UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 107
Simplified search suggestions : Syed Lamsah Syed Chear

1
article
Strategi penerapan kemahiran abad ke-21 dalam latihan guru prasekolah
Syed Lamsah Syed Chear
234 hits

2
article
Kepentingan aktiviti fizikal dalam membina personaliti dan meningkatkan prestasi akademik
Syed Lamsah Syed Chear
275 hits

3
article
Intervensi pembelajaran di portal e-pembelajaran melalui aplikasi whatsapp dan telegram berdasarkan model lima fasa Needham
Syed Lamsah Syed Cheara
150 hits

4
article
Alkaloids from popowia perakensis king and their potential as dipeptidyl peptidase IV (DPP IV)
Saripah Salbiah binti Syed Abdul Aziz
3733 hits

5
article
Physical fitness assessment of MSKPPM Kedah veteran football players
Mohd Yusof Zulkifli, Syed Ambon Syed Ahmad Ezahar, Mohamad Hashim Junaidy,
7016 hits

6
article
Komitmen guru dalam pelaksanaan kurikulum dan inovasi berkesan
Mat Som Habib, Syed Ali Syed Kamaruzaman,
792 hits

7
article
Identiti Melayu dalam catan Syed Ahmad Jamal
Musa Nur Nazirah, Ramli Harozila,
2711 hits

8
conference_item
Interaction Between Langmuir Films Of Calix[4]Arenes With Aqueous Lead Ions
Azahari Noor Azyyati, Supian Faridah Lisa, Malik Syed Abdul,
742 hits

9
thesis
Penggunaan kaedah fonik dalam pengajaran kemahiran bacaan awal kanak-kanak prasekolah
Sharipah Amalhayaty Syed Ahmad
936 hits

10
thesis
Measuring service efficiency and productivity in Malaysian Community Colleges institution
Shariffah Nur Illiana Syed Ismail
340 hits
[First] [Prev] Page 1 of 11 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)