UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2975
Simplified search suggestions : Abd Ghani Abd Rahman Daud Mohd Noor Abd Latif Mohd Abdul Nasir

1
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
15648 hits

2
article
Analisis kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Daud Mohd Noor, Ismail Abdul Munir, Abd Ghani Abdul Rahman, Kasim Ahmad Yunus,
3739 hits

3
article
Perlaksanaan kurikulum tajwid di sekolah-sekolah pondok negeri Perak
Abd Ghani Abd Rahman, Jemali Misnan, Daud Mohd Noor, Ismail Abdul Munir,
2847 hits

4
article
Metodologi pentafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir al-Azhar
Abdul Manas Mohd Fazali, Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor,
1633 hits

5
article
Penafian terhadap kekeliruan beberapa ayat al-Quran dalam Mashaf 'Uthmani
Abdul Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Abd Latif Mohd Abdul Nasir, Abdul Rahman Muhammad Hasbi,
1816 hits

6
thesis
Wacana komunikasi dalam al-Qur'an: satu analisis terhadap dialog dua hala
Mohd Abdul Nasir Abd. Latif
4079 hits

7
monograph
Kajian penilaian terhadap peranan Sekolah Bestari Printis
Daud Abd Rahman, Ayob Aminah, Nordin Abu Bakar, Saleh Md Noor, Gapor Abd Latif, Hashim Yusup, Abu Bakar Bhasah, Kamaruddin Kamarulzaman, Abdul Rahman
4367 hits

8
article
Pembelajaran secara inisiatif kanak-kanak menerusi pendekatan projek: dari tumbuh-tumbuhan ke sekaki payung
Abdul Rahman Norazizah, Md Yassin Sopia, Mohd Yusop Noor Ashikin,
2770 hits

9
article
Dakwah ibu bapa kepada anak-anak kajian dalam kalangan suku Banjar daerah Krian, Perak, Malaysia
Ismail Abdul Munir, Jemali Misnan, Daud Mohd Noor,
2188 hits

10
article
Kajian mengenai dialog dua hala sebagai pendekatan Qur'ani dalam tilawah al-Qur'an
Abd. Latif Mohd. Abdul Nasir, Abd. Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Mohd Yusof Mohd Yakub @ Zulkifli,
1385 hits
[First] [Prev] Page 1 of 298 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)