UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :conference_item
Subject :D History (General)
Main Author :Mohd Balwi Mohd Koharuddin, Abd. Hamid Mohd Azhar,
Title :Budaya pemiagaan dan perdagangan dalam peradaban melayu: satu kajian ke atas budaya keusahawanan di kalangan masyarakat melayu silam dan sejauhmanakah kesinambungannya dengan budaya keusahawanan melayu hari ini (IR)
Year of Publication :2003
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Sesuatu yang penting untuk diperkatakan pada masa ini ialah tentang persoalan adakah budaya niaga atau budaya keusahawanan pemah menjadi budaya masyarakat Melayu atau ia merupakan satu budaya baru yang hingga kini cuba ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hinggakan kadang-kadang terdengar kata-kata yang kelihatannya menggambarkan seolah-olah orang Melayu tidak mempunyai kepintaran dan kebolehan bemiaga kerana tidak memiliki satu budaya niaga yang kuat dan beijaya yang menjadi tradisi nenek moyangnya. Lantaran itu peniaga dan pedagang Melayu sering dimomok dengan kata-kata negatif yang membelakangkan kebolehan dan kepintaran mereka dalam bidang pemiagaan apatah lagi perdagangan antarabangsa. Tuduhan seperti ini memang begitu mudah untuk dilemparkan dan kemudiannya diterima pula hingga membina kepercayaan di kalangan masyarakat umum seolah-olah ia sesuatu yang benar. Persoalannya adakah tanggapan-tanggapan im benar atau ia dibuat secara membabi buta tanpa sebarang pembuktian dan penyelidikan.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)