UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 3403
Simplified search suggestions : Abdul Hadi Ahmad Zulfiqar Shah Abd Latif Mohd Abdul Nasir Abdul Rahman Muhammad Hasbi

1
article
Penafian terhadap kekeliruan beberapa ayat al-Quran dalam Mashaf 'Uthmani
Abdul Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Abd Latif Mohd Abdul Nasir, Abdul Rahman Muhammad Hasbi,
1470 hits

2
article
Kajian mengenai dialog dua hala sebagai pendekatan Qur'ani dalam tilawah al-Qur'an
Abd. Latif Mohd. Abdul Nasir, Abd. Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Mohd Yusof Mohd Yakub @ Zulkifli,
1108 hits

3
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
12599 hits

4
thesis
Piawaian keselarian Rasm Uthmani terhadap al-Qira'at al-Shadhdhah bersumberkan Qiraat Abd Allah Ibn Mas'ud R.A
Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi
1000 hits

5
article
Pelaksanaan sistem pengajian pondok di Madrasah Al-Hidayah Al- Hukmiyah, Pondok Pida Tiga, Jitra, Kedah
Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi
53 hits

6
thesis
Wacana komunikasi dalam al-Qur'an: satu analisis terhadap dialog dua hala
Mohd Abdul Nasir Abd. Latif
2988 hits

7
article
The role of ar-rahn in enhancing financial inclusion: a structural equation modeling approach
Abdul Razak Azila, Muhammad Fidlizan, Mohd Hussin Mohd Yahya, Zainol Zuraidah, Abd. Hadi Fatimah Salwa,
6205 hits

8
article
Kemapanan dan daya saing pajak gadai Islam di Malaysia perspektif perintis
Abdul Razak Azila, Muhammad Fidlizan, Mohd Hussin Mohd Yahya, Abdul Hadi Fatimah Salwa,
1925 hits

9
article
Persepsi masyarakat terhadap keupayaan pengembangan dana masjid
Mohd Hussin Mohd Yahya, Muhammad Fidlizan, Abdul Razak Azila, Roshidi Ahmad Mohamad Ali,
2064 hits

10
article
Potensi Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-Reit) dalam membangunkan industri sawit di Malaysia
Mohd Hussin Mohd Yahya, Yusuf Yusni Anis, Muhammad Fidlizan, Abdul Razak Azila, Abdul Hadi Fatimah Salwa,
1337 hits
[First] [Prev] Page 1 of 341 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)