UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :GT Manners and customs
Main Author :Kang, Sherrylyn
Title :Tradisi pengebumian kubur gantung dalam masyarakat kampung Tellian Mukah, Sarawak 1800 1900
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2019
Notes :with cd
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Objektif kajian ini memfokuskan tentang tradisi pengebumian kubur gantung dalam kalangan masyarakat Melanau tradisional di Kampung Tellian, Mukah, Sarawak. Kajian  ini  merangkumi   asal-usul  masyarakat  Melanau,  proses  pengebumian tradisional, analisis fizikal dan  kesinambungan dengan kepercayaan Likow serta status  social seseorang individu. Kajian ini  menggunakan pendekatan kaedah kualitatif dengan menekankan kaedah etnoarkeologi dengan membuat  kajian lapangan ke kawasan kajian iaitu di Kampung Tellian. Dengan kaedah tersebut, maklumat  mengenai tingkah laku dan sosiobudaya masyarakat Melanau dapat dikaitkan dengan kewujudan kubur  gantung di kampung tersebut. Rujukan ke perpustakaan tempatan seperti Pustaka Negeri Sarawak juga  dilakukan untuk menganalisis sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan kajian. Kaedah temu bual  juga dilakukan bersama- sama sejarawan tempatan di Kampung Tellian untuk mengesahkan kesahihan  maklumat sekunder yang telah dianalisis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kubur gantung merupakan  pengebumian yang dikhaskan untuk golongan bangsawan dan juga pertengahan yang kaya sahaja sebelum  dikebumikan di dalam jerunei. Hal ini membuktikan bahawa kubur gantung ini sememangnya merupakan  pengebumian primer masyarakat Melanau Likow. Kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan  secara fizikal dari segi bentuk pembinaan kubur gantung golongan bangsawan  dan  golongan   pertengahan.  Pengebumian  kubur  gantung  telah berkurangan semenjak campur tangan penjajah  Inggeris bermula pada tahun 1860 apabila pengebumian jerunei dilarang untuk dipraktiskan.  Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa tradisi pengebumian ini sudah tidak diamalkan lagi  disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh itu, kajian ini sangat penting untuk mengenali kewujudan  kubur gantung terutamanya dari segi ciri-ciri fizikalnya yang mampu mencerminkan taraf  hidup  dan   status  social  seseorang  individu  dalam  masyarakat.  Secara keseluruhannya, implikasi kajian  ini sangat penting khususnya kepada pihak Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Muzium Malaysia dalam  usaha untuk mengekalkan dan menyebarluaskan pengetahuan berkaitan kubur gantung yang semakin pupus.  Di samping itu, kajian ini juga memberi sumbangan yang sangat bermakna kepada masyarakat  tempatan   mahupun  luar  negara  dalam  mengenali  dan  sekaligus memahami tradisi pengebumian di Sarawak dan Melanau amnya.  

References

Abdul Rashid Abdullah & Jayl Langub. (2011). Seping secondary burial: Past practices and present 

day significance, Sarawak Museum Journal 68(90).

 

Appleton, A.L. (2004). Acts df integration, expressions of faith: Madness, death and ritual in 

Melanau ontology. Massey University.

 

Appleton, A.L. (2011). Melanau secondary treatment of the dead: Re-membering connections. Sarawak 

Museum Journal 68 (90).

 

Azizah Hamzah. (2010). Kaedah kualitatif dalam penyelidikan sosiobudaya. Jurnal Pengajian Media 

Malaysia. 6(1).

 

Babcock, T.G. (1974). Indigeneous ethnicity in Sarawak. Sarawak Museum Journal 22: 191-202.

 

Barker, G. (2008). Burial ritual of prehistoric forager-farmers in Borneo: The Neolithic cemeteries 

of Niah Cave, Sarawak. Sarawak Museum Journal.

 

Brooke, C. (1866). Ten years in Sarawak Vol 1. Tinsley Brothers, 118, Catherine St., Strands.

 

Buck, W.S. (1933). Notes on Oya Milanos. Sarawak Museum Journal Vol IV.

 

Chia, S. (2014). ‘Pengebumian keranda kayu balak di Kinabatangan, Sabah’.

Universiti Sains Malaysia Press.

 

Chin, L. (1988). Trade objects: Their impact on the cultures of the indigenous peoples of Sarawak. 

Borneo Expedition Vol.30, No.1.

 

Clayre, I.F.C.S. (1970). The spelling of Melanau (Nee Milano). Sarawak Museum Journal 18 (36-37): 

330-352.

 

Clayre, I.F.C.S. (1971). The house of Ipu corner and related Melanau matters. Sarawak Gazette 

117(1366).

 

Clayre, I.F.C.S (1971b). A Milano is a Melanau by any other name. Sarawak Gazette 117(1358).

 

Douglass, M. (1965). Socio-economic aspects of secondary burial. OCEANIA 35(3). Durkheim, E. 

(1965). The elementary forms of religious life. New York: Free Press. Dzulfa      n. (2006). 

Upacara kematian Melanau Likow di Sarawak. Universiti

Malaysia Sarawak.

 

Hanapi Abdullah dan Mohd Rizal Mohd Yaakup. (2003). Melanau dalam politik Sarawak: Tradisionalisme 

dan pilihan raya. JEBAT 30.

 

Harrisson, T. (1960). Stone age ships of death: World’s oldest boat coffins found in Sarawak 

caverns reveal ancient culture. Life, January 11 1960.

 

Harrisson, B. (1964). Malaysian Borneo. Asian Perspective.

 

Harrisson, T. & Harrisson, B. (1969). The prehistory of Sabah. Sabah Society Journal 4.

 

Harrisson, T. (1974). Early ‘jar burials’ in Borneo and elsewhere, Asian Perspectives XVII (2).

 

Harrisson, T. (1975). Early dates for ‘Seated’ burial matting at Niah Caves, Sarawak Borneo, Asian 

Perspectives Vol 18, No 2.

 

Hau, T.C. (2014). Proses pereputan dan perubahan pasca kematian: Ulasan. Sains Malaysiana 43(12) 

(2014): 1873 - 1882.

 

Hose, C. & McDougall, W. (1912). The Pagan tribes of Borneo, Vol I. London: Macmillan & CO. Ltd. 

St. Martin’s Street.

 

Hudson, A.B. (1966). Death ceremonies of the Padju Epat Ma’anyan Dayaks, Sarawak Museum Journal.

Hudson, A.B. (1983). Padju Epat: The Ma’anyan of Indonesia Borneo. Irvington. Jamuh,  G.  (1965).  

Jerunei  and  the  slave  lament.  Dlm  M.G  Dickson.  A

SarawakAnthology. London: University of London Press.

 

Jeniri Amir. (1988). The Melanau community. Kuching: See Hua Daily.

 

Kaboy, T & Moore, E. (1967). Ceramics and their uses among the coastal Melanau,

The Sarawak Museum Journal Vol XV.

 

Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Metodologi pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatif in Kursus 

Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka on 28 - 29 Mac 2012. Organized by 

Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor 

Bahru, Negeri Johor Darul Ta’zim. Hlm 3.

 

Keppel, H. (1896). The expedition to Borneo of H.M.S Dido 1843-1846. Historische Schiffahrt.

 

King, V.T. (1974). Maloh social structure. Sarawak Museum Journal 22(43).

 

King, V.T. (1976). Cursing, special death and spirits in Embaloh society. Sarawak Museum Journal.

 

King, V.T. (1985). Symbolism and material culture. Leiden. Leach, E. R. (1976).

Culture and communication. Cambridge: Cambridge University Press.

 

LeBar, F.M. (1970). Ethnic groups of Insular Southeast Asia. New Haven: Human Relations Area Files 

Press.

 

Lee, Y. L. (1970). Population and settlement in Sarawak. Asia Pacific Press Pte. Ltd., Singapore.

 

Lloyd-Smith, L. (2012). Early Holocene burial practice at Niah Cave, Sarawak.

Journal of Indo-Pacific Archaeology 32(2012).

 

Low, H. & Brooke, J. (1848). Sarawak: Its inhabitant and productions. Richard Bentley, New 

Burlington Street.

 

M. Kassim. (1994). Crop that changed an entire community. Wajah Melanau (Sarawak).

 

Metcalf, P. (1982). A Borneo journey into death: Berawan eschatology from its ritual,

Philadelphia: University Of Pennsylvania.

 

Morris, S. (1953). A report on a Melanau sago producing community in Sarawak.

London: H.M Stationery Office.

 

Morris, S. (1979). The coastal Melanau. Dalam Victor T.K. Essays On Borneo Societies 37-58. London: 

Oxford University Press.

 

Morris, S. (1981). The Melanau View of Their Environment. Sarawak Museum Journal 29(50).

 

Morris, S. (1991). The Oya Melanau, Kuching: Malaysian Historical Society (Sarawak Branch).

 

Morris, S. (1997). The Oya Melanau: Traditional ritual and belief with a catalogue of ‘belum’ 

carvings. Sarawak Museum Jornal Vol LII.

 

Munan, H. (1998). Melanau bead culture: A vanishing world. BEADS: Journal of the Society of Bead 

Researchers 10: 19-33.

 

Newington, P.C.B. Melanau memories. The Sarawak Museum Journal. No 17-18 (New Series). Vol X.

 

 

Noakes, J.L. (1949). The forgotten land. Sarawak Gazette Vol LXXV, No 1094. O’Boyle, D. (2014). The 

Berawans. The Borneo Rainforest.

 

271

Roth, H.L. (1896). Natives of Sarawak and British North Borneo, Vol I. Truslove & Hanson, 143 

Oxfort Street & 6 Sloane Street.

Rubenstein, C. (1973). Poems of indegeneous people of Sarawak: Some of the songs and chants, 

Sarawak Museum Journal 21 (42).

 

Scharer, H. (1963). Ngadju religion: The conception of God among a South Borneo people. The Hague: 

Nijhoff.

 

Szabo, K., Piper, P., & Barker, G. (2008). Sailing between worlds: The symbolisms of death in 

northwest Borneo, in Geoffry Clark, Foss Leach & Sue O’Connor (ed.), Island of inquiry Colonisation 

seafaring and the archaeology of maritim landscapes (Terra Australis 29), Australia National 

University ePress, Canberra pp. 149-170.

 

Tan, N. H. (2014). Rock art research in Southeast Asia: A synthesis. The Australian National 

University, Canberra.

 

Turner, V. (1967). The forest of symbols. New York: Cornell University Press.

 

Une Bedui. (1981). Komuniti Melanau Kampung Rejang, Kampung Jerijeh, Kampung Belawai: Satu kajian 

etnografi secara umum. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Yasir Abdul Rahman. (1987). Melanau Mukah: Satu kajian budaya. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Yunus Sauman. (2015). ‘Tradisi pengebumian keranda kayu balak di Sabah dari perspektif 

etnoarkeologi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Yunus Sauman, et. al. (2015). Arkeologi sejarah dan budaya di Alam Melayu: Taburan

pengebumian keranda kayu balak di Sabah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)