UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 1937
Simplified search suggestions : Nisa Khairuddin Zulkifli Che Zalina Abdul Aziz Nor Azah Mohamad Nordin Norhisham

1
article
Reka bentuk Gamifikasi pembelajaran Geografi berasaskan permainan Geoplay
Nisa Khairuddin, Zulkifli Che Zalina, Abdul Aziz Nor Azah, Mohamad Nordin Norhisham,
5146 hits

2
article
Development of a geoplay learning mechanics and modality principles as a presentation strategy
Nisa Khairuddin, Zulkifli Che Zalina, Abdul Aziz Nor Azah,
944 hits

3
article
The effects of free rotate gestures in multi-touch screen design on childrens' achievement in learning shape for pre school children
Mohd Razali Fadhlina, Abdul Aziz Nor Azah, Salim Siti Aisyah, Mohamad Rasli Roznim, Zulkefly Nur Farah,
3013 hits

4
article
A literature review on multimedia learning device for dyslexic students
Zamani Noor Ashafiqa, Abdul Aziz Nor Azah, Zukifl Che Zalina, Ibrahim Abu Bakar,
1301 hits

5
article
Sistem Sokongan Keputusan untuk menilai dan memantau prestasi guru: kajian rintis di SMK Bachok, Kelantan
Mohamad Samuri Suzani, Abdul Ghani Hermaelisrani, Rahmatullah Bahbibi, Ab Aziz Nurul Syakilah,
6293 hits

6
monograph
Kualiti perkhidmatan di sekolah berasrama penuh di negeri Perak
Yeop Yunus Nek Kamal, Abdull Kareem Omar, Abdullah Muhammad Khairuddin Lim, Mohamad Yusof Abdul Raheem, Yonus @ Ahmad Azita,
9580 hits

7
monograph
Faktor kelemahan pelajar dalam mata pelajaran Ekonomi Asas di peringkat SPM tinjauan di sekolah-sekolah terpilih di negeri Johor
Abdul Aziz Shahrun Nizam, Zulkifli Normala, Mat Norwant Norlia, Yusof Rohabla,
1851 hits

8
article
Towards School Management System (SMS) success in teacher’s perception
Hassan Haslina, Rahmatullah Bahbibi, Mohamad Nordin Norhisham,
1140 hits

9
article
Amalan memberi tugasan secara berkala oleh guru membantu menangani masalah kurang tumpuan pelajar dalam kelas
Salih Maria, Mohamad Mohd Hanis, Abd Manas Zulakmal, Megat Abd Razak Megat Mortaza, Muhammad Akib Muhammad Firdaus, Abdul Aziz Yusran,
2251 hits

10
article
Metodologi hadis dalam karya al-Bayan pada Ta'wil ayat-ayat al-Quran karangan Abdul Aziz Salam
Abdullah Wahyu Hidayat, Mohd Zarif Muhammad Mustaqim, Ramle Mohamad Rozaimi,
2764 hits
[First] [Prev] Page 1 of 194 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)