UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2362

1
thesis
Permodelan hubungan antara kekuatan sistem, faktor pengguna dan gaya pengurusan sekolah dengan kejayaan penggunaan aplikasi sistem maklumat pengurusan pendidikan
Mohd Faizal Md Karim
21680 hits

2
thesis
Penilaian KIPP dalam pembelajaran dan pemudahcara murid ketidakupayaan penglihatan menggunakan buku teks Braille pendidikan kesenian
Norzuraina Mohd Nor
19854 hits

3
thesis
Kesan modul adventure based counseling terhadap kepuasan kerja, iltizam kerja, dan kecenderungan berhenti kerja dalam kalangan kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris
Nuzsep Almigo
3010 hits

4
thesis
Dinamisasi Saung Angklung Udjo sebagai pusat pendidikan, pelancongan dan pembuatan alat muzik di Bandung, Indonesia
Soleh, Mochamad Dadang
1016 hits

5
conference_item
Hubungan antara tahap kemahiran penaakulan saintifik dan stail pengajaran pensyarah dalam kalangan pelajar matematik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
Ibrahim Amalina, Mohd Tajudin Nor
3186 hits

6
thesis
Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di sekolah rendah: satu kajian kes
Nik Aida Musnie Nik Mahmood
2172 hits

7
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
18528 hits

8
thesis
Pendidikan sosiobudaya dalam konteks pengembangan dan pengekalan kraf tekat di daerah Kuala Kangsar
Siti Hanim Mohd Nawawi
7214 hits

9
conference_item
Orientasi nilai guru terhadap pendidikan Sejarah
Yusoff Nuraini, Tor Geok Hwa,
1321 hits

10
monograph
Kajian penerimaan dan gelagat pemilihan takaful keluarga di kalangan kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris
Syed Mohamad Syed Ismail, Mohd Husin Mohd Yahya, Muhammad Fidlizan, Salleh Mad Ithnin, Zain Shukri,
11529 hits
[First] [Prev] Page 1 of 237 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)