UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2284
Simplified search suggestions : Mohd Norhafiz Omar

1
article
Inovasi pengajaran & pemudahcaraan menggunakan Aplikasi Ezi-Maq (MAHARAT AL-QURAN) untuk menarik minat pelajar menguasai Ilmu Tajwid
Mohd Norhafiz Omar
37 hits

2
monograph
Kajian keberkesanan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR
Hassan Iberahim, Hj.Arshad Mohd Zaihidee, Ibrahim Md.Nasir, Omar Jamilah,
6681 hits

3
monograph
Kajian penyesuaian program pengajian UPSI dengan bidang pekerjaan (graduan 1999-2009)
Kasa Zakaria, Ibrahim Mohamad, Kahar Mohd Ramli Buyong, Dawi Amir Hasan, Hashim Ahmad, Che Omar Che Mohd Zulkifli, Che Ngah Mohamad Suhaily Yusri, Oth
17304 hits

4
thesis
Kesan program perkhemahan pendidikan luar terhadap sikap alam sekitar dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Daerah Sabak Bernam
Omar Firdaus Mohd Said
1638 hits

5
book_section
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran apresiasi pendidikan seni dengan menggunakan multimedia interaktif bertajuk ‘lawatan ke Balai Seni Lukis Negara’
Hassan Iberahim, Mohd Ghazali Hassan, Omar Jamilah,
1938 hits

6
book_section
Kajian keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR
Hassan Iberahim, Ibrahim Md. Nasir, Arshad Mohd Zaihidee, Omar Jamilah,
1660 hits

7
article
Tahap pengetahuan pelajar dalam industri sawit di Malaysia
Jusoh Mohd Abdullah, Che Omar Ahmad Raflis, Ahmad Azhar,
3068 hits

8
article
Kesediaan guru sains dan matematik dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Abdullah Norazilawati, Mohd Noh Noraini, Hamzah Mahizer, Nik Yusuf Nik Azmah, Omar Rumaizah,
2774 hits

9
article
Relationship investment in relationship marketing research: a bibliographic review
Zainol Zuraidah, Mohd Yasin Norjaya, Nik Hashim Nik M. Hazrul, Omar Nor Asiah,
1329 hits

10
article
Penggunaan bahan bantu mengajar guru matematik sekolah rendah
Omar Mohd Suhaimi, Saad Noor Shah, Dollah Mohd Uzi,
2271 hits
[First] [Prev] Page 1 of 229 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)