UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :ML Literature of music
Main Author :Liow, Bee Teen
Title :Keberkesanan penggunaan perisian komputer dalam meningkatkan minat pelajar terhadap teori mengenal nama-nama not di kalangan pelajar tingkatan 1 (IR)
Publisher :Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Year of Publication :2005
Notes :masters
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sama ada penggunaan perisian komputer dalam pendidikan muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Di samping itu, kajian ini juga berfungsi meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari muzik. Data mengenai kajian ini dikumpul melalui ujian pos. Di samping itu, satu set soal selidik digunakan dalam mengenalpasti sama ada perisian itu memberi kesan positif dari aspek pembelajaran, minat dan motivasi pelajar. Empat puluh orang pelajar Tingkatan 1 dari SMK Khir Johari, Tanjong Malim, Perak telah dipilih secara rambang sebagai responden kajian. Pembelajaran menggunakan perisian komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik kepada pelajar-pelajar sekolah menengah merupakan konsep baru. Kaedah pengajaran ini melibatkan pembelajaran nama-nama not menggunakan kibod. Objektif-objektif kaedah ini adalah untuk membolehkan pelajar pelajar mempelajari muzik dengan pendekatan yang lebih menarik, menyeronokkan dan seterusnya menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan berjaya. Namun begitu, penggunaan perisian komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah masih lagi kurang dilaksanakan secara meluas. Ini disebabkan oleh pendekatan ini memerlukan peralatan sokongan yang mencukupi, kurangnya guru yang berpengetahuan dalam menggunakan perisian komputer, tiada sokongan daripada pihak pentadbir dan sebagainya.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)