UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2421
Simplified search suggestions : PENDIDIKAN ISLAM

1
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
12663 hits

2
thesis
Gaya pembelajaran murid bermasalah pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan j-QAF
Mohd Razimi Husin
1301 hits

3
thesis
Interpretasi ilustrasi dalam buku teks Pendidikan Islam sekolah rendah
Abdul Rahman Mahamad
1258 hits

4
thesis
Analisis perubahan kurikulum pendidikan Islam di sekolah agama rakyat di selatan Thailand Land (1961-2003)
Manyunu, Muhamatsakree
451 hits

5
monograph
Kajian peranan guru Pendidikan Islam sebagai pembimbing di sekolah-sekolah menengah aliran agama di negeri Perak Darul Ridzuan
Kasim Ahmad Yunus, Jusoh Ahmad Jazimin,
1193 hits

6
book_section
Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik kursus tamadun Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris
Jemali Misnan, Hashim Ibrahim, Kasim Ahmad Yunus, Bistamam Mohamad Nasir,
1720 hits

7
thesis
Pelaksanaan komposisi pengajaran guru pendidikan Islam yang mengintegrasikan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam bidang akidah sekolah rendah di Malaysia
Mohd Syaubari Othman
2132 hits

8
thesis
Pemahaman guru Pendidikan Islam mengenai perlakuan buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah di daerah Kerian Perak
Rozaliza Abdul Manap
770 hits

9
thesis
Gaya pembelajaran murid orang asli di Perak dalam pendidikan Islam
Mohamad Yusri Bakir
592 hits

10
thesis
Amalan pengajaran bidang ibadah dalam kalangan guru pendidikan Islam di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina negeri Perak
Zaki Ismail
705 hits
[First] [Prev] Page 1 of 243 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)