UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2400
Simplified search suggestions : Hassan Iberahim HjArshad Mohd Zaihidee Ibrahim MdNasir Omar Jamilah

1
monograph
Kajian keberkesanan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR
Hassan Iberahim, Hj.Arshad Mohd Zaihidee, Ibrahim Md.Nasir, Omar Jamilah,
4920 hits

2
book_section
Kajian keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR
Hassan Iberahim, Ibrahim Md. Nasir, Arshad Mohd Zaihidee, Omar Jamilah,
1286 hits

3
book_section
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran apresiasi pendidikan seni dengan menggunakan multimedia interaktif bertajuk ‘lawatan ke Balai Seni Lukis Negara’
Hassan Iberahim, Mohd Ghazali Hassan, Omar Jamilah,
1394 hits

4
monograph
Kajian penyesuaian program pengajian UPSI dengan bidang pekerjaan (graduan 1999-2009)
Kasa Zakaria, Ibrahim Mohamad, Kahar Mohd Ramli Buyong, Dawi Amir Hasan, Hashim Ahmad, Che Omar Che Mohd Zulkifli, Che Ngah Mohamad Suhaily Yusri, Oth
14878 hits

5
article
Strategic performance measurement and managerial performance: the mediating role of job satisfaction and psychological empowerment
Hassan Haslina, Maelah Ruhanita, Mohd Amir Amizawati,
2840 hits

6
conference_item
Hubungan antara tahap kemahiran penaakulan saintifik dan stail pengajaran pensyarah dalam kalangan pelajar matematik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
Ibrahim Amalina, Mohd Tajudin Nor
1986 hits

7
thesis
Kebolehpasaran graduan program reka bentuk grafik di IPTA dalam industri
Mohd Firdhaus Hasraf Hassan
2386 hits

8
thesis
Imej manusia dalam 'kumpulan puisi salasilah' Zurinah Hassan
Siti Murni Mohd. Abdul Hamid
7341 hits

9
thesis
Pembelajaran stoikiometri tingkatan empat berasaskan analogi dengan berbantukan multimedia
Jamilah Mohd Akbar
856 hits

10
monograph
Pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaran Multimedia Interaktif Sains
Ibrahim Mohamad, Md. Saad Mohd. Nazri, Mohamad Yatim Maizatul Hayati, Johan Rasyidi, Teh Hui Ping,
3612 hits
[First] [Prev] Page 1 of 240 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)