UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Today's popular searches :
imranpembangunan tesismatematikPENDIDIKAN KHAS
kualitatifGoh Swee ChooNor ain Mohd TajudinbiologiNurul Ain Hidayah Abas
Browse by: Subject Faculty Year
Latest addition to the database :

5651
article
Pengaruh pemboleh ubah makroekonomi terhadap perbelanjaan penjagaan kesihatan di Malaysia
Rambeli@Ramli Norimah, Hashim Emilda, Nurhanani Romli Nurhanani, Che Leh Fauziah, Mohd Bakri Syazwani,
899 hits

5652
article
Leadership competencies and commitment to change : the mediating effect of development leadership behavior
Kho Fanny Chee Yuet,
914 hits

5653
article
Hubungan antara peranan pemimpin pembelajaran profesional dan model pembelajaran profesional dengan amalan guru sekolah menengah harian di Malaysia
Mansor Mahaliza, Mat Norwani Norlia,
1018 hits

5654
article
Resources, capabilities, strategies and competitive advantage of research university in Malaysia
Mohd Rosdi Siti Asma',
401 hits

5655
article
Proses pendidikan sumber kerangka perpaduan dan pembinaan moral jati diri bangsa dalam konteks penganalisisan sosio politik
Musa Kamarudin, Saad Norizan, Tamby Chek Ibrahim, Mahdinezhad Maryam,
2569 hits

5656
article
A synergistic model for developing a committed workforce in dynamic organizations
Mubarak Rana Zeeshan, Awang Marinah,
1100 hits

5657
article
Penerapan pendidikan etika perakaunan di universiti awam dan universiti swasta di Malaysia
Jaafar Hartini, Abdul Wahab Zurina,
755 hits

5658
article
Hubungan kepimpinan transformasi dan transaksi terhadap prestasi kerja melebihi peranan ahli pasukan projek : analisis permodelan pelbagai tahap
Mohd Shokory Suzyanty, Mohd Suradi Nur Riza,
950 hits

5659
article
Pengaruh penjajaran strategik di antara strategi sistem maklumat dan strategi pengurusan organisasi terhadap kejayaan sistem maklumat
Baharudin Razana, Ibrahim Mohamed,
379 hits

5660
article
Campuran pemasaran : satu kajian kes di sebuah sekolah rendah agama di Selangor
Abdul Hamid Suriani, Musa Khalip,
484 hits
[ First ] [ Prev ] Page 566 of 770 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)