UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :NK Decorative arts Applied arts Decoration and ornament
ISSN :2289-4640
Main Author :Fazliana Omar
Additional Authors :Tajul Shuhaizam Said
Title :Asimilasi tembikar sayong sebagai produk seramik kontemporari di Malaysia (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2018
PDF Full Text :Click to view PDF file

Abstract :
Tembikar labu Sayong diilhamkan daripada tumbuhan iaitu buah labu dan terus berkembang dengan pelbagai bentuk labu. Kajian arkeologi oleh L.Wray 1903, telah membuktikan bahawa tembikar tradisional ini diwarisi sejak berzaman dan kelangsungan perusahaan tembikar ini masih kekal sehingga kini. Perkembangan labu Sayong telah melalui fasa asimilasi yang pelbagai maka lahirlah produk-produk seramik kontemporari yang berasaskan labu Sayong. Kaedah kajian kualitatif menerusi penelitian proses asimilasi artifak produk difokuskan kepada proses perubahan dari segi teknik penghasilan, ragam hias, fungsi dan rupa bentuk. Dapatan kajian membuktikan bahawa, para pengusaha kini lebih cenderung mengaplikasikan perubahan reka bentuk tembikar labu Sayong dengan mengadaptasikan teknik penghasilan moden sebagai satu produk asimilasi tembikar tradisi kepada seramik kontemporari. Proses asimilasi tembikar tradisional yang berlaku telah mewujudkan kelestarian dan kepelbagaian hasil kraftangan Melayu seiring dengan arus global.

References

1. Abdul Rahim Jalil, Oskar Hasdinor Hassan, Norhidayah Md Zainuddin, Hamdzun Haron. (2014). Jurnal Teknologi. Diperolehi dari www.jurnalteknologi.utm.my/eISSN2180-3722/ 2. Adi Taha. (2000). Tembikar prasejarah di Malaysia: Satu Servey. Kertas Kerja Seminar Tembikar dari Warisan ke Warisan. Shah Alam: Jabatan Muzium dan Antikuiti. 3. Ambar Astuti. (1997). Pengetahuan seramik. Yokyakarta: Gadjah Mada University Press. 4. Arimbawa, I Made Gede. (2011). Basis pengembangan desain produk keramik pada era pasar global. Diperolehi dari http://core.ac.uk/download-pdf-12239253.pdf 5. Azmi Arifin, Muhamad Luthfi Abdul Rahman, Tarmiji Masron. (2010). Warisan tembikar labu sayong di Kuala Kangsar, Perak: Sejarah, perkembangan dan masa depan. Diperolehi dari www.journalarticle.ukm.my/1263/1/SARI_28%5B2%5D2010%5B06&5D.pdf 6. Bahagian Pemulihan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2009). Edisi pendidikan: tembikar Malaysia. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. 7. B. M. Sedalia, Ceramic Adviser. (1982). Ceramic raw materials in Malaysia for the handicraft ceramic industri. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. 8. Daniel Rhodes. (1978). Pottery Form. New York: Dover Publication, Inc. 9. Hamdzun Haron, Narimah Abd. Mutalib. (2012). Aspek estetika labu acu. Diperolehi dari http://www.ukm.my/jmalim/ 10.Hamimah Hamid. (2011). Keistimewaan labu sayong. Diperolehi dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0104&sec=Utara&pg=wu_01.htlm 11. Ham Rabeah Kamarun. (2000). Tembikar moden di Malaysia (Satu Kesinambungan). Kertas Kerja Seminar Tembikar dari Warisan ke Warisan. Universiti Teknologi MARA. 12. Haziyah Hussin, Salmah Abu Mansor, Rahilah Omar, Hapsah Ismail, Aminuddin Hassan (20--). Seni, seni hias, seni reka, reka bentuk dan estetika daripada persepsi umum dan orang Melayu. Diperolehi dari http://umrefjournal.um.edu.my/public/article-view.php?id=1 501 13. I Made Gede. (2011). Basis Pengembangan Desain Produk Keramik Pada Era Pasar Global. Diperolehi dari http://core.ac.uk/download-pdf-12239253.pdf 14. Inovasi Labu Sayong Manufacturing Technology:Satu Analisis Teknikal. Diperolehi dari http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/viewFile/2365/2266 15. Ismail Haji Ibrahim, Jane Wong Kon Ling. (2005). Warisan etnik Sabah. Sabah: Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah. 16. Mohd Azis Ngah.Hiasan moden labu sayong. Diperolehi dari https://sites.google.com/site/pondokmayacom/labu/hiasan-moden-labu-sayong 17. Mohd Johari Ab. Hamid. (2004). Falsafah dan kritikal seni. Perak: Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. 18. Mohd Khairi Baharom (2010). Sejarah perkembangan dan pengaruh seramik terawal dunia. Diperolehi dari http://sculp2r.blogspot.com/2010/06/sejarah-perkembangan-dan-pemgaruh.html 19. Mimbar Kata. Warisan: Labu sayong. Diperolehi dari http://mimbarkata.blogspat.my/2015/07/ warisan-labu- sayong.html 20. Othman Mohd. Yatim. (1988). Penggunaan tembikar dalam masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia. 21. Perbadangan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2005). Tembikar tradisional: Sebutan awal. Kuala Lumpur. 22. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Proses Pembuatan Labu Sayong. Diperolehi dari http://www.kraftangan.gov.my/maklumat-kraf/hasil-tanah/tembikar-labu-sayong/proses-pembuatan- labu-sayong 23. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Tembikar Labu Sayong. Diperolehi dari http://www.kraftangan.gov.my/maklumat- kraf-2/hasil-tanah/tembikar-labu-sayong/ 24. Rahmah Haji Bujang. (2008). Reka Bentuk Seni. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbit, Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 25. Rasid Mail. (2014). Penyelidikan Peringkat Sarjana: Pendekatan Kualitatif Sebagai Alternatif. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah. 26. Shahrina Shaari. (2011) Buletin Kraf : Inovasi Teknik Pembakaran Labu Sayong. Diperoleh dari http://ccdkraf.blogspot.my/2011/09/buletin-kraf-inovasi-teknik-pembakaran.html 27. Syed Ahmad Jamal. (1992). Rupa & jiwa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. 28. Siti Zainon Ismail. (1986). Rekabentuk kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. 29. Tajul Shuhaizam Said. (2004). Eksperimentasi bahan alam dan tanah liat sebagai satu hasil karya seramik. Tesis. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 30. Tembikar Tradisional. (2005). Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. 31. Zainul Abidin Hassan. (1986) Satu kajian teori tentang penyejukan air di dalam labu sayung. Diperoleh dari www.psasir.upm.edu.my/2478/1/Satu_Kajian_Teori_Tentang_Penyejukan_Air_Di_ Dalam.pdf 32. Zakaria Ali. (2012) Pengenalan seni kontemporari. Diperolehi dari http://zakariaali24.blogspot.com /2012/08/normal-0-false-false-false.html 33. Zakaria Ali. (2012). Teori-teori seni: Bacaan pilihan. Perak: Persatuan Penulisan Budiman Malaysia.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)