UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :HB Economic Theory
Main Author :Mohd Hussin Mohd Yahya, Muhammad Fidlizan,
Title :Analisis perkembangan bursa malaysia dan pasaran saham Islam di Malaysia (IR)
Year of Publication :2011
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pasaran Saham Islam (PSI) di Malaysia dari tahun 1999 hingga tahun 2009. PSI merupakan salah satu kompenan penting dalam Bursa Malaysia. Ia merujuk kepada transaksi jual beli saham yang mempunyai aktivitiaktiviti syarikat yang selaras dengan syariah dan diniagakan di Bursa Malaysia. Oleh yang demikian, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti telah memperkenalkan senarai kaunter/saham lulus Syariah berdasarkan sumber utama (al-Quran dan al-Hadis) dan sumbersumber sokongan dan ã~åÜ~à= penyelidikan yang dipersetujui sebagai panduan kepada para pelabur untuk turut serta dalam bidang pelaburan Islam tanpa ragu-ragu. Hasilnya, jumlah kaunter/saham lulus syariah telah menguasai lebih 88 peratus daripada jumlah keseluruhan kaunter/saham di Bursa Malaysia dengan nilai permodalan pasaran sebanyak 63.8 peratus dari jumlah keseluruhan permodalan pasaran di Malaysia pada tahun 2009.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)