UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 102

1
article
Pembentukan Instrumen Motif Penglibatan remaja dalam sukan
Nelfianty binti Mohd Rasyid
3598 hits

2
thesis
Penilaian kokurikulum sukan dan permainan dengan menggunakan model CIPP
Ismailee Ismail
1651 hits

3
article
Imageri: kesan terhadap prestasi conversion kick dalam sukan ragbi
Mohd Huzairi Mohd Sani
305 hits

4
thesis
Motif penglibatan, orientasi matlamat dan gaya kepimpinan jurulatih dari perspektif atlet sekolah sukan Malaysia
Nelfianty Mohd Rasyid
489 hits

5
thesis
Pengaruh mekanisme sokongan sosial terhadap status kesihatan mental atlet pelajar di sekolah sukan Malaysia
Nor Juhaida Basri
971 hits

6
article
Penilaian guru sekolah rendah di daerah Kinta Utara terhadap Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
Hassan Zulkifli, Abdullah Norazilawati,
606 hits

7
thesis
Faktor peramal dalam model ramalan mengenal pasti bakat sukan bola sepak dalam kalangan pemain lelaki berumur 14 hingga 17 tahun
Muhamad Hafiz Ismail
417 hits

8
thesis
Personaliti lima utama dan tekad keusahawanan dalam kalangan pelajar pra universiti di sekolah sukan Malaysia
Nik Adlina Nik Abdul Adel
523 hits

9
thesis
Perkaitan diantara oreintasi matlamat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan penglibatan atlit individu dan berpasukan dalam aktiviti sukan
Zatin @ Mohd. Kamal Kakom Abdullah
401 hits

10
thesis
Penilaian kecergasan fizikal dan pengetahuan asas konten sains sukan pelajar bagi kemasukan ke jurusan sains sukan tingkatan enam
Saidil Mazlan Abdul Razak
382 hits
[First] [Prev] Page 1 of 11 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)