UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HQ The family. Marriage. Woman
Main Author :Mohamed Jefferi Mat Lazim
Title :Puteh Mariah tokoh politik wanita pejuang kesedaran kemerdekaan 1946-1957
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2019
Notes :With cd
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji peranan Puteh Mariah sebagai tokoh politik wanita yang  berjuang membawa kesedaran kemerdekaan di Tanah Melayu sekitar tahun 1946 hingga 1957.  Kajian ini  menilai ketokohan,  perjuangan dan peranan beliau dalam memberi kesedaran kepada kaum  wanita  dan  orang Melayu bagi menuntut  kemerdekaan Tanah Melayu.  Kajian ini mengetengahkan ketokohan beliau  sebagai seorang ahli politik dan menilai perjuangan beliau dari aspek politik, pendidikan, sosio  ekonomi dan kebajikan orang Melayu.  Sumber primer dan sekunder digunakan termasuk temubual bersama  anaknya dan rakan seperjuangannya. Dapatan temubual menunjukkan beliau seorang tokoh politik yang  komited dalam perjuangan membela nasib orang Melayu.  Puteh Mariah adalah  Ketua Kaum Ibu UMNO yang  pertama namun tidak dikenali jika dibandingkan dengan Ketua Kaum Ibu UMNO yang lain. Beliau aktif  berjuang dan sumbangan terhebat Puteh Mariah adalah kejayaan beliau membawa kesedaran kepada lebih  16, 000 kaum wanita dari serata negeri untuk bersatu di bawah Kaum Ibu UMNO bagi merealisasi  kemerdekaan Tanah Melayu.  Pencapaian ini merupakan satu revolusi kebangkitan kaum wanita yang  hebat, bersatu melaungkan kemerdekaan Tanah Melayu.  Beliau memegang berbagai jawatan berkaitan  kepentingan wanita dan orang Melayu. Atas sumbangan dan keistimewaannya, beliau telah dikenali  sebagai “the one and only” oleh  New Straits Times. Sebagai seorang ahli politik dan ahli Majlis  Perundangan Persekutuan Tanah  Melayu  1948-1955,  beliau    melaksanakan  tanggungjawabnya  dengan  cemerlang memperjuangkan isu-isu berkaitan kaum wanita dan orang Melayu. Halangan dan cabaran  yang  beliau hadapi adalah membawa kaum wanita Melayu keluar dari adat dan pemikiran sempit masyarakat  Melayu pada ketika itu, keberanian dan semangat juang yang tinggi akhirnya beliau berjaya   menerobos adat dan pemikiran sempit masyarakat Melayu. Suara wanita ini didengari hingga ke  peringkat kebangsaan dan  membantu menumbangkan Malayan Union.  Implikasi kajian ini menunjukkan  sumbangan serikandi pejuang politik ini dapat mengubah masyarakat dalam membebaskan tanah air  daripada belenggu penjajah. Puteh Mariah merupakan tokoh politik wanita yang berjasa dalam  memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Kesimpulannya, kajian ini mendapati Puteh Mariah memiliki  beberapa ciri istimewa seperti  kebijaksanaan, keberanian, kesungguhan dan jati diri yang kental  menyebabkan beliau berjaya dalam matlamat politik dan perjuangannya. Implikasi kajian ini  menunjukkan sumbangan serikandi pejuang politik ini dapat mengubah masyarakat dalam membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah.  

References

Sumber Pertama

 

CAB 95/41, CMB (44), Future Constitutional Policy for British Constitutional Policy for British 

Colonial Territories in Southeast Asia, bertarikh 14/1/1944.

 

CABV 98/41, WP 258, Policy in Regard, to Malaya and Borneo Report of the Committee on Malaya and 

Borneo, bertarikh 18/5/1944.

 

CO 537/539, Sir Harold MacMichael, “Report on a Mission to Malaya, October 1945- January 1960. 

Appendix II.

 

CO 537/148, Islamic Voice of Malayan Penang. CO 537/1;550, Persatuan Melayu Kluang, Johor. CO 

537/1550, Persatuan Melayu Johor Bahru.

 

CO 537/1551, Persatuan Melayu Perlis.

 

CO 537/1556, Persatuan Melayu Pulau Pinang. CO 537/1557, Persatuan Melayu Negeri Sembilan.

 

CO 537/1549, Muslim Chamber of Commerce, Penang, Persatuan Melayu Perak.

 

Federation Of Malaya. February, 1948 to February 1949, Official Report Of The Proceedings Of The 

Legislative Council (First Session).

 

Federation of Malaya: Report of The Proceedings of The Legislative Council of The Federation Of 

Malaya For The Period (Fourth Session),February, 1951 to February, 1952. Kuala Lumpur.

 

Laporan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Serba Ringkas Berkenaan Dengan Pergerakan Kaum Ibu 

UMNO. Diterbitkan Dari Jabatan Kaum Ibu Malaysia, UMNO Malaysia.

 

Minutes Book, Standing Committee On Finance Federal Legislative Council, 7th January to 29th July 

1949.

 

Minutes Book, Standing Committee On Finance Federal Legislative Council, 4th January to 20th 

December 1951.

 

Minutes Of The 18th Meeting Of The Standing Committee On Finance Of The

Legislative Council.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.1.

TUESDAY, 24th FEBRUARY, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.2.TUESDAY, 30th MARCH, 

1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.3.

TUESDAY, 27th APRIL, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.4.

MONDAY, 31th MAY, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.5.

MONDAY and TUESDAY, 5th and 6th JULY, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.6.

TUESDAY, 27th JULY, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.7.

THURSDAY, 2nd SEPTEMBER, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.8.

TUESDAY, 5th OCTOBER, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.9.

THURSDAY, 18th NOVEMBER, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.10.

THURSDAY, 16th DECEMBER, 1948.

 

Minutes Of The Meetings Of The Legislative Council, Federation Of Malaya, No.1.

THURSDAY, 17th FEBRUARY, 1949.

 

No. 760/1948, Questions By The Honourable Enche Puteh Mariah, re M.W.T.C. D of E.

 

 

Penyata Bagi 1951/52 dibentangkan Pada Persidangan Tahun Yang Ketujuh Majlis Mesyuarat Agong UMNO, 

diadakan di Butterworth, Province Wellesley, pada 14-15 Septermber 1952.

 

Proceedings Of The Legislative Council Of The Federation Of Malaya For The Period (First Session), 

February, 1948 to February, 1949.

 

Proceedings Of The Legislative Council Of The Federation Of Malaya For The Period (Second Session), 

March, 1949 to January, 1950.

 

Proceedings Of The Legislative Council Of The Federation Of Malaya For The

Period (Third Session), February, 1950 to January, 1951.

 

Proceeding of the Legislative Council of the Federation Of Malaya For The Period

(Fourth Session) February, 1951 to February, 1952.

 

 

Proceeding of the Legislative Council of the Federation Of Malaya For The Period (Fifth Session), 

March, 1952, to February, 1953.

 

Proceeding of the Legislative Council of the Federation Of Malaya For The Period (Sixth Session), 

March, 1953, to January, 1954.

 

Proceedings of the Legislative Council of the Federation Of Malaya For The Period (Seventh Session) 

March, 1954 to January, 1955.

 

Proceedings of the Legislative Council of the Federation Of Malaya For The Period (Eighth Session) 

March, 1955 to June, 1955.

 

Puteh Mariah dalam Majlis Pengkisahan Sejarah Wanita Dalam Sejarah Malaysia: Sesi 4, 1984/0008503, 

Arkib Negara. (Mikro Filem)

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Tuesday, 

24th FEBRUARY, 1948, At 9.30 A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Tuesday, 

30th MARCH, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Tuesday, 

27th APRIL, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Monday, 

31th MAY, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Monday 

and Tuesday, 5th and 6th JULY, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Tuesday, 

24th JULY, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Thursday, 

2nd SEPTEMBER, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Tuesday, 

5th OCTOBER, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala Lumpur, Thursday, 

18th NOVEMBER, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala

Lumpur, Thursday, 16th DECEMBER, 1948, At 10. A.M.

 

Report of The Proceedings of The Legislative Council, Federation of Malaya. Kuala

Lumpur, Thursday, 17th FEBRUARY, 1949, At 10. A.M.

 

 

Surat jawapan Puteh Mariah di alamat No. 11, Lorong Permai, Off Jalan Syed Putra, Kuala Lumpur, 

bertarikh 20hb September 1977 kepada Puan Zakiah Hanum yang mewakili    PERTIWI (Pertubuhan 

Tindakan Wanita Islam), No. A1-4, Happy Mansion “A”, Jalan  17/13, Petaling Jaya, Selangor,  dalam 

usaha meminta kebenaran Puteh Mariah   memasukkan beliau sebagai antara tokoh wanita Malaysia dalam 

buku Biografi     Wanita  Malaysia  yang akan diterbitkan oleh PERTIWI.

 

UMNO/ED-3/46, Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-2, 29-30 Jun 1946.

 

UMNO/Ed No.53/1947, Meshuarat Kaum Ibu UMNO Di Johore Bharu Pada 1.9.47. Pegawai Jabatan Kaum Ibu 

UMNO, 21, Hale Street, Ipoh, 30th August 1947.

 

UMNO/Ed No. 57/1947, Butir-butir Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja UMNO Bilangan (7).

 

UMNO/Ed. No. 58/1947, Meshuarat Jawatankuasa Kerja Bilangan 5, di Istana Sultan Perak, Kuala 

Lumpur.

 

UMNO/Ed No. 59/1947, Memorandum On Padi Purchase By Government. The Secretary General.

 

UMNO/Ed No. 73/1947, Annual Report. The Secretary General UMNO, 21, Hale Street, Ipoh.  17th 

November 1947.

 

UMNO/ED No. 74/1947, O/C Kaum Ibu UMNO, Butir Meshuarat Kaum Ibu dan Putri di Istana Besar Johore 

Bharu pada, 1 September 1947.

 

UMNO/Ed No. 75/1947, Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Pentadbir. UMNO/F3/47. No. (17).

UMNO/F-7/47/8.

 

UMNO/F No. 30/1947, Department of Kaum Ibu UMNO.

 

UMNO/F No. 38/1947, Re-organisation of The Excecutive Committee of UMNO. UMNO/GA No. 24/1947, Minit 

Persidangan Meshuarat Kaum Ibu dan Putri di-

Istana Besar, Johore Bharu, pada hari Ithnin 1 September, 1947. Secretary For Women Affairs,  Ipoh, 

12.11.47.

 

UMNO/GA No. 31/1947, Butir2 Meshuarat Jawatan Kuasa Kerja Bilangan (8) yang

di-adakan di Istana Pahang, Kuala Lumpur pada, 25 dan 28 December, 1947.

 

UMNO/GA No. 55/1947, Central Re-organisation Committee UMNO. Datoh

Panglima Bukit Gantang, Ipoh, 31.12.1947.

 

 

UMNO/KI-1/47. NO. (2) dalam UMNO/F No. 30/1947, Surat jawapan Puteh Mariah menerima lantikan 

sebagai Pegawai Perkara Kaum Ibu , Jabatan Kaum Ibu, yang  beralamat di Department of Kaum Ibu, No 

1, Edgar Road, Ipoh, bertarikh kepada   Setiausaha Agung UMNO di alamat Secretary –General, UMNO, 

No 21, Hala Street, Ipoh, 4th January 1947.

 

UMNO/KI 1/47. No. 4.

 

UMNO/KI 3/47. No. 15 dalam UMNO/SG 13/1947, Surat Puteh Mariah atas jawatan Pegawai Perkara Kaum 

Ibu UMNO di alamat 1, Edgar Road,  Ipoh, kepada Setiausaha Agong UMNO yang menyatakan beliau tidak 

setuju dengan cadangan   anggaran perbelanjaan ke atas pengangkutan untuk perwakilan yang akan 

hadir pada  Mesyuarat Perhimpunan Agong UMNO yang akan diadakan di Seremban, bertarikh 20th Feb. 

1947.

 

UMNO/KI 10/47. No. (2), Penyata Jabatan Kaum Ibu daripada Januari hingga April 1947.

 

UMNO/KI 17/47 dalam UMNO/F No. 30/1947, Surat Puteh Mariah kepada Setia Usaha Agong UMNO berkaitan 

aduan Setiausaha Kaum Ibu Klang di mana Kaum Ibu disekat memberi ceramah oleh pembesar Selangor, 

bertarikh 2.6.47.

 

UMNO/KI 17/47. No. 2.

 

UMNO/KI 32/47. No. (22) dalam UMNO/ED No. 74/1947, Surat Puteh Mariah di alamat     Jabatan kaum 

Ibu (Dept. Of Women’s Affairs) 21, Hale Street, Ipoh, kepada Setiausaha Perkara Pendidikan UMNO, 

Penang, berkaitan memberi scholarship kepada  kanak-kanak  yang  memasuki  Malay  Girls’ College, 

bertarikh 8th December   1947.

 

UMNO/K.L 29 B/1950, Peringatan Persidangan Majlis Meshuarat Agong UMNO, yang  diadakan di Hotel 

Majestic Kuala Lumpur pada, 10 dan 11 Jun 1950.

 

UMNO/R 25/47 No. (3)  dalam UMNO/SG 120/1946. No. 10, Surat  jawapan Sd. Salleh Osman (Pengerusi 

Pejabat Perkara Ugama UMNO) kepada Puteh Mariah berkenaan  sekatan wanita memberi ceramah, 

bertarikh 29 Jun 1947.

UMNO/SG No. 10/1946, Out-Station Visits.

 

UMNO/SG No. 15/1946, London Delegation.

UMNO/SG No. 87/1946. No.5, Officers Reports. D.P.B.Gantang, S/G UMNO, No. 21,

Hale Street, Ipoh.

 

UMNO/SG 87/1946. No. (5A), Penyata Jabatan Kaum Ibu daripada Januari hingga

April 1947.

UMNO/SG-120/46. No (1), Surat Setiausaha Agung UMNO, Datok Panglima Bukit Gantang    kepada Puteh 

Mariah meminta persetujuan untuk dilantik sebagai Pegawai Perkara  Ibu, bertarikh 29 December 1946.

 

UMNO/SG No. 122/1946. No.

 

UMNO/SG No. 122/1946. No. (7), Laporan perbelanjaan dihantar kepada Dato Onn bin   Jaafar dan 

salinan kepada semua Pegawai UMNO (O.C atau Officer in Charge) oleh   Datok Panglima Bukit Gantang. 

‘1947 Budget’.

 

UMNO/SG  No. 122/46. No. (8), Surat daripada Datok Panglima Bukit Gantang kepada Puteh Mariah, 

bertarikh 19 Februari 1947.

 

UMNO/SG  No. 122/46. No. 10, Surat balasan daripada Puteh Mariah kepada Setiausaha  Agung UMNO, 

beralamat di No. 1, Edgar Road, Ipoh, bertarikh 20 Februari 1947.

 

UMNO/SG 122/1946. No. 16.

 

UMNO/SG No. 1/1947, Minit Persidangan Mesyuarat Majlis Agung Biasa yang diadakan di  Balai Besar, 

Alor Star, 10 hingga 12 Januari 1947.

 

UMNO/SG No. 13/1947, No.2/47, General Assembly.

 

UMNO/SG No. 46/1947, Revision of Malay School Teachers Salary.

 

UMNO/SG 46/47, Surat Yang Dipertua (K.P.G.M.S) beralamat di Taiping, kepada Secretary,   Salaries 

Commission, Blok 3, Tanglin Hospital, Kuala Lumpur, Melalui Director of  Education,  Malayan  

Union,  Kuala  Lumpur,   yang mempunyai jadual gaji semasa    sebulan yang dibayar kepada guru-guru 

yang ada kelulusan Maktab dan tiada    kelulusan  Maktab,  lelaki  dan perempuan, serta kenaikan 

gaji baru yang dipohon.    Jadual  ini  juga ditunjukkan peratusan kenaikan  tahunan dan lama 

tempoh  guru telah berkhidmat sama ada yang terlatih atau tidak, bertarikh 1st May 1947.

 

 

UMNO/SG No. 143/1947, Meshuarat Majlis Agong Bilangan (8). Secretary General UMNO, 21, Hale Street, 

Ipoh, 24th September 1947.

 

UMNO/SG -145/47. No. (20) dalam UMNO/F No. 38/1947, Surat Setiausaha Agong UMNO, Zainal Abidin b. 

Hj. Abas kepada “Members of the Executive Committee U.M.N.O.” bertajuk “Re-organisation of the 

Executive Committee

U.M.N.O.” bertarikh 5 November 1947.

 

UMNO /SG No.161/1947. No. (8), Penyata Jabatan Kaum Ibu daripada 1 January

1947 hingga 25 November 1947.

UMNO/SG-162/47. No.(1).

 

UMNO/SG-162/47. No. (2), Surat Setiausaha Agong UMNO, Zainal Abidin b. Haji Abas, melalui Pejabat 

Setiausaha Agong UMNO, 21 Hale Street, Ipoh, kepada Ahli Jawatan Kuasa Kerja, bertarikh 10 November 

1947.

 

UMNO/SG No. 2/48, Surat Puteh Mariah beralamat Jabatan Kaum Ibu (DEPT. OF WOMEN’S AFFAIRS), 21 Hale 

Street, Ipoh, kepada Setiausaha Agung UMNO.

 

UMNO/SG No. 15/1948, Meshuarat Majlis Agong Bilangan (10) di-adakan di- Dewan Francis Light School, 

Perak Road, Penang, pada 23 dan 24 April, 1948.

 

UMNO/SG-45/49, Persidangan Majlis Meshuarat Agong Biasa Bilangan (12) di- ada-kan di-  Butterworth, 

Seberang Prai, pada, 27 dan 28 August, 1949.

UMNO/SG No. 123/1949, Bilangan (13), Majlis Meshuarat Agong UMNO. UMNO/SG-8/50. Bil. (8), Mesyuarat 

Jawatankuasa Kerja Agong UMNO, bertarikh

31 Disember 1950.

 

UMNO/SG-116/50, Peringatan Persidangan Majlis Mesyuarat Agong UMNO, diadakan di  Hotel Majestic, 

Kuala Lumpur pada, 10 dan 11 Jun 1950.

 

UMNO/SG-120/50, Peringatan Persidangan Tahon Yang Ke-Lima Majlis Meshuarat Agong UMNO, di-ada-kan 

di-Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, pada, 27, 28, dan 29 August, 1950.

 

UMNO/SG-155/50, Bil. (4), Susunan Perkara2 Meshuarat, Persidangan Wakil2 Ahli2 Perempuan UMNO, di 

Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, Perak, pada 26 August, 1950.

 

UMTA (GA/Gen) 4/47  No. 1  dalam UMNO/SG 46/47, Surat Setiausaha Agong Kesatuan   Persekutuan  

Guru-guru  Melayu  Semenanjung  (K.P.G.M.S) (Union of Malay   Teachers’  Associations  Malay  

Peninsula,  kepada Pemangku Setiausaha Agong UMNO. bertarikh 8th March 1947.

 

Undang-undang Party Negara (Naskhah Melayu), February 1954, dicetak oleh Ibu Pejabat Party Negara, 

No. 8, Market Street, Kuala Lumpur. 2002/0013638,

Arkib Negara.

 

Tesis

 

Ghazali Basri. 1974. “Hilir Perak” “Sejarah Hubungan Ras Zaman Pendudukan Jepun Sehingga 

Pemerintahan Tentera British, 1942-1946. Latihan Ilmiah, Universiti Malaya.

 

Jae Hyon Lee. (2005). ‘UMNO Factionalism and the Politics of Malaysian National Identity’, Tesis 

PHD, School of Politics and International Studies, Murdoch University, Australia.

 

Mohd. Daim Dahalan. 1975. “Hubungan China-Melayu di mukim Layang-layang, Parit  Perak,” Rencana 

Panjang Universiti Malaya.

 

Kamaruddin Mohd Piah. 1974. “Kampung Bekor Sejak 1900:Satu Kajian Sejarah Tempatan   Dengan Rujukan 

Khas kepada Tragedi 6 Mac 1946” .Latihan Ilmiah Universiti Malaya.

 

Khairi bin Ariffin. 2009. Dasar Kolonial British Terhadap Pendidikan Melayu di Tanah Melayu, 

1900-1957. Tesis Phd, Universiti Malaya.

 

Ruhana Fadzil. 2017. Perjuangan Wanita Dalam Aktivisme Sosial dan Nasionalisme di Tanah Melayu, 

1929-1957. Tesis Phd. Universiti Malaya.

 

Yahya Adn. Wahib. 1977/78. “Peristiwa Bintang Tiga di Sungai Bayor Selama,

Perak”. Latihan Ilmiah, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Buku

 

A.D. Smith. (1971). Theories of Nationalism, London: Blackwell.

Abdul Rahman Haji Abdullah. (1994).  Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur & Pulau Pinang: Penerbit 

bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Pusat Pengajian Luar Kampus Universiti Sains Malaysia.

 

Abdul Rahman Haji Ismail. (2008). “Revolusi Di Malaysia, Cerakinan Sejarah”, dlm. Nasionalisme Dan 

Revolusi Di Malaysia dan Indonesia, Pengamatan Sejarah, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Abdullah Zakaria Ghazali. (1988). “Perak, 1651-1955: Satu Tinjauan Mengenai Perjuangan  Orang 

Melayu”, dlm. Adnan Haji Nawang, (penyt.),  Perak

Dahulu dan Sekarang, Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia.

 

Ahmad Boestamam. (1972). Dr. Burhanuddin: Putera Setia Melayu Raya, Kuala

Lumpur: Pustaka Kejora.

 

Aishah Ghani. (1992). Aishah Ghani Memoir Seorang Pejuang, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Anbalakan Kaisalam. (1996). Individu Dalam Sejarah : Satu Analisis., dlm. Badriyah Haji Salleh dan 

Tan Liok Ee (eds). Alam Pensejarahan: Dari Pelbagai Perspektif, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

       . (1983). Biografi Wanita Malaysia, Kuala Lumpur: Pertiwi.

 

       . (1974). Buku Cenderamata Jubli Perak Wanita UMNO Malaysia Pada 25 Ogos 1974, Kuala Lumpur.

 

 

Chamil Wariya, (2006). Perjuangan Membela Melayu UMNO Selangor 1946-2006, Kuala Lumpur: Media 

Global Matrix Sdn. Bhd.

 

Cheah Boon Kheng. (1983). Red Star Over Malaya: Resistance and Social Conflict During  and  After  

The  Japanese  Occupation  of  Malaya,  1941-1946, Singapore: Singapore University Press.

 

Cheah Boon Kheng. (1985). “Asal Usul dan Asas Nasionalisme Malaya,” dalam R. Suntharalingam dan 

Abdul Rahman Haji Ismail, Nasionalisme: Satu Tinjauan Sejarah, Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

 

Cheah Boon Kheng. (2012). Red Star Over Malaya: Resistance and Social Conflict During and After The 

Japanese Occupation of Malaya, 1941-1946 (Fourth Edition), National University of Singapore: Art 

Link, Singapore.

Elie Kedourie. (1966). Nationalism. London: Hutchinson & Co Publisheres Ltd. Funston, John. (1980). 

Malay Politics in Malaysia:A Study of UMNO & PAS, Kuala

Lumpur: Heinemann.

 

Hans Kohn. (1965). Nationalism, Its Meaning and History. Van Nostrand: Kringer Publisher.

Ho Tak Ming. (2009). Ipoh When Tin Was King, Perak: Perak Academy, Ipoh. Ibrahim Mahmood. (1981). 

Sejarah Perjuangan bangsa Melayu: Suatu Penyingkapan

Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu Menuju Kemerdekaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

J.de V. Allen, (1967). The Malayan Union, New Heaven, Yale: University Southeast

Asia Studies.

 

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. (2010). Wanita dan Politik Malaysia, Kuala 

Lumpur: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan

Masyarakat, Malaysia.

 

Leon. P. Baradat. (1984). Political Ideologies: Their Origins And Impact. New Jersey: Englewood

 

Lyman Tower Sargent. (1996). Contemporary Political Ideologies, Ed.-10, Belmont: Wadsworth 

Publishing Company.

 

Manderson. L. (1981). Wanita, Politik dan Perubahan Pergerakan Kaum Ibu UMNO Malaysia 1945-1972. 

Samsudin Jaapar (Terj.), Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Means, Gordon.P. (1976). Malaysian Politics,London: Hodder and Stoughton.

 

Mohamad Abu Bakar. (1996). Pandangan Dunia, Ideologi dan Kesarjanaan: Islam,

Proses Sejarah dan Rekonstruksi Realiti Sosial., dlm. Badriyah Haji Salleh

dan Tan Liok Ee (eds.),  Alam Pensejarahan: Dari Pelbagai Perspektif,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohamed Salleh Lamry(2006)Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan.

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Motti Golani. (2009). The End of the British Mandate for Palestine, 1948 : The Diary of Sir Henry 

Gurney. Historian, Department of Israeli Studies, University of Haifa, Israel: Palgrave Macmillan.

 

Muhd Yusuf Ibrahim. (2000).  Ilmu Sejarah: Falsafah, Pengertian, dan Kaedah,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Noel Barber. (1971). The War Of The Running Dogs : How Malaya Defeated The Communist  Guerrillas 

1948-1960, United Kingdom : Cassell Publishers.

 

       . (1993). Pergerakan Wanita UMNO Sepanjang Lima Dekad, Kuala Lumpur: Kembangan Kristal (M) 

Sdn. Bhd.

 

      . (2007). Perjuangan UMNO Bersama 50 Tahun Kemerdekaan, Kuala Lumpur: Ibu Pejabat UMNO 

Malaysia.

 

Qasim Ahmad. (2000). Karya Sejarah: Pendekatan dan Persoalan (edisi Kedua),

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

R.Suntharalingam. (1985). “Konsep Nasionalisme: Ke Arah Satu Takfif”, dlm. R.Suntharalingam dan 

Abdul Rahman Haji Ismali, (penyt.), Nasionalisme Satu Tinjauan Sejarah, Petaling Jaya: Penerbit 

Fajar Bakti Sdn.Bhd.

 

Ramlah Adam. (1978). UMNO: Organisasi dan Kegiatan 1945-1951,Kelantan: Mohd Nawi Book Store.

 

Ramlah Adam. (1987).  Dato Onn Jaafar, Peranannya di dalam Politik dan Pentadbiran  Persekutuan  

Tanah  Melayu  1895-1962,   University  of Michigan: Gateaway Pub. House.

 

Ramlah Adam. (1998). Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti 

Malaya.

 

Ramlah Adam. (1992). Dato’ Onn Ja’afar Pengasas Kemerdekaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Ramlah Adam. (1997).“Dato’ Onn Jaafar, 1895-1962”, dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan  Adnan Haji 

Nawang (eds.), Biografi Tokoh Pilihan Malaysia, Kuala Lumpur:    Universiti Malaya.

 

Ramlah Adam. (2013). Gerakan Politik Melayu 1945-1957, Kangar: Penerbit Universiti Malaysia Perlis.

 

Robert Heussler. (1985). British Rule In Malaya 1942-1957, Singapore: Heinemann Asia.

 

Roslan Saadon. (2009). Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Pertumbuhan dan Perkembangan, Shah Alam: 

Karisma Publications Sdn.Bhd.

 

       . (1993). Rusiah R. Abdullah dan Nor Anida Umam (penyt.). Pergerakan Wanita UMNO: Sepanjang 

Lima Dekad, Kuala Lumpur: Kembangan Kristal

(M) Sdn. Bhd.

 

Rustam A. Sani. (2004). Ke Mana nasionalisme Melayu. Kuala Lumpur: R Publishin Services.

 

Rustam A. Sani. (2008). Social Roots of the Malay Left. Petaling Jaya: SIRD.

 

Salmah Mohsin. (1989). Buku Cenderamata Pergerakan Wanita UMNO Ulang Tahun 40, Kuala Lumpur: Salmah 

Mohsin.

 

Scott, James. C. (1968). Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite. New 

Haven: Yale University Press.

 

Shahril @Charil Marzuki dan Habib Mat Som. (1999). Isu Pendidikan di Malaysia:

Sorotan dan Cabaran. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Sidney Hook. (1943). The Hero In History: A Study in Limitation and Possisibility,

Boston

 

Smith, A.D. (1986). The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Basil Blackwell.

 

Syed Husin Ali. (1983). Menanam Semangat Nasionalisme Tulen Melalui Sastera.

Dewan Sastera, Ogos.

 

Syed Ja’afar Albar. (1966). Sa-Layang Pandang Sejarah Perjuangan UMNO 20 Tahun, dlm. UMNO 20 Tahun, 

Kuala Lumpur: Ibu Pejabat UMNO Malaysia.

 

Syed Mahadzir Syed Ibrahim. (2010). 360 Hari Dalam Sejarah Malaysia, Jilid 2 (Jul- Dis), Selangor: 

Pekan Ilmu Publication Sdn. Bhd.

 

T. N. Harper. (1999). The End Of Empire And The Making Of Malaya, United Kingdom: Cambridge 

University Press.

 

Talib Samat. (2014). Tengku Menteri Kisah Tokoh Korperat Bijih Timah Melayu Terulung Long Jaafar 

dan Ngah Ibrahim Pengasas Taiping Bandar Warisan 1790 hingga 1895, Selangor: PTS Akademia.

 

Tan Ding Eing, (1977). Sejarah Singapura dan Malaysia, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

 

Terry Eagleton. (2014). Ideology. London: Routledge.

 

       , (2007). UMNO 10 Tahun, 1946-1956, Perak: Yayasan Perak.

 

       , (1966) UMNO 20 Tahun, Kuala Lumpur: Perchetakan Kum.

 

       , (1984). UMNO 38 Tahun Zaman Gemilang, Kuala Lumpur: AMW Communications Management.

 

Vejai Balasubramaniam. (1998). Politik Nasionalisme Dan Federalisme Di Malaysia,

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Zahalan Bin Man. (2003). Daulat UMNO, Kuala Lumpur: Kip Tech Sdn. Bhd.

 

Jurnal

 

Abdul Choliq, “Nasionalisme dalam Perspektif Islam”,  Jurnal Sejarah CITRA

LEKHA, Vol. XVI, Bil. 2: 45-58. 2011.

 

Ahmad Fauzi Abdul Hamid. “Malay Anti-Colonialism in British Malaya: A Reappraisal Of Independence 

Fighters of  Peninsular Malaysia”, Journal of Asian and African Studies, 42.5, 2007.

 

A.J Stockwell , “ British Policy And  Malay Politics During The  Malayan Union Experiment  

1942-1948”, Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society (MBRAS), Kuala Lumpur:  Council of the 

MBRAS. Monograph No.8. 1979.

F.G. Carnell, “Constitutional Reform and Elections in Malay”, Pacific Affairs. Jld. 28 Mac. 1954.

 

Hari Ini Dalam Sejarah, Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, Jilid V 1987. Hari Ini Dalam Sejarah, 

Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, Jilid VII 1994 Jebat. Volumes 9-10. 1980

J.M. Pluvier.. Malayan Nationalism: “A Myth”, Journal of the Historical Society,

Kuala Lumpur: University of Malaya, Vol. VI. 1967/68

 

Ku Hassan bin Ku Halim, Ainudin Lee bin Iskandar Lee, Suhaimi bin Sulaiman. “UMNO dan Krisis: 

Penelitian Kepada Krisis Dalaman-Kes Terpilih”, Jurnal of Techno Social, Universiti Tun Hussein Onn 

Malaysia. 2012.

 

M.A. Fawzi Basri, “Perak Sebelum Dan Selepas Perang Dunia Kedua: Satu Analisa Tentang Nasionalisme 

Orang Melayu”, ANALISIS Jld.1. Bil. 1. 1986.

 

Mahani  Musa,  “Wanita  Melayu,  Kesedaran  Pendidikan  Dan  Pembentukan Masyarakat  Malaysia 

Moden”, Malaysia Dari Segi Sejarah. Bil. 28. 2010.

 

Mior Khairul Azrin bin Mior Jamaluddin,  “Sistem Pendidikan di Malaysia: Dasar, Cabaran    Dan  

Pelaksanaan  Ke  Arah  Perpaduan  Nasional”,  SOSIO HUMANIKA, Jurnal     Pendidikan  Sains  Sosial  

dan  Kemanusiaan, Bandung, Indonesia. Vol. 4, No. 1. 2011.

 

Mohamed Ali bin Haniffa, Mohammad Redzuan bin Othman, “Pergaduhan Kaum di Tanah Melayu Selepas 

Pendudukan Jepun Hingga Darurat DiIsytiharkan”,

Sejarah, Journal Of The Department Of History. Universiti Malaya. 2017.

 

Mohd Faidz Mohd Zain, Jamaie Hj. Jamil, Mohd Rizal Mohd Yaakob, “Pengaruh Nasionalisme Melayu 

Mewarnai Budaya Politik Melayu dalam UMNO”, Jurnal Melayu (7) 2011.

 

Muhamad Takiyuddin Ismail, “Konservatisme Dalam Politik UMNO”, Jebat: Malaysian   Journal of 

History, Politic & Strategic, School of History, Politic & Strategic Studies,  Bangi: Universiti 

Kebangsaan Malaysia, Vol. 38 (1), 2011.

 

Ramlah Adam, “Datin Putih Mariah Ibrahim Rashad: Isu-Isu Yang Dibangkitkan Dalam Majlis Perundangan 

Persekutuan”, SARI (Jurnal Alam dan Tamadun Melayu), Jilid Volume 15 & 16, 1998.

 

 

Akhbar dan Majalah

 

Abdul Latiff Abu Bakar, “Ishak Hj. Muhammad Sebagai Seorang Penulis dan Ahli Politik (1930-1948)”, 

dlm. Malaysia dari segi Sejarah, Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, Bil. 20, 1992.

 

Alina Ranee. Lasting Impressions Of A Political Activist. New Straits Time, 3 August 1987.

 

Berita Harian, “Veteran UMNO Meninggal”, 27 Februari 2006.

 

Guiding In The Federation of Malaya, Incorporating the Annual Report For 1956. Vol. 1 No. 4, March 

1957. The Official Organ of The Girl Guides Association, Federation of Malaya.

Majlis, 20 Januari 1946.

 

Negara, No. 1, August, 1954.

 

Negara, No. 2, September, 1954.

Profil Sekolah Rendah Perempuan Methodist. 2011.

 

Seruan Ra’ayat, Ahad, 11 November 1945.

Seruan Rakyat, Bil. 54, 7 Januari 1946.

 

Straits Times, 2 September 1947.

 

Straits Times, 22 Januari 1948.

 

Straits Times, 9 Januari 1951.

The Straits Time, “Malay Women In New Malaya”, December 5, 1946.

 

Titian Mesra, Bil. 53. 1997. Perak: Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan, Perak.

Utusan Melayu, 15 Januari 1946

 

Warta Negara, 20 Januari 1946.

 

Warta Negara, Bil. 86, 11 April 1946.

 

Website

www.arkib.gov.my/web/guest/puan-sri-datin-puteh-mariah-ibrahim-rashid.

 

http://hids.arkib.gov.my/peristiwa/maktab-perempuan-melayu-malay-girl-s-college- 

dibuka-di-kuala-lumpur-11/6/2018.

 

http://hids.arkib.gov.my/peristiwa/-/asset_publisher/content/penubuhan-majlis- perundingan 

-persekutuan/-5/25/2019.

Temubual

Temubual dengan Prof. Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam, di Institut Kajian Institusi Raja, 

Kepimpinan dan Komuniti, Universiti  Malaysia Perlis pada 8.April.2013.

 

Temubual dengan Tan Sri Aziz Tapa, di kediamannya, di KM 30, Kampung Rim, 77000, Jasin, Melaka, 

pada 14 September 2013. Ketika ditemubual beliau berusia 90 tahun.

 

Temubual dengan  Datuk Siti Rahmah binti Haji Kassim, di kediaman anaknya di Senawang,   Negeri 

Sembilan pada 15 September 2013. Ketika ditemubual beliau berusia 87 tahun    dan masih menjadi 

Pengerusi PERKIM Negeri Sembilan.

 

Temubual dengan Datuk Abdul Wahab bin Abdul Majid, salah seorang pengasas Bernama    yang masih 

hidup juga merupakan kenalan rapat keluarga Puteh Mariah. Melalui    beliaulah, pengkaji  dapat  

menghubungi  anak  Puteh Mariah, Encik Zain Azhari bin Tan Sri Zainal Abidin. Temubual dijalankan 

di  kediaman  beliau  di  alamat,  31  Jalan  14/28,  46100  Petaling  Jaya,

Selangor, pada 8 Oktober 2013. Ketika ditemubual beliau berusia 83 tahun.

 

Temubual dengan Encik Zain Azhari bin Tan Sri Zainal Abidin, anak kedua Puteh Mariah di   pejabat 

beliau di Zain and Co, Tingkat 6 & 7, Akademi Etiqa, 23 Jalan Melaka, Kuala    Lumpur kali pertama 

pada 28 Oktober 2013. Merupakan seorang peguam dan ketika   ditemubual  beliau  berusia  79 tahun. 

Temubual kali kedua dijalankan di rumahnya di   No. 2A, Jalan 203B, Taman Melawati Indah, Kuala 

Lumpur, pada 12 Disember 2014.

 

 

Temubual dengan Cik Zainee KamariahTan Sri Zainal Abidin, anak bungsu Puteh Mariah di   kediaman 

beliau di alamat, No. 5, Jalan 203A, Taman Melawati Indah, Kuala    Lumpur,   pada 21 dan 22 

Disember 2013.   Ketika ditemubual beliau berusia 66 tahun.

 

 

Temubual dengan Puan Alina Ranee, wartawan New Straits Time yang menemubual Puteh  Mariah  selepas  

beberapa  hari  Puteh  Mariah  menerima  Ijazah Kedoktoran Kehormat daripada Universiti Sains 

Malaysia, Pulau Pinang. Temubual dijalankan  di pejabatnya,  Blok C Tingkat 1, (Unit Penulisan 

Ilmiah) Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 5 Mei 2015. Ketika ditemubual 

beliau berusia 58 tahun.

 

Temubual dengan Prof Emeritus Datuk Dr. Amir Awang di kediaman beliau di 58 Persiaran   Cinta 

Sayang, 08000, Sungai Petani, Kedah, pada 21 Mac 2015. Beliau merupakan   bekas  Timbalan  Naib  

Cancelor  USM  (1978-1995). Beliaulah yang membaca Biodata  Puteh Mariah semasa Puteh menerima 

Ijazah Kedoktoran Kehormat pada tahun 1987.   Ketika  ditemubual beliau berusia 77 tahun.

 

Temubual dengan Prof. Emeritus Tan Sri Dato Dr. Khoo Kay Kim, di pejabatnya di Jabatan Sejarah 

Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, pada 6 Mei 2015. Anak kelahiran Negeri Perak. Ketika 

ditemubual beliau berusia 78 tahun.

 

Temubual dengan Prof. Madya Datin Dr. Mahani binti Musa, di pejabat beliau di Pusat Pengajian Ilmu 

Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, pada 13 Februari 2014.

 

Temubual dengan Prof. Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam, di pejabat beliau di Institut Kajian 

Institusi Raja, Kepimpinan dan Komuniti, Universiti Malaysia

ada 08 April 2013.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)