UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 381

1
thesis
Amalan inovasi pengajaran penguasaan sifir dan kemahiran penyelesaian masalah matematik murid tahun 5
Azlina Amat Yasin
2817 hits

2
thesis
Pengetahuan pedagogikal isi kandungan dalam kalangan guru Matematik tahun satu
Noor Azwani Mansor
5402 hits

3
thesis
Persepsi guru pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan tentang kualiti guru Matematik
Roslin Suha
1112 hits

4
conference_item
Hubungan antara tahap kemahiran penaakulan saintifik dan stail pengajaran pensyarah dalam kalangan pelajar matematik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
Ibrahim Amalina, Mohd Tajudin Nor
3186 hits

5
thesis
Persekitaran pembelajaran maya (VLE Frog) : penilaian kendiri guru Matematik sekolah rendah
Ila Husna Mohd Ali
2015 hits

6
thesis
Pembangunan dan validasi model pengajaran dan pembelajaran matematik berasaskan metakognitif
Akhsanul In'am
1628 hits

7
article
Keberkesanan penggunaan pengaturcaraan LOGO terhadap pencapaian Matematik murid tingkatan dua bagi topik Geometri
Awang Liz Aliza, Ahmad Tarmizi Rohani, Mohd Ayob Ahmad Fauzi,
6718 hits

8
thesis
Perisian geometer's sketchpad sebagai bahan interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik - kes tangen kepada bulatan
Harizon Suffian
1134 hits

9
thesis
Tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat bantu mengajar di kalangan guru Matematik semasa pengajaran dan pembelajaran Matematik disekolah menengah daerah Batang Padang, Perak
Johnson Savarimuthu
3347 hits

10
thesis
Perbezaan pencapaian berdasarkan jantina dalam peperiksaan Matematik UPSR
Abd Wahab Muda
1154 hits
[First] [Prev] Page 1 of 39 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)