UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :monograph
Subject :L Education (General)
Main Author :Ramli Zuraini, Janan Dahlia, Mohamed Redzwan Husna Faredza, Bahari Khairul Azam,
Title :Amalan kesantunan berbahasa di sekolah (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2009
PDF Guest :Click to view PDF file

Abstract :
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenali bentuk dan amalan kesantunan berbahasa di sekolah. Dalam kajian ini, bentuk dan amalan kesantunan berbahasa di sekolah dilihat dari tiga aspek, iaitu aspek sosiolinguistik, pragmatik dan bahan bertulis, iaitu dokumen dan surat-menyurat. Sebanyak enam buah sekolah di sekitar negeri Perak dipilih untuk mendapatkan data yang berbentuk rakaman, pemerhatian, temu bual dan dokumen. Data-data yang dikutip melibatkan semua golongan yang berada di sekolah, iaitu pelajar, guru, pentadbir dan kakitangan. Hasil dapatan kajian ini menyenaraikan bentuk amalan kesantunan berbahasa yang menjadi amalan di sekolah. Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa kesantunan berbahasa masih menjadi amalan di sekolah namun ia berada pada tahap yang sederhana dan masih boleh diperbaiki dari masa ke masa. Oleh itu, dicadangkan agar kajian susulan dilakukan untuk mencari atau membina strategi atau kaedah yang dapat mempertingkatkan amalan kesantunan berbahasa di sekolah.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)