UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2198
Simplified search suggestions : Pangat Mohd Helmi Abdul Wahid Puteri Roslina

1
article
Strategi komunikasi lisan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJK(C))
Pangat Mohd Helmi, Abdul Wahid Puteri Roslina,
712 hits

2
article
The character of teaching practices in a teacher education institution: findings from observation checklist
Eng Tek Ong, Abdul Rahman Nurulhuda, Wahid Rosdy, Mohd Tajudin Nor’ain, Abd Samad Yahya Razak, Mazuwai Azwani, Kosni Ahmad Nazri,
949 hits

3
article
Sense of presence and learning satisfaction among students of different age groups in a 3-D virtual world
Mohd Hishamuddin Abdul Rahman
3043 hits

4
thesis
Tan Sri Senu Abdul Rahman tokoh politik Melayu
Zuraidah Mohd Sulaiman
5218 hits

5
article
Menangani cabaran wanita melalui kajian wacana hadis nabawi
Abdullah Ariza, Abdul Jabar Mohd Azidan, Mustapha Nik Farhan, Toklubok@Hajimaming Pabiyah,
2921 hits

6
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
7904 hits

7
thesis
Wacana komunikasi dalam al-Qur'an: satu analisis terhadap dialog dua hala
Mohd Abdul Nasir Abd. Latif
1995 hits

8
thesis
Imej manusia dalam 'kumpulan puisi salasilah' Zurinah Hassan
Siti Murni Mohd. Abdul Hamid
3640 hits

9
thesis
Analisis kepengarangan J.M Aziz dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sajak-sajak J.M Aziz berdasarkan pendekatan sistem pemikiran bersepadu 4L (Luhur, Lahir, Logik, dan Lateral)
Roslan Abdul Wahid
2151 hits

10
thesis
Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak
Nurulakmal Abdul Wahid
707 hits
[First] [Prev] Page 1 of 220 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)