UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 37
Simplified search suggestions : Khairuddin Nisa

1
thesis
Kesan geoplay berasaskan prinsip kelewahan dan modality terhadap aras kemahiran berfikir murid
Khairuddin Nisa
1705 hits

2
article
Reka bentuk Gamifikasi pembelajaran Geografi berasaskan permainan Geoplay
Nisa Khairuddin, Zulkifli Che Zalina, Abdul Aziz Nor Azah, Mohamad Nordin Norhisham,
5310 hits

3
article
Development of a geoplay learning mechanics and modality principles as a presentation strategy
Nisa Khairuddin, Zulkifli Che Zalina, Abdul Aziz Nor Azah,
989 hits

4
thesis
Keberkesanan Peta Pintar Rujukan Grid terhadap pencapaian dan minat pelajar
Khairuddin Nisa
115 hits

5
thesis
A computational approach to studying the evolution of streptococcal quorum sensing systems
Raja Farhana Raja Khairuddin
1605 hits

6
thesis
Evaluating students emotional response in augmented reality-based learning using kansei engineering
An-Nuratiqah Khairuddin
635 hits

7
monograph
Kualiti perkhidmatan di sekolah berasrama penuh di negeri Perak
Yeop Yunus Nek Kamal, Abdull Kareem Omar, Abdullah Muhammad Khairuddin Lim, Mohamad Yusof Abdul Raheem, Yonus @ Ahmad Azita,
10188 hits

8
thesis
Eksplorasi terhadap aplikasi media dan teknik dalam karya catan pertandingan bakat muda sezaman di Malaysia
Norkhaizatul Erma Mohd Khairuddin
926 hits

9
article
Model bersepadu penerapan kemahiran pedagogi pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 dalam kalangan pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris
Muhammad Khairuddin Lim Abdullah
842 hits

10
article
Kesan penggunaan Mnemonik Visual terhadap pengekalan ingatan jangka panjang bagi mata pelajaran Sejarah
Nurul Syadiyah Khairuddin
35 hits
[First] [Prev] Page 1 of 4 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)