UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Komathy Vayapuri
Title :Tanda dalam cerpen-cerpen terpilih karya M.Ramaiah
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tanda, menganalisis kesan penggunaannya yang mempunyai hubungan korelasi objek-objek kepada pembaca dan menginterpretasikan kaitannya dengan budaya masyarakat Tamil dalam 40 buah cerpen terpilih M. Ramaiah. Kajian ini ialah kajian kepustakaan yang menggunakan kaedah analisis kandungan dan analisis deskriptif. Analisis dan perbincangan dibuat berpandukan teori semiotik Charles Sanders Peirce. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak 66 jenis tanda yang dikenal pasti mempunyai hubungan dengan 38 jenis objek dalam 40 buah cerpen terpilih M.Ramaiah. Antara tanda ini, 59 jenis yang didapati mempunyai kaitan dengan budaya masyarakat Tamil dapat diinterpretasikan, manakala tujuh pula tidak dapat diinterpretasikan. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahawa kesemua tanda ini mendukung mesej dan amanat yang unik, istimewa dan mendalam yang dapat membuka minda pembaca. Implikasinya, kajian semiotik ini bukan sahaja memaparkan kepentingan menganalisis tanda-tanda dalam sesebuah teks cerpen, bahkan cuba menginterpretesikan kaitannya dengan sesuatu di luar teks, iaitu budaya sesuatu masyarakat.

References

Abdullah Hussain. (2005). Sastera Boleh Menolong Memperkukuh Kepercayaan

Beragama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abd Rahim Abd Rashid. (1998). Gerakan Feminisme di Malaysia: antara idelisme dan matlamat. Kuala 

Lumpur: Dewan Budaya.

 

Abdul Rahman Ismail & Azmi Arifin. (2006). Sejarah Malaysia; Wacana Kedaulatan Bangsa, Kenegaraan 

dan Kemerdekaan. Pulau Pinang: USM.

 

Abdul Hakim. (1996). Penyeksaan dalam Anarki Kekuasaan. Indonesia. Fakulti Hukum: Universiti Islam.

 

Abdul Samad Said. (1975). Siri Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abrams. M.H. (1981). A Glossary of Literary Terms. New York: Dan S. Norton and Peters Rushton.

 

Abu Dhabi. (2015). Sifat Burung-Burung. Bangi: Universiti kebangsaan Malaysia.

 

Adiyaar Perumakkal. (1999). Panniru Thirumurai. Chenai: Sathura Pathipagam.

 

 

Agilan. (1976). Kathaikkalai Irantaam Pthippu. India. Paari Puththakappannai: Chennai.

 

Agilan. (2002). Kathai Kalai. Chennai. Dhagam Publication.

 

Ahmad Sufiatur Rahman. (2016). Tiada Surga bagi Manusia. Remaja Rosdakarya:

Jakarta.

 

 Akta Kerja. (1955). Notis Berhenti Kerja. Kuala Lumpur: Unit Hal Ehwal & Kebajikan

Pekerja.

Aliadi,Y. (2011). Serangan Ulat Bulu. Jakarta: Balai Pustaka.

 

 

Ammelis. (2018). Budaya Materialisma. Kuala Lumpur: Penerbit Zahira sdn. Bhd.

 

Ammini, A. (2010). Kajian Tema Cerpen Karya Penulis-penulis Tamil Negeri Johor (1950-2010). Kuala 

Lumpur. Universiti Malaya.

 

Anderson Moore, K. (2003). Family Structure and Child Well-being. Washington, DC: Child Trends.

 

Ani Diana. (2016). Kajian Semiotik Kumpulan Cerpen Sekuntum Mawar di Depan Pintu Karya   Arman,   

A,Z.       Pendidikan   Bahasa   dan   Sastra   Indonesia:   STKIP Muhammadiyah Pringsewu.

 

Annadurai, M. (2007). Cerpen-Cerpen Peravaik Kathaikal. 1986-200: Satu Kajian Tema.

Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

 

Anushea Veni Veloosamy. (2015). Peranan Watak Utama dalam Cerpen R.Karthigesu.

Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Arasaratnam,S. (1966).  Social and Political Ferment in Malayan Indian Community of Malaya 

1944-1995. Kuala Lumpur: Proceedings of the International Conference on Tamil Studies.

 

A. Teeuw. (1992). Membaca dan Menilai Sastera. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Azizi Ahmad. (2006). Jabatan Ilmu Pendidikan: Kampus Bahasa Antarabangsa.

 

Barathiyaar. (2010). Barathiyaar Kavitai Tokuppu (Edisi 7). Chenai India. Puupukar Patippagam.

 Bahrathiyaar. (2014). Kavithaikal. Chennai: New century book house.

 

Bakhtin, M. (2004). Dialogic origin and dialogic pedagogy of gramma. Austin:

            University of Texas Press.

 

Balwi et al. (2004). Satu Kajian Terhadap Kesedaran dan Kesediaan Pelajar Universiti Menggunakan 

E-Pembelajaran Sebagai Alat Pembelajaran. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Bank Negara Malaysia (2007). The Malaysian Currency; Circulation Notes. Malaysia: Kuala Lumpur.

 

Baratiyar. (2008). Baratiyar kavitaikal. Chenai India: Tirumagal Nilaiyam. Barthes, R. (1972). 

Mythologies Semiotics, Signs and Symbols. New York: Hill and

Wang.

 

Baskaran, N. (1995). Malaysia Tamil Chirukathai. Pondicherry India: Arasi

Pathippagam.

 

Batson. (1992). Emotion; Review of Personally and Social Psychology. Tokyo: Sage

Publications Inc.

 

Balu, S. (2007). Cerpen Karya Puspaleelavathay (Pa:vai); Satu Kajian Tema. Kuala Lumpur: Universiti 

Malaya.

 

Booth. (1899). The Human Flies. USA: Macmillan Publishing.

 

Bryson, G. (1991). Man and Society: The Scottish Inquiry ofthe Eighteenth Century. New York: 

Augustus M.Kelley.

 

Burhanuddin Jalal. (2010). Kepelbagaian Agama dan Budaya Perlu Dihormati.

Universiti  Pertahanan  Nasional  Malaysia:    Fakulti  Pengajian  dan  Pengurusan Pertahanan.

 

C.G.Jung. (2004). The Spiritual Teaching of  Ramana Maharshi (1879-1950).

Shambhala: Shambhala Classics.

 

Chandler. D. (2002). Semiotics: The Basics. London: Routledger. Cobley, Paul & Litza

Jansz. (1997). Introducing Semiotics. Victoria: Mc Pherson’s Printing Group.

 

Colapietro, M. Vincent & Olshewsky, M.T (Ed.). (1996). Peirce's Doctrine of Signs: Theory, 

Applications, and Connections. Berlirn/New York: Mouton de Gruyter.

 

Culler, J. (1981). The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction. London: Routledge 

and Kegan Paul.

 

Diana Laurenson and Alan Swingewood. (1972). The Sosialogy of Literature. London : Paladin

ECO, U. (1976a): A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.

 

ECO, U. (1978b). A Theory of Semiotics. United States of America: Indiana University Press.

 

Edaiyur Sivamathi. (2003). Aanmeegha Kalanjiyam. Kuala Lumpur: Publisher Suras.

 

Edy  Zaqeus.  (2008).  The  Psychology  of  Laziness;  Procrastination  and  Idleness. New York 

University: Swins Trends.

 

Elangovan, Mu. (2007a). Tamil Oppari Ilakkiyam. Chennai: Sankar Pathippagam.

 

Elangovan,     Mu.     (2007b).     Palamolikalum     Vilakkamum.     Chennai:     Poongodi 

Pathippagam.

 

Ensiklopedia Sastera Dunia - Jilid 1 (A-B). (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Family  Planning  Is  A  Human  Right  (2015-2030).  Perancangan  Keluarga  Adalah  Hak Asasi 

Manusia. Kuala Lumpur: Jabatan Ehwal.

 

Florence    Littauer.    (1995).    Personality    Plus;    How    to    Understand    Others    by 

Understanding Yourself?. UK: Monarch Book Publiser.

 

Forgacs, D. (1988). Teori-teori Kesusasteraan Marxis, Teori kesusasteraan Moden: Pengenalan secara 

Perbandingan: Jefferson. A. S Robey D. Ed.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ghanthi, K. (1980). Tamilar Palakka Valakkanggalum Nambikkaigalum. Chenai: Arivu

Pathippagam

 

Gilbert, Daniel. (2005). Stumbling on Happiness. New York. NY: Vintage Books.

 

Glori K, Wadrianto. (2001). The Journal Personality Processes and Individual Differences. 

Washington: Child Trends.

 

Goodwin, L. (1983). Causes and Curses of Welfare. Lexington: MA Lexington Books.

 

Hajijah Jais. (2003). Novel-novel Anwar Ridhwan: Penerapan Teori Teksdealisme. Kuala Lumpur: 

Universiti Malaya.

 

Hallie, S Burnett. (1983). On Writing the Short Story. New York: Harperperrenial. 

 

Hasanuddin. (2016). Pengertian Kejahatan dan Penjahat. Universiti Indonesia:

Fakulti of Law.

 

Hashim Awang. (1984). Teman Pelajar Kesusteraan. Kuala Lumpur:  Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Hashim Musa. (1994). Pengantar falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hema Nair Suppariam. (2016). Kesan Emosi Terhadap Mangsa Gangguan Seksual.

Malaysia: MyHealth Kemanterian Kesihatan.

 

Herbert Blumer. (1997). Social Problems As Collective Behavior. Social Problems 

(Winter1971)18:298-306.

 

Hervey, S. (1982). Semiotic Perspectives. London: George Allen & Unwin.

 

Ibrahim  &  Ali.  (2013).  Kepentingan  Penyelidikan  dan  Pembangunan  (R&D)  dalam Pertumbuhan 

Wilayah di Malaysia. Prosiding PERKEM VIII. (Jilid 2, 796- 805).

 

Ilangkumaran,   S.   (2009).   Kedudukan   Wanita   Dalam   Karya-Karya   Kreatif   M.A. 

Ilanchelvan; Dari Perspektif Feminisme. Jabatan Pengajian India. Kuala Lumpur:

Universiti Malaya.

 

Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2006). Novel-Novel Anwar Ridhwan: Satu Analisis

Semiotik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Isaiah Berlin. (1958). Two Concepts of Liberty. Oxford University: Clarendon Press.

 

Izman Pauzi. (2016). Gurauan atau Gangguan Seksual. Kuala Lumpur: Penerbit Zahira

Sdn. Bhd.

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia. (2014). Malaysia: Jabatan Perkhidmatan

Veterinar.

 

Jalaluddin Rakhmat. (1996). Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya: Jakarta.

 

Jasni Majed. (2018). Membina Pemimpin. Kuala Lumpur: Penerbit Zahira sdn. Bhd.

 

Jeyamohan. (1982). Tamil Palamolikal. Chennai: Arivu Pathippagam.

 

Jayamohan (1991). Auvaiyar Aathichudi. Channai: Public Domain Book.

 

Jeyanthi Palaniandy. (2011). Pemindahan Leksis Bahasa Inggeris Dalam Cerpen-Cerpen

Bahasa Tamil. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

John Cacioppo. (1872). Pakar Psikologi. Amerika Syarikat: University of Chicago.

 

John Stuart Mill. (1859). On Liberty. Oxford University: Clarendon Press.

 

Kalai Venthan. (2008). Va.Muniyanin Cirukatai Pataippu Tiran. India: Universiti Tamil

Tanjavoor.

 

Kalattuur Vetakiri Muthaliar. (2000). Naladiyaar Uraiyum Vilakkamum. Chenai:

Thirumagal Nilayam.

 

Kalyaanar. (1989). Pugalenthi Pulavar Iyattriya Nalavenpaa. Chennai. Chennai

Nuulagam.

 

Kamaruddin Abdul Rahman. (1991). Novel Madu Dalam Saringan; Ditinjau dari Aspek

Semiotik dlm. Mastika Mei, hlm. 50-51.

 

Kamus Dewan (Edisi Ke-3). (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus Tamil (Edisi Pertama). (2013). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Kamus Linguistik (Edisi Keempat). (2008). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

 

Kannadasan. (2012). Kannadasan Kavithaikal. Tamil Nadu: Kannadasan Pathipagam.

 

Kanuvan. (2001). Kavithai Kalanjiyam. India: Universiti Tamil Tanjavoor.

Khamarudin Ismail. (2010). Apakah Dosa Surat Sokongan?. Kuala Lumpur: Penerbit

Zahira Sdn. Bhd.

 

Komathy Vayapuri. (2015). Masalah Sosial Masyarakat India dalam Cerpen Karya

M.Ramaiah. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Krishanan Maniam. (1989). Cerpen Tamil dan Melayu (1957-1970); Satu Kajian

Perbandingan Tema dan Struktur. Kuala Lumpur: Kuala Lumpur.

 

Krishnan Maniam. (2007). (Malaysia Tamizh Ilakkiyam-Punaik Kathai (Kesusateraan

Tamil Malaysia - Genre Cerita). In Seeni Naina Muhammad (ed.) Tamil

Chemmozhi Cirappu Malar. Penang: Unggal Kural, pp. 231 – 245.

 

Kumar,S. (2012). Vivekanantarin Ponmolikal. Chennai: Arivu Pathippagam.

 

Kunaseelan, S. (2009). Tema dan Persoalan dalam Cerpen-Cerpen M.A.Ilanchelvan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Kupusamy Varatan. (2018). Duka kehilangan, Memahami dan Menangani. Kuala

Lumpur: Suras Publisher.

 

Levi Strauss. (1950). Race and History. Paris: University of California (UNESCO).

 

Lotman, J.M. (1975). Theses on The Semiotic Study of Culture. Netherlands: The Peter

De Ridder Press.

 

Lopez, Shane,J. (2009). The Encyclopedia of Positive Psychology. United Kingdom:

Black Well Publising Ltd.

 

Mahalakshumi,T. (2013). Aganaanuru Kattum Valaraatru Kurugalum Pandaadum.

Chennai: Puumpugar Pathipagam.

 

Mana Sikana. (1985a). Pendekatan Semiotik sebagai Kritikan Sastera. Mastika:

Oktober 1985, hlm. 136-142.

 

Mana Sikana. (1998b). Teori dan Kritikan Sastera Pascamodenism. Shah Alam: Fajar

Bakti Sdn.Bhd.

 

Mana Sikana. (2004c). Sastera Melayu Pascamodenisme. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Mana Sikana. (2007d). Teori Sastera Kontemporari, Edisi ll. Bangi: Pustaka Karya.

 

Mana Sikana. (2001e). Teori Semiotik; Tanda Bahasa dan Wacana Sastera. Jurnal

Bahasa 1 (2) hlm. 193 - 212.

 

Manikavasagam. (1998). Naladiyar. Thelivurai-Pozhippurai-Arumpavurai. Kuala

Lumpur: Uma Pathippagam.

 

Maniyarasan Muniandy. (2007). Kata Pinjaman Bahasa Melayu dalam Bahasa Tamil di

Malaysia; Satu Kajian Semantik dalam Antologi Cerpen (Pe:ravai

Kathaikal:1986-2004). Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

 

Mary Ellmann. (1968). Thinking About Women. Harcourt Brace Javanovich: Mariner

Books.

 

Mawar Saferi. (2005). Kajian Bandingan Novel Intertekstual Melayu. Singapura:

Universiti Teknologi Nanyang.

 

Mayathevan, S. (1975). M.Ramaiah Ilakkiyap Pani. Malaysia : Thirumugam

pathippagam.

 

Minaach Sabapathy. (2009). Naanmanikkadigai; Mulamum Vilakkamum. Singapura:

Varun Pathipagam.

 

Mohana Munusamy. (2018). Nilai Moral dalam Cerpen Karya P.Sundarapandian. Perak:

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd. Baharuddin. (2010). Hubungan Antara Kecerdasan Emosi. Kedah: Universiti

Utara Malaysia.

 

Mohd. Fauzi Abdullah. (1998a). Pantun: Satu Analisis Semiotik dlm. Dewan

Sastera Februari, hlm. 7-12.

 

Mohd.Fauzi Abdullah. (1992b). Novel Tunggul-TungguI Gerigis; Karya Shahnon

Ahmad. Dewan Sastera Mei, hlm. 8-15.

 

Mohd. Hisham Othman. (2001). Budi dan Adab dalam Mastika Bahasa: Satu Analisis

Semiotik. Kertas Projek Sarjana Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur:

Universiti Malaya.

 

Mohd. Hussin. (2016). Development, Social and Environment. Print & Electronic:

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohd. Shaidan. (2001). Penjabaran Semiotik dalam Puisi-puisi Suhaimi Haji

Muhammad. Disertasi Sarjana Sastera, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi.

Kuala Lumpur: Universiti Putra Malaysia

 

Mohd. Syuropati. (2011). Teori Sastra Kontemporer dan 13 Tokohnya. Yogyakarta: IN

Azna Books.

 

Moser, Caroline. (1997). The Asset Vulnebarity Framework; Reassessing Upon Poverty

Education Strategies World Development. (vol 26(1): 1-19).

 

Muhammad Fashan. (2014). Pangkat dan Kehormatan. Kuala Lumpur: Penerbit Zahira

Sdn. Bhd.

 

Muhammad Haji Salleh. (1987). Kumpulan Kritikan Sastera: Timur dan Barat. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mujahidin Nur. (2014). Anak Yatim. Kuala Lumpur: Penerbit Zahira sdn. Bhd.

 

Muktarudin. (2010). Hubungkait Antara Gaya Asuhan Dan Gaya Pembelajaran

Terhadap Masalah Sosial dan Masalah Pembelajaran di Kalangan Remaja.

Kedah: Universiti Utara Malaysia.

 

Muralee Raman. (2018) Isu Sosial Masyarakat India dalam Cerpen Karya Murugiah

Muthuveeran. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Murugesan,C,S. (2010). Pattinattar Patalkal. Villvakkam Chennai: Sankar Pathippagam.

 

Muthamal Palanisamy. (1953). Malaysia Naatupura Padalgal. Kuala Lumpur: Publisher

Kathan.

 

Muthukumarasuami Pillai. (1982). Penghijrahan Yalppanam. Sri Langka: Pulavarakam

Accagam.

 

Nawawi. (2012). Sabar & Membawa Nikmat. Indonesia: Metricsplus.

 

Nordiana Hamzah. (2014). Evolusi Emosi Novel Zaharah Nawawi. Perak: Universiti

Pendidikan Sultan Idris.

 

North,W. (1990). Handbook of Semiotics, Bloomington: Indiana University Press.

 

Noriza Daud. (2004). Semiotik Daripada Perspektif Islam: Konsepsi Lambang dalam

Pantun Warisan Rakyat. Disertasi Sarjana Akademi Pengajian Melayu. Kuala

Lumpur: Universiti Malaya.

 

Normah Che Din. (2012). Pemikiran dan Tingkah Laku. Malaysia: MyHealth

Kemanterian Kesihatan.

 

Panuti Sudjiman dan Zoest Azart, van. (1992a). Serba-Serbi Semiotika. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

 

Peirce, C.S. (1965a). Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Volume I & II).

Cambridge Massachusett: Harvard University Press.

 

Peirce, C.S. (1839-1914b). Contribations in Semiotics. United States: Harvard University.

 

Peirce, C.S. (1985c). Logic as Semiotic: The Thecry of Signs dlm. Sebeok, Thomas. A

(Ed.). Semiotics: An Introductory Anthology. Bloomington: Indiana University

Press.

 

Peirce, C.S. (2009d). Peirce On Signs; Writings On Semiotic (Edisi 3). North Caralina:

University of North Carolina.

 

Periyannan. (1994). Naadu Pootrum Naatupura Padalkal. Channai: Jothi Book Centre.

 

Peter. (1987). Semiotics and Fielword, Asage, University Paper, hal 25.

 

Poobalan,V. (1978). Latar Belakang Kemasyarakatan di dalam Cerpen-Cerpen

Tamil Malaysia. Seminar Cerpen-Cerpen Malaysia. Jabatan Pengajian.

India: Universiti Malaya.

 

Poovannan. (2000). Tamizh Ilakkiya Varalaaru (Sejarah Kesusasteraan Tamil). Chennai,

India: Saiva Sidhantha Kazhagam.

 

Premavathi Nallapan. (2004). Stereotaip Watak Wanita dalam Cerpen Bahasa Tamil.

Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

 

Puji Santosa. (1990). Ancangan Semiotika dan Pengkajian Sastera. Bandung:

Angkasa Bandung.

 

Puliyur Kesigan. (2010). Puranaanuru. Chennai : Shri Senbaga Pathipagam.

 

Punusamy Setamarai.(2018). Cerpen Karya I.Elavazhagu dari perspektif Nilai

Kemanusiaan. Tanjong Malim: Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Puthumai Pitthan. (2002). Kathai Pirantha Katthai.Selam: Puratchi Pannai.

 

Rachmat Djoko Pradopo. (1993a). Pengkajian Puisi: Analisis Strata, Norma dan Analisis

Srtruktural dan Semiotik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

 

Rachmat Djoko Pradopo. (2001b). Metodologio Penelitian Sastra. Yogyakarta: Wijaya

Hanidita.

 

Rahim Abdullah. (1996). Melihat Nilai Melayu Melalui Dunia Mungkin Nordin Hassan

dlm. Siti Aisyah Murad (Penyelenggara) Konsep Nilai dalam Kesusasteraan

Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Rajeswary Ambalavanar. (1969). Social and Political Development: The Indian

Community of Malaya 1921-1941. M.A. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Raja Rajeswari (2005). Pemikiran Dalam Cerpen Uthaya Sankar SB dari Aspek

Intertekstualiti. Bangi: Universiti Putra Malaysia.

 

Ramaiah, M. (1976a), Maleciyat Tamil Ilakkiya Varalaru Kalanchiyam. Madras:

Kavikkuyil Accagam.

 

Ramaiah, M. (1979b). Parivum Paasamum. Kuala Lumpur: Ponni Patippagam.

 

Ramaiah, M. (1996c). Malaysia Tamil Ilakkiya Varalatru Kalanjiam. Selam:

Puratchi Pannai.

 

Ramaiah, M. (1997d). Ilakkiya Pozhil. Selam: Puratchi Pannai.

 

Ramaiah, M. (1998e). Tisai Maariya Paravaigal. Selam: Puratchi Pannai.

 

Ramaiah, M. (2008f). Avalum Oru Thaithaan. Johor: Persatuan Tamilar.

 

Ramaiah, M. (2013g). Mimpi dan Impian. Johor: Persatuan Tamilar.

 

Ramasamypulavar,S,A. (2008). Kondrai Veenthan. Selam: Puratchi Pannai.

 

Ramasubramaniam, V,T.(1994a). Thiruyaanasambantha Suwaamikal Arulicseitha

Thevaaram; Muthalaam Thurumurai Paagam. Chennai: Tamil Nilayam.

 

Ramesh Kumar. (2008). Tamil Palamolikal. Chennai: Arivu Pathippagam.

 

Ravindran,M. (2012). Penggambaran Citra Wanita dalam Cerpen Tamil Malaysia 1970-

2010;Satu Kajian Berdasarkan Teori Arketaipal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Ravi Sangkar. (2010). Tamilar Peyargal. Chennai: Nanthini Pathipagam.

 

Rifferre, M. (1978). Semiotics of Poetry. Bloomington: Indiana University Press

 

Rohaty Mohd Mahzub. (2002). Identiti Guru: Cabaran dan Hala Tuju. Prosiding

Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan. Bangi: Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Roman, O. Jakobson. (1977). Language. America: Lingustic Society of America.

 

Sahlan Mohd Saman. (2002). Semiotik dan sastera Melayu: Satu Kesan Kewujudan dan

Hubungan dlm Pengajian Melayu Dalam Konteks Kesusateraan Bandingan.

Bangi: PersatuanPenulis Selangor.

 

Samynatayyar, U, Ve. (2009). Kuruthogai Muulamum Uraiyum (Edisi 6). Channai:

Dr.U.Ve.Sa.Nuulnilayam.

 

Sandhu, K, S. (1969). Indians in Malaya; Some aspects of their Immigration

and Settlement. (1786-1857). London: Cambridge University Press.

 

Santhanaraman,K. (2006). Abirami Andhadhi Vilakka Perurai. Chenai.

Poongodi Pathippagam.

 

Saodah Abd Rahman. (2016). Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama. Nilai:

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Sarathambal. (2005). Penniya Ulappakuppaivum Pen Eluththum. Madras: Ulagath

Tamil Araichi niruvanam.

 

Saravanan Viranmuthu. (2010). Citra Identiti Budaya Masyarakat India: Satu

Perbicaraan Cerpen Melayu Karya Cerpenis India. Kuala Lumpur:

Universiti Malaya.

 

Sagaran Muthapan. (2011). Kajiaan Tema Karya-kaya V.Munian. Kuala Lumpur:

Universiti Malaya.

 

Sagar,N. (2009). Satu Kajian tentang Corak Pemikiran Sosial Masyarakat India yang

Terpapar dalam Novel Tamil Malaysia (1957-1987). Kuala Lumpur :Universiti

Malaya.

 

Selvanathan, M. (2012). Raamaayanam (870M - Edisi 7). Chenai India: Sri Inthu

Publish.

 

Semmel Albin. (2006). Emosi Bagaimana Mengenal dan Menerima. Indonesia:

Kanisius Cetakan.

 

Sentamarai Punusamy. (2018). Cerpen Karya I.Elavazhagu dari perspektif Nilai

Kemanusiaan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Shapiro, M. (1983). The Sense of Grammar: Language As Semeiotic. Bloomington:

Indiana University Press.

 

Sheriff, J. (1996). Meaning as a Sign of Possibility dlm. Colapietro, V.M. & Olshewsky

T.M-.(edi). Pierce's Doctrine of Signs: Theory, Applications, and Connections,

hlm: 263-271. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

 

Shridevi (1965). Women and modernity; The issue of child marriage in India. India:

Elsevier Ltd.

 

Shubha B, Subbarao. (2007). Hindu Wedding Rituals; Symbolism and Significance (1st

Edition). India: Aardvark Global Publishing Company.

 

Si?ivasa? Paccaiyappan. (1991). Silambin Kathai; Naadu Kaan Kaathai. Chennai:

Elakiyam Pathipagam.

 

Snyder. (2004). Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. England: Pearson Eduecation

Ltd.

 

Sobur, Alex. (2004). Analisis Teks Media Suatu Pengantaruntuk Analisis Wacana,

Analisis Semiotik dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

 

Sohaimi Abdul Aziz. (2007). Ruang Sastera Dalam Sangeetha: Satu Kesan Metafiksyen

dan Pengalaman Membaca dlm. Bicara Karya Sastera Sangeetha, 25 Jun 2007,

Sungai Petani, Kedah.

 

Sojka, N, B & Sojka, P. (2008). The Blood Donation Esperience; Self-Reported Motives

and Obstacles for Donating Blood Transfusion Medicine 94. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

 

Steiner, J. & Alston, Philip. (1996). International Human Rights in Context; Law,

Politics,Morals. Oxford: Clarendon Press.

 

Stephen, C. Phillips. (1982). Stress and Human Health. England: Pearson Eduecation Ltd

 

Stuart C. Hadden. (1973). The Social Creation of a Social Problem. Washington: State

University.

 

Subramaniam,N. (1978a). Koleksi Persidangan Seminar Cerpen Tamil Malaysia;

Penggambaran Masyarakat Malaysia di Dalam Cerpen-Cerpen Tamil Malaysia.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Subramaniam, N. (1980b). A Critical Study of Malaysian Tamil Short Stories. Kuala

Lumpur: Universiti Malaya.

 

Subramaniam, N. (1981c). Malaysia Tamil Ilakkiyam: Oru Kannotham. Chennai: Tamil

Puthakalayam.

 

Subramanian,S,V. (1992). Tholkaappiyam. Selam: Puratchi Pannai.

 

Sunday Star. (1997, April 23). Time Right to Harvest Plots of Gold.

 

Suwardi, E. (2008). Metode Penelitian Psikologi Sastra. Yogyakarta:

Media Pressindo.

 

Supardy Muradi. (1984). Semiotik dan Kajian Perlambangan. Dewan Sastera. Jilid 14

Disember.

 

Syaikh Abdul Aziz & Syaikh Muhammad Shalih. (2001). Pengorbanan dan Air Mata

Ibu. Indonesia: Maktabah Al-Hanif.

 

Syarie Suzana Ghazali.(1998). Perunding Psikologi Keluarga. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

 

Tabung Darah Negara. (1955). Kementerian Kesihatan Malaysia. Kuala Lumpur:

Pusat Darah Negara(PDN).

 

Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2006). Novel-novel Anwar Ridhwan: Analisis

Semiotik. Tesis Ijazah Kedoktoran Falsafah Fakulti Sains Kemasyarakatan dan

Kemanusiaan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Thandayutham,M,R. (1973). Malaysia Tamil Ilakkiyam. Chennai: Paari Nilayam.

 

Thatchinamurthy. (2001). Penniya Vaalviyai. Thutukodi: Taaniyai Press.

 

Thayalasankar. (2004). Taimaikku Oru Thavam; Satu Kajian Feminisme. India:

Universiti Tamil Tanjavoor.

 

Tenmolitas. (2000) Tanmolitas Kavithaikal: Chennai: Amiirtham Achagam.

 

Thevaviruthan. (2013). Kaathal Vantha Kathai. Chennai: Nanthini Pathipagam.

 

Thirumagal. (2016). Naanam. India: Chennai Pathipagam.

 

Thirumalai Muthusuami. (1959). Ilakkiyattil Vilangkukalum Paravaikalum. Madras:

Aavvai Noolaham.

 

Thomas,J. Stanley. (2000). The Millionaire Mind. Kansas city: Missouri. Andrews

Mcmeel Publishing

 

Thomson Strong, B. (2001) The Marriage and Family Experience; Intimate

Relationships in a Changing World 8thedn. Singapore: Thomson Publishing.

 

Tuan Jah Tun Yusof. (2004). Indeks Kognitif: Analisis Leksikal Bahasa Melayu dan

Bahasa Orang Asli. Tesis Ijazah Doktor Falsafah Akademi Pengajian Melayu.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Umadevi Brabaharan. (2011). Isu-Isu Semasa Dalam Cerpen Malaysia Dari Tahun 1990-

2006 Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Umar Junus. (1981). Puisi Indonesia dan Melayu Moden. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Uno. (2007). Survivos. Ommaha: University of Nebraska.

 

Vairamuthu. (2011). Aayiram Padalkal. Channai: Nanthini Pathipagam.

 

Varatharaasan, M. (1989). Thirukkural: Thelivurai. Chennai: Appa Achagam.

 

Varatharaasanar,M. (2007). Tamil Ilakiya Varalaaru (Edisi 23). Chennai: Sagipthiya.

Academic.

 

Vedasahayakumar,M. (1979). Puthumaipithanun Jayakanthanum. Chennai: Tamilini.

 

Veeramamunivar. (1680 - 1747). The Dante of the Tamil Language; Tamil Prose and

Tamil Lexicography. India: Thembavani Nilayam.

 

Venkatrama Iyengar. (1979). Anubava Jothidam; 1st part. Chennai: Ganesah Enterprise.

 

Vetkam. (2011). Ithayam; Vijaya Thurumagal. India: Cennai Pathipagam.

 

Vincent M,C. (1996). Peirce's Doctrine of Signs. New York: Mouton de Gruyter.

 

Weiner, B. (2000). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an

attributional perspective. Educational Psychology Review, 12(1), 1-14.

 

Wellek, Rene & Austin Warren. (1988a). Teori Kesusasteraan (Terjemahan). Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Wellek, Rene et al. (1970b). Theory of Literature. London: Penguin

Book.

 

Widdowson. H.D. (2005). Linguistics. New York: Oxford University Press.

 

Yana Sutisna. (2009). Mengenal Tubuh Kita. Indonesia: Angkasa Bandung.

 

Yusafli. (2000). Kod Sastera dalam Puisi-Puisi Terpilih W.S Rendra. Diserasi Sarjana.

Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Zhu Zhu. (2007). More than 460 rescued from brick kiln slavery. Prosiding PERKEM

III. Jilid 2, 01- 04).

 

Zoest Van, Aart. (1993). Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita

Lakukan Dengannya. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)