrihan (2014) Potentiometric determination of salicylate by using zinc aluminium 4(2,4dichlorophenoxy) butyrate nanocomposite as ion selective electrode. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd. Zubir, Siti Khariah and Ismail, Nor Hasimah (2014) Pertelingkahan antara kawan-kawan dalam novel terpilih Fatimah Busu. MANU, 21. pp. 61-75. ISSN 1511-1989

Muhammad Adil, Fauzah Marhamah (2014) Social support, adjustment and academic stress among first year students in Syiah Kuala University. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhasip, Mazhair Shahroz (2014) Penilaian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran di Kuala Lumpur dan Selangor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Musa, Muzirah (2014) Penjejakan panjang-ingatan data siri masa dengan pendekatan kuantil. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Musa, Nur Nazirah and Ramli, Harozila (2014) Identiti Melayu dalam catan Syed Ahmad Jamal. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 103-109. ISSN 2289-4640

Mustafa, Mazlina (2014) Supporting Asian immigrant English language learners: teachers' beliefs and practices. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mustakim, Siti Salina and Mustapha, Ramlee and Lebar, Othman (2014) Teacher’s approaches in teaching literature: observations of ESL classroom. MOJES-Malaysian Online Journal of Educational Science, 2 (4). pp. 35-44.

Mustapha, Ramlee and Abdul Rahim, Zaharatul Laili and Azhari Azman, Mohamed Nor (2014) Exploring the problems faced by technical school students in learning engineering courses. Journal of Engineering Science and Technology, 9 (6). pp. 690-701.

Mustapha, Ramlee and Husain, Mohd Yusof and Syed Mohamad, Syed A. Malik and Mokhtar, Seri Bunian (2014) Persepsi majikan kejuruteraan terhadap kemahiran employabiliti pelajar kejuruteraan: satu kajian kes. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 41-55. ISSN 2289-7070

N

Nachiappan, Suppiah and Makhtar, Norwahida (2014) Analysis of cognition application in teaching and learning for early childhood by physical and aesthetic elements in National Standard Preschool Curriculum (KSPK). Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 24-31.

Nachiappan, Suppiah and Vijain Kumar, Nisha Nair and Mohd Zulkafaly, Fatimah and Sharom, Siti Shakina and Akorede, Quadri Mojeed and Andi, Harikrishnan (2014) The analysis of cognition and affection style in Malay essay of secondary school students through hermeneutic pedagogy method. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (1). pp. 27-39.

Nasir, Norhayati (2014) Pemilihan kerjaya kejururawatan dalam kalangan jururawat pelatih. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nayan, Nasir and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Hashim, Mohmadisa and Saleh, Yazid and Shafiee, Mohammad Ameen (2014) Pemetaan tahap ketersampaian wi-fi di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak. Geografi, 2 (2). pp. 39-51.

Nik Mahmood, Nik Aida Musnie (2014) Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Muzik di sekolah rendah: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nik Mahmood, Nik Aida Musnie (2014) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di sekolah rendah: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nik Mahmood, Nik Aida Musnie (2014) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di sekolah rendah: satu kajian kes. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nik Yusuff, Nik Azmah and Rahaman, Nor Mahaiza and Abdullah, Norazilawati (2014) Primary school pupils’ acquisition of science process skills via hands-on activities and authentic assessment. JURNAL PENDIDIKAN SAINS & MATEMATIK MALAYSIA, 4 (1). pp. 15-28. ISSN 2232-0393

Noor, Zanariah (2014) “Isteri Sementara” perselisihan pendapat ulama mengenai Nikah Mut‘ah dalam mazhab Sunni dan Syiah. Jurnal Fiqh, 11. pp. 141-174.

Noor, Zanariah (2014) Penafian akses rujukan kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah di Malaysia. Jurnal Syariah, 22 (2). pp. 129-160.

Noor Azahari, Noor Azyyati (2014) Fabrication of calixarene films using Langmuir and Langmuir-Blodgett (LB) method for heavy metal ion sensing. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

O

Omar, Ani (2014) Pantang larang dalam kalangan orang Melayu analisis dari perspektif teori SPB4K. MELAYU: JURNAL ANTARABANGSA DUNIA MELAYU, 7 (1). pp. 76-97.

Ong, Eng Tek and Manikam, Shamalah (2014) Penguasaan kemahiran proses sains asas dalam kalangan murid India di beberapa buah sekolah rendah di Perak. Sains Humanika, 2 (1). pp. 159-169. ISSN 2289-6996

Osman, Mastura (2014) Kesan penggunaan Google Earth dalam pembelajaran peta mata pelajaran Geografi. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Ahmad Nizam (2014) Animasi cerita rakyat Melayu transformasi simbolik narasi verbal ke visual naratif. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Azlina (2014) Pembangunan blog sebagai medium interaksi maya untuk guru-guru Fizik. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman, Muhammad Atiullah and Ismail, lndriaty (2014) Kajian justifikasi dan pengkategorian tanggungjawab terhadap kehendak manusia menurut perspektif Islam dan barat. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 92-101. ISSN 1985 - 496X

P

Penny, Jean (2014) Reflections on practice-led research methods and their application in music performance research. Malaysian Music Journal, 3 (2). pp. 84-92. ISSN 2232-1020

R

Rabindarang, Siva (2014) Kepimpinan distributif, komitmen organisasi dan tekanan kerja di kolej vokasional, Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rabindarang, Siva and Khuan, Wai Bing and Khoo, Yin Yin (2014) Refleksi tenaga pengajar terhadap kepemimpinan distributif dan tekanan kerja dalam pendidikan teknik dan vokasional. Akademika, 84. pp. 17-27.

Raja Khairuddin, Raja Farhana (2014) A computational approach to studying the evolution of streptococcal quorum sensing systems. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramle, Muhamad Rozaimi (2014) The critical methodology in al-maghazy and al-siyar narrations of Ibn qayyim Al-Jawziyyah: an applied study on the book Zaad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ramli, Harozila and Said, Tajul Shuhaizam and Sedon @ M. Dom, Mohd Fauzi (2014) Catan batik Najib Dawa. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 62-68. ISSN 2289-4640

Ramli, Zuliskandar and Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Jusoh, Adnan and Razman, Muhammad Rizal (2014) Candi Sungai Batu (Tapak SB1) kearifan tempatan dalam teknologi pembuatan bata dan seni bina Candi. International Journal Of The Malay World And Civilisation, 2 (3). pp. 43-50.

Ramli, Zuliskandar and Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Jusoh, Adnan and Razman, Muhammad Rizal (2014) Interpretasi terkini data arkeologi di kompleks percandian Pengkalan Bujang, Kedah. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE MALAY WORLD AND CIVILISATION, 2 (2). pp. 81-90.

Ramli, Zuliskandar and Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Sauman, Yunus and Jusoh, Adnan (2014) Penyelidikan arkeometri di negeri Pahang. Penyelidikan Arkeometri di Negeri Pahang. pp. 23-33.

Ramli, Zuraini (2014) Teaching and learning mathematics and science in a second or third language. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ratnavadivel, Nagendralingan and Chang, Lee Hoon and Salih, Maria and Low, Jeffery and Karuppiah, Nagalingam and Omar, Ainon and Md. Yassin, Sopia and Dawi, Amir Hasan and Saad, Noor Shah and Mohamed Hashim, Abdul Talib (2014) Curriculum framework for preparing quality teachers for the future: developing guiding principles. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 32-44.

Ratnavadivel, Nagendralingan and Nagappan, Rajendran and Dawi, Amir Hasan and Lim, Chong Hin (2014) The implications of a changing value system for policy and practice of teacher education curriculum in Malaysia. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 45-58.

Rona, Norazian (2014) Ekspresi pengalaman visual pelajar Orang Asli dalam catan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rosli, Rozie (2014) Pembangunan model pencapaian Matematik di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

S

Saad, Roslan (2014) Kepentingan UPSI dalam perkembangan sektor peruncitan di Tanjong Malim Hulu Bernam. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Saat, Ishak (2014) Tun Abdul Razak Hussein: survival politik Melayu 1963-1976. Jurnal Perspektif, 6 (3). pp. 122-137. ISSN 1985 - 496X

Saat, Mohammad Khizal and Sedon @ M. Dom, Mohd. Fauzi (2014) Menginterpretasi semula budaya kasual menerusi pusat membeli-belah. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 84-102. ISSN 2289-4640

Sabri, Nur Faizah (2014) Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) dalam analisis kesesuaian kawasan penanaman buah-buahan di Perlis. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Saearani, Muhammad Fazli Taib (2014) Peran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Institusi Pendidikan Tari dalam proses pewarisan tari klasik gaya Yogyakarta. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Saidin, Mohamad Idris (2014) A selective copper(ii) electrode based on 2-acetylpyridine -(1r)-(-)-fenchone azine ligand and 2,6-diacetylpyridine -dj....(1id-(-}-fenchone diazine ligand. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sakke, Nordin and Ithnin, Hamirdin and Che Ngah, M. Suhaily Yusri (2014) Pengaruh air tidak berhasil (NRW) ke atas kemapanan bekalan air di Selangor, Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (2). pp. 66-81. ISSN 1985 - 496X

Salahuddin Nurul Amal, Dina Amalia (2014) Stress, self-esteem, and parenting styles in adolescent students with smoking behavior in Banda Aceh. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Saleh, Yazid and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri and Hashim, Mohmadisa and Nayan, Nasir and Ismail, Kamarul (2014) Impak globalisasi terhadap perubahan fungsi bandar kecil beberapa penemuan di Batang Kali dan Bukit Beruntung, Selangor. Geografi, 2 (2). pp. 28-38.

Saleh, Yazid and Hashim, Mohmadisa and Nayan, Nasir and Che Ngah, Mohamad Suhaily Yusri (2014) Transformasi bandar kecil di Wilayah Selatan Perak beberapa penemuan di Tanjong Malim. Geografi, 2 (1). pp. 111-119.

Salih, Maria (2014) Teachers’ perceptions and students’ motivation to Thinking-based Learning (TBL) in a classroom context. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 5-14.

Samickanoo, Glory (2014) Developing and evaluating interactive lecture demonstration manual. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sani, Siti Shamsiah (2014) Exploring teachers' approaches to science practical work in lower secondary schools in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sedon @ M. Dom, Mohd Fauzi and Said, Tajul Shuhaizam and Ramli, Harozila and Isnin, Siti Fazlina (2014) Installation colour, space and environment. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 50-61. ISSN 2289-4640

Segaran, Kogilathah (2014) The effectiveness of modality principle on 3D talking head linguistic learning aid on pronunciation among tertiary level students. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sharom, Siti Shakina (2014) Analysing the cognitive abilities of Form 5 students in learning Biology through hermeneutics pedagogic. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shilvia, Cut Vera (2014) Keberkesanan kerja amali dalam kursus agroteknologi di sekolah menengah teknik Malaysia. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Shukor, Siti Shuhaida (2014) Effectiveness of face-to-face and Facebook collaborative writing in Malaysian ESL undergraduates' writing performance. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sidek, Salman Firdaus and Fathil, Nur Saadah and Mohamed Zain, Nur Zuhaidah and Muhammad, Kamaliah (2014) Pembangunan perisian kursus ‘Saya Suka Belajar’ untuk pembelajaran bahasa Melayu bagi kanak-kanak autisme. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 4 (1). pp. 1-10. ISSN 2180-4842

Silverjoo, Vijayakumari (2014) Hubungan antara ciri-ciri keusahawanan dengan aspirasi keusahawanan pelajar tingkatan empat di daerah Kuala Kangsar, Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Soffi, Siti N. Shahshina and M. Sharif, Ahmad (2014) Kepimpinan transformasi pengarah kolej vokasional dan efikasi kendiri pensyarah kolej vokasional. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 30-40. ISSN 2289-7070

Solumuthu, Kogindran (2014) Satu penilaian kritis tentang perubahan kurikulum Pendidikan Moral dan strategi pelaksanaannya. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Stevan, Florence (2014) Analisis masalah ponteng dalam kalangan pelajar India di sekolah menengah melalui kaedah pedagogi hermeneutik. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Subramanian, Mutukumaran (2014) Technology practice among Independent Malay and Indian oil palm smallholders in Ramp 1, mukim of Hutan Melintang, Perak. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Swaran Singh, Charanjit Kaur (2014) Portfolio as an assessment tool in selected Malaysian English as a Second Language secondary classrooms. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Swee, Pauline Choo Goh and Kung, Teck Wong (2014) Discerning beginning teachers’ conceptions of competence through a phenomenographic investigation. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (1). pp. 40-47.

Syed Ali, Syed Kamarzuaman and Che Hassan, Mohd Zaki and Jani, Julismah (2014) Efikasi kendiri guru Pendidikan Jasmani terhadap pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2 (3). pp. 43-51.

T

Taisin, Julita@Norjietta (2014) Sudawil : analisis dari aspek makna. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tamrin, K. F. and Rahmatullah, Bahbibi and Samuri, S. M. (2014) Development of an off-axis digital holographic microscope for large scale measurement in fluid mechanics. In: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress,, 16-19 October 2014.

Tamrin, K. F. and Rahmatullah, Bahbibi and Samuri, S. M. (2014) Measurement of signal-to-noise ratio (SNR) in off-axis particle holography using paraxial approximation. In: The 2nd International Postgraduate Conference on Science and Mathematics, 18 October 2014.

Tamrin, Khairul Fikri and Rahmatullah, Bahbibi and Mohamad Samuri, Suzani (2014) Astigmatism compensation in digital holographic microscopy using complex-amplitude correlation. In: 23rd Scientific Conference of the Microscopy Society Malaysia, 10-12 Dicember 2014.

Tan, Ai Lee (2014) Kecerdasan emosi dan peramalannya terhadap pencapalan akademik dan praktikum guru pelatih Program Bazar Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tan, Angelina Li San and Low, Jeffrey Fook Lee (2014) Developmental practice activities of elite youth swimmers. Movement, Health & Exercise, 3. pp. 27-37.

Tan, Siow Ping and Nafiah, Mohd Azlan and Ahmad, Kartini (2014) C23-Carbazole Alkaloids from the bark of Murraya koenigii (L.) Spreng. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 1-9.

Taufiki, Riki (2014) Sosialisasi dalam kalangan pelajar antarabangsa di Universiti Pendidlkan Sultan Idris. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tee, Chuan Thing (2014) Isolation of terpenoid from Alstonia Spathulata and Kopsia Singapurensis (Apocynaceae). Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tee, Chuan Thing and Lee, Yean Shan and Tan, Siow Ping and Awang, Khalijah and Nafiah, Mohd Azlan and Ahmad, Kartini (2014) Phytochemical study of stem bark from Alstonia spathulata Bl. (Apocynaceae). EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (2). pp. 8-15. ISSN 2289-7070

Teuku Faisal, Samsuri (2014) Panduan memainkan muzik iringan tarian tradisional Aceh tarian Ranup Lam Puan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

U

Ur Rehman, Na Veed (2014) The impact of human resource practices on human resource outcomes of small and medium enterprises in Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

V

Varutharaju, Elengovan (2014) Enhancing higher order thinking skills through clinical simulation: a study on design, implementation process and outcome. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Varutharaju, Elengovan and Ratnavadivel, Nagendralingan (2014) Enhancing higher order thinking skills through clinical simulation. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11. pp. 75-100.

Veer Singh, Gurcharanjit Singh (2014) Hubungan fungsi pengurusan dengan kejayaan koperasi sekolah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

W

Wai, Bing Khuan and Abdull Kareem, Omar (2014) Leadership, career growth and socialization paths of Malaysian public school managers. Journal of Contemporary Issues and Thought, 4. pp. 107-124.

Wamin, Azman (2014) Hubungan antara sikap guru terhadap aktiviti kokurikulum dengan pengurusan kokurikulum sekolah berasrama penuh di negeri Selangor. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Wan Zin, Wan Zakiah (2014) Kesukaran dan kefahaman matematik dalam menyelesaikan masalah nombor perpuluhan murid Tahun Lima. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Welas, Suzlita (2014) Hubungan persekitaran luaran dengan penggunaan e-dagang dalam kalangan usahawan kecil dan sederhana Melayu di Semenanjung Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Wong, Lee Leng (2014) Kesan pembelajaran koperatif (Students Team Achievement Division - STAD) terhadap pembelajaran matematik dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Y

Yaacob, Norazlan Hadi and Maslan@ Baharudin, Aiza (2014) Manusia dan perkembangan peradaban beberapa aspek pemikiran Malek Bennabi dan Ali Syariati. Journal of Human Capital Development, 7 (1). pp. 83-97. ISSN 1985-7012

Yap, Eng Sim (2014) Asas pergendangan Kelantan dalam Mak Yong. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yee, Mei Heong and Md Yunos, Jailani and Hassan, Razali and Othman, Widad and Tee, Tze Kiong and Mohamad, Mimi Mohaffyza (2014) Hubungan antara gaya pembelajaran Kolb dan bentuk gaya berfikir Sternberg dalam kalangan pelajar pendidikan teknikal. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 64-81. ISSN 2289-7070

Yusof, Yuhaida and Ibrahim, Mohamad (2014) Effectiveness of a visual-spatial intelligence teaching courseware on the achievement of underachieving students in equivalent fractions. EDUCATUM - Journal of Science, Mathematics and Technology, 1 (1). pp. 53-63. ISSN 2289-7070

Yusuf, Muhammed (2014) The role of grandparents in grandchildren totality development. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4 (2). pp. 73-81.

Z

Zainal Abidin, Mohd Azran and Saleh, Yazid and Nayan, Nasir (2014) Pembentukan indikator kesihatan penduduk bandar dalam wilayah metropolitan Lembah Klang-Langat. Geografi, 2 (2). pp. 96-114.

Zainol, Zuraidah (2014) The effects of customer-brand relationship investments on customer engagement. Doctoral thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zainol, Zuraidah and Mohd Yasin, Norjaya and Nik Hashim, Nik M. Hazrul and Omar, Nor Asiah (2014) Relationship investment in relationship marketing research: a bibliographic review. Journal of Contemporary Issues and Thought, 4. pp. 20-45.

Zakariya, Zainizam (2014) Wage effect of over-education and mismatch in Malaysia a random effect approach. Jurnal Ekonomi Malaysia, 48 (2). pp. 3-17.

Zakariya, Zainizam (2014) The effects of over, required and under-education on earnings in manufacturing sector in Malaysia. IJMS, 21 (1). pp. 83-109.

Zakariya, Zainizam and Mohd. Noor, Mohd Asri (2014) Workplace characteristics and determinants of over-education and overskilling in the manufacturing sector in Malaysia. Jurnal Pengurusan, 40. pp. 125-136.

This list was generated on Sat May 25 00:20:00 2019 +08.