UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2676
Simplified search suggestions : Abdul Hadi Ahmad Zulfiqar Shah Abd Latif Mohd Abdul Nasir Abdul Rahman Muhammad Hasbi

1
article
Penafian terhadap kekeliruan beberapa ayat al-Quran dalam Mashaf 'Uthmani
Abdul Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Abd Latif Mohd Abdul Nasir, Abdul Rahman Muhammad Hasbi,
906 hits

2
article
Kajian mengenai dialog dua hala sebagai pendekatan Qur'ani dalam tilawah al-Qur'an
Abd. Latif Mohd. Abdul Nasir, Abd. Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Mohd Yusof Mohd Yakub @ Zulkifli,
655 hits

3
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
7441 hits

4
thesis
Piawaian keselarian Rasm Uthmani terhadap al-Qira'at al-Shadhdhah bersumberkan Qiraat Abd Allah Ibn Mas'ud R.A
Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi
501 hits

5
thesis
Wacana komunikasi dalam al-Qur'an: satu analisis terhadap dialog dua hala
Mohd Abdul Nasir Abd. Latif
1897 hits

6
article
The role of ar-rahn in enhancing financial inclusion: a structural equation modeling approach
Abdul Razak Azila, Muhammad Fidlizan, Mohd Hussin Mohd Yahya, Zainol Zuraidah, Abd. Hadi Fatimah Salwa,
4263 hits

7
article
Kemapanan dan daya saing pajak gadai Islam di Malaysia perspektif perintis
Abdul Razak Azila, Muhammad Fidlizan, Mohd Hussin Mohd Yahya, Abdul Hadi Fatimah Salwa,
1201 hits

8
article
Persepsi masyarakat terhadap keupayaan pengembangan dana masjid
Mohd Hussin Mohd Yahya, Muhammad Fidlizan, Abdul Razak Azila, Roshidi Ahmad Mohamad Ali,
1199 hits

9
article
Potensi Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-Reit) dalam membangunkan industri sawit di Malaysia
Mohd Hussin Mohd Yahya, Yusuf Yusni Anis, Muhammad Fidlizan, Abdul Razak Azila, Abdul Hadi Fatimah Salwa,
848 hits

10
article
Analisis kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Daud Mohd Noor, Ismail Abdul Munir, Abd Ghani Abdul Rahman, Kasim Ahmad Yunus,
1976 hits
[First] [Prev] Page 1 of 268 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)