UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Sathiakala Santhrasaygran
Title :Analisis dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah kebangsaan melalui kaedah Hermeneutik (IR)
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2016
Notes :masters
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan cara mengatasi masalah tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan dalam aktiviti lisan, bacaan dan penulisan. Kaedah Hermeneutik yang bersifat kualitatif digunakan untuk menginterpretasi data kajian, iaitu data temu bual daripada sepuluh orang guru Bahasa Inggeris Tahun 6. Hasil kajian mendapati bahawa guru menghadapi cabaran apabila majoriti murid tidak menunjukkan minat kerana gagal memahami aktiviti lisan, bacaan dan penulisan Bahasa Inggeris dan mempunyai kosa kata yang lemah. Selain daripada itu, guru yang tidak memahami masalah murid telah mendapati sukar menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian juga mendapati bahawa guru cuba memupuk minat murid melalui pertandingan yang dapat menggalakkan persaingan antara murid. Kajian ini menyarankan agar guru mengenal pasti dan memahami punca masalah, sentiasa bersedia untuk melaksanakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang terkini dan memperbaiki konsep kendiri guru demi mencapai objektif pembelajaran. Sikap dan langkah-langkah proaktif ini diharap akan dapat meningkatkan minat murid di dalam mempelajari Bahasa Inggeris, di samping membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menangani masalah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan, khususnya.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)