UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 648

1
thesis
Permodelan hubungan antara kekuatan sistem, faktor pengguna dan gaya pengurusan sekolah dengan kejayaan penggunaan aplikasi sistem maklumat pengurusan pendidikan
Mohd Faizal Md Karim
7978 hits

2
thesis
Hubungan antara pengambilan kalori dan aktiviti fizikal dengan prevalen kegemukan dan obesiti dalam kalangan pelajar yang bekerja
Dewi Hartaty Kholid
899 hits

3
thesis
Hubungan antara penerimaan dengan sikap terhadap penggunaan sistem pengurusan pembelajaran maya
Harmaniza Ishak
1469 hits

4
thesis
Hubungan amalan pemakanan dan aktiviti masa lapang dalam kalangan murid obes: satu kajian kes di negeri Sabah
Winday Sini@Siani
1168 hits

5
thesis
Hubungan dan impak mekanisma tadbir urus korporat terhadap prestasi syarikat
Noorul Farha Mohd Jumali
277 hits

6
thesis
Hubungan antara gaya keibubapaan, estim kendiri, efikasi kendiri dengan kesediaan afektif pelajar dalam pembelajaran
Izzatur Rusuli
453 hits

7
thesis
Hubungan kuasa motivasi guru dan kualiti perkhidmatan dalaman dengan kepuasan pekerjaan guru di sekolah menengah di Kota Bharu, Kelantan
Shazuwani Mustapa
638 hits

8
article
Hubungan kepimpinan transformasi dan transaksi terhadap prestasi kerja melebihi peranan ahli pasukan projek : analisis permodelan pelbagai tahap
Mohd Shokory Suzyanty, Mohd Suradi Nur Riza,
632 hits

9
article
Hubungan antara peranan pemimpin pembelajaran profesional dan model pembelajaran profesional dengan amalan guru sekolah menengah harian di Malaysia
Mansor Mahaliza, Mat Norwani Norlia,
694 hits

10
article
Hubungan kepimpinan guru dengan pencapaian akademik pelajar di Sibu, Sarawak
Musa Khalip, Nee Ngie Seng,
779 hits
[First] [Prev] Page 1 of 65 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)