UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :book_section
Subject :ND Painting
Main Author :Hasan Achmad Sopandi,
Title :Motif purba dalam penghasilan produk batik (IR)
Place of Production :Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim
Year of Publication :2006
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Kertas kerja ini akan membentangkan hasil kajian yang dijalankan untuk meneliti secara khusus tentang sejauh mana sumbangan dan peranan motif purba dalam penghasilan produk batik kontemporari. Kajian ini dibuat untuk menyingkap sama ada motif lukisan gua yang dihasilkan oleh masyarakat silam di negeri Perak dapat dipindah alih dalam penghasilan produk batik masa kini. Khazanah budaya silam ini perlu dipelihara supaya tidak pupus ditelan zaman dan dapat ditelaah oleh segenap lapisan generasi. Sehubungan dengan itu, kertas kerja ini akan membincangkan penggunaan semula reka corak yang terdapat d dinding gua purba dapat di transformasi ke konteks masa kini .untuk membolehkan penghasilan produk batik. Motif purba yang pelbagai menyimpan seribu makna dan boleh dijadikan sumber ilham dan pembuka minda para karyawan seni masa kini. Kertas kerja ini juga turut membincangkan rahsia di sebalik motif purba dan kemahiran yang menjadi amalan masyarakat pada zaman dahulu. Warisan ini mampu berperanan sebagai gedung pengetahuan yang boleh ditimba oleh semua, perlu diketengahkan bukan sahaja kepada masyarakat tempatan, bahkan ke peringkat antarabangsa. Di samping itu, dapatan kajian dapat dimanfaatkan dalam pengeluaran industri batik di Malaysia.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)