UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 647
Simplified search suggestions : Jalal Fauziah Hanim Noor Zanariah TwahirH Tahir Wahibah

1
monograph
Model penghayatan keibubapaan Islam satu kajian ke atas keluarga muslim
Jalal Fauziah Hanim, Noor Zanariah, Twahir@H. Tahir Wahibah,
1470 hits

2
article
Pembinaan alat ukur amalan keibubapaan Muslim
Jalal Fauziah Hanim, Noor Zanariah, Twahir @ H.Tahir Wahibah,
959 hits

3
monograph
Kajian keberkesanan kos program bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah
Yaakub Noran Fauziah, Ayob Ahmad Mahdzan, Hasan Osman Rani, Quek Bong Cheang, Ismail Ramlee, Saper Md Noor, Jusoh Ahmad Jazimin, Mohd Arip Aziz Shah,
4466 hits

4
article
Retorika dakwah dalam autobiografi - perjalananku sejauh ini dan kenang-kenangan hidup
Abdul Abu Hassan, Din Ghazali, Twahir @ H.Tahir Wahibah, Ariffin Mohd. Sidik,
1587 hits

5
article
Isu-isu berbangkit dari hak hadanah dan hak perwalian anak
Noor Zanariah,
481 hits

6
article
Perkahwinan kanak-kanak dan tahap minima umur perkahwinan dalam undang-undang keluarga Islam
Noor Zanariah,
461 hits

7
article
“Isteri Sementara” perselisihan pendapat ulama mengenai Nikah Mut‘ah dalam mazhab Sunni dan Syiah
Noor Zanariah,
527 hits

8
article
Penafian akses rujukan kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah di Malaysia
Noor Zanariah,
417 hits

9
thesis
Gender justice and Islamic family law reform in Malaysia
Zanariah Noor
497 hits

10
article
Pengangkatan anak serta implikasinya terhadap nasab, hadanah, nafkah dan pusaka dalam undang-undang keluarga Islam
Noor Zanariah, Opir Anhar,
548 hits
[First] [Prev] Page 1 of 65 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)