UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 569

1
thesis
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran membuat ulasan nilai murni dengan menggunakan pengurusan grafik
Siti Fatimah Zainol
4925 hits

2
thesis
Persepsi terhadap keberkesanan pembelajaran aktif dalam pengajian dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi asas tingkatan empat
Seow Yea Pyng
2751 hits

3
thesis
Keberkesanan kerja amali dalam kursus agroteknologi di sekolah menengah teknik Malaysia
Cut Vera Shilvia
997 hits

4
thesis
Keberkesanan strategi pengajaran al-Amin terhadap kefahaman akhlak pelajar sekolah menengah agama Selatan Thailand
Muhammad Umudee
5155 hits

5
article
Keberkesanan kaedah demonstrasi video dalam pengajaran dan pembelajaran bagi modul pendawaian elektrik tiga fasa
Muthusamy Jamunarani,
1236 hits

6
article
Keberkesanan teknik peta pemikiran terhadap peningkatan prestasi Bahasa Arab dalam kalangan pelajar
Nawawi Khairudin, Abdullah Norazilawati,
5281 hits

7
thesis
Keberkesanan perisian permainan komputer fracblock dalam pembelajaran pecahan di sekolah rendah
Yusri Abdullah
4313 hits

8
thesis
Pembinaan dan keberkesanan penggunaan perisian multimedia elektrokimia dalam pengajaran dan pembelajaran kimia tingkatan 4
Hasnira Embong
2007 hits

9
thesis
Keberkesanan tiga kaedah mengulangkaji terhadap pencapaian markah Fizik pelajar tingkatan lima
Raja Sarimah Raja Alias
2907 hits

10
article
Keberkesanan penggunaan pengaturcaraan LOGO terhadap pencapaian Matematik murid tingkatan dua bagi topik Geometri
Awang Liz Aliza, Ahmad Tarmizi Rohani, Mohd Ayob Ahmad Fauzi,
6717 hits
[First] [Prev] Page 1 of 57 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)