UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Noor Hamizah Saidin
Title :Pengetahuan kakitangan muslim terhadap pengiraan sumber penggajian dalam zakat pendapatan (IR)
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Year of Publication :2016
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Click to view PDF file

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis pengetahuan dan kepatuhan pembayar zakat untuk menunaikan zakat pendapatan dengan kaedah yang paling tepat. Ketepatan dalam pengiraan pendapatan yang wajib ditunaikan zakat amat penting kini. Perkembangan jenis sumber pendapatan yang tidak terhad kepada gaji dan elaun sahaja, memerlukan pembayar untuk lebih berhati-hati menunaikan amalan ini. Sehubungan itu, kajian ini membentuk 11 sumber yang membentuk penggajian individu melibatkan dua punca utama iaitu gaji dan elaun, manakala sembilan sumber baru. Antara sumber-sumber baru ini ialah pendapatan pokok, elaun, bayaran pakar rujuk, tuntutan bersih daripada kerja rasmi dan juga penyelidikan. Bagi mendapatkan data, kajian ini menggunakan instrumen borang soal selidik. Item utama yang membentuk 11 sumber pendapatan yang dikaji diteliti berbantukan maklumat dari kalkulator zakat pendapatan secara atas talian. Responden dalam kajian ini terdiri daripada kakitangan pengurusan dan professional di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. Pemilihan ini bagi menyesuaikan jenis pendapatan dikaji dengan pekerjaan yang sesuai dengan perolehan pendapatan-pendapatan berkenaan. Dalam kajian ini, seramai 320 orang responden menyertai kajian ini. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis secara keseluruhan mendapati bahawa tahap pengetahuan dan pemahaman individu dalam menghitung jumlah sebenar zakat pendapatan yang perlu ditunaikan adalah lemah. Tambahan pendapatan seperti elaun, bonus, bayaran perundingan dan tuntutan bersih penyelidikan merupakan antara sumber pendapatan yang kurang difahami oleh masyarakat untuk dimasukkan bersama-sama dalam pengiraan nilai zakat pendapatan. Implikasi kajian ini menunjukkan keperluan kepada pihak berautoriti untuk memberikan lebih penerangan berkaitan zakat pendapatan bagi memastikan pemilikan harta individu lebih bersih serta meningkatkan keadilan dalam agihan kekayaan.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)