UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 1132
Simplified search suggestions : pembangunan modul

1
article
Pembangunan modul literasi awal (Modul Lit-A) untuk kanak-kanak TASKA
Bacotang Juppri, Mohamed Isa Zainiah,
6622 hits

2
thesis
Pembangunan modul pengajaran bahasa Melayu secara bersepadu
Zulkifli Osman
5089 hits

3
thesis
Pembangunan dan penilaian modul pentaksiran autentik dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tahun Satu bagi topik wang, masa dan waktu
Mas Norbany Abu Samah
3090 hits

4
article
Aplikasi Model ADDIE dalam pembangunan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) untuk awal kanak-kanak
Bacotang Juppri, Mohamed Isa Zainiah, Che Mustafa Mazlina, Arshad Mahzan, Omar Ainon,
4558 hits

5
article
Pembangunan modul peta pemikiran i-Think bagi mata pelajaran Sains tahun 5 sekolah rendah
Murad Azlili, Abdullah Norazilawati,
1549 hits

6
thesis
Pembangunan modul pengurusan mikroskop bagi pembantu makmal sekolah menengah di daerah Kinta
Roslaili Khalid
906 hits

7
thesis
Pembangunan dan penilaian modul perisian pengajaran berbantukan komputer (PBK) menggunakan Microsoft Power Point interaktif untuk kanak-kanak prasekolah
Muhamad Fazli Mansor
1201 hits

8
thesis
Pembangunan dan keberkesanan modul pengajaran dan pembelajaran tajuk jatuh bebas dan gerakan luncuran dan keberkesanannya terhadap pencapaian pelajar
Siti Rohaida Hashim
931 hits

9
thesis
Pembangunan dan pelaksanaan modul Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam kalangan pelajar Tingkatan Satu
Azlina Amir Hamzah
1347 hits

10
thesis
Kesahan dan kebolehpercayaan modul kuasa minda separa sedar berdasarkan aplikasi terapi kognitif tingkah laku dalam pembangunan remaja
Parameswary Periasamy
1221 hits
[First] [Prev] Page 1 of 114 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)