UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :monograph
Subject :QA75 Electronic computers. Computer science
Main Author :Hassan Haslina, Said Che Soh, Johan Rasyidi, Fabil Norasikin, Hanif Abd Samad, Mailok Ramlah, Hashim Mashitoh,
Title :Pembinaan perisian multimedia pintar teknologi maklumat KBSM (IR)
Place of Production :UPSI
Publisher :Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Year of Publication :2008
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Full Text :Login required to access this item.

Full Text : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kini, penggunaan aplikasi komputer semakin meningkat dan persekitaran digital ini telah menjadi satu kepentingan dalam pendidikan. Komputer telah digunakan di sekolah dan institusi lain secara tidak langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyelidikan ini membangunkan perisian komputer dalam subjek KBSM iaitu Teknologi Maklumat dan berfokuskan topik pemprosesan perkataan. Pembangunan perisian ini menggunakan Model Pembelajaran Teknologi Multimedia KBSM yang dibangunkan berasaskan kurikulum KBSM dan Teori konstruktivisme. Kurikulum KBSM ini terdiri daripada tiga kemahiran iaitu komunikasi, pengendalian maklumat dan penyelesaian masalah. Berasaskan model ini, peri sian yang dibangunkan bersifat anjal dimana pelajar adalah dipandu dan terarah mengikut keupayaan mereka. Perisian ini juga lengkap dengan aktiviti-aktiviti yang terbahagi kepada tiga aras iaitu peringkat asas, pertengahan dan lanjutan. Adalah diharapkan perisian ini dapat memajukan pembelajaran dan perolehan ilmu pelajar dalam subjek Teknologi Maklumat. Di samping itu, kajian ini juga boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada penyelidikan masa depan bagi pembangunan bahan pembelajaran lain yang bersesuaian.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)