UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

Browse by: Subject Faculty Year
Total records found : 2826
Simplified search suggestions : Daud Norhayati Mohd Noor Nor Nafizah Alimon Hasimah Abdul Rashid Nursuhaidah

1
article
Preliminary toxicity test and phytochemical screening of Sargassum polycystum crude extracts from marine macroalgae
Daud Norhayati, Mohd Noor Nor Nafizah, Alimon Hasimah, Abdul Rashid Nursuhaidah,
1618 hits

2
article
Identification of Tacca chantrieri (dioscoreaceae) through anatomical and morphological characters
Mohd Noor Nor Nafizah, Wun Shun Jie, Mohamed Fatimah, Daud Norhayati, Alimon Hasimah,
1420 hits

3
monograph
Development of virtual Herbarium in higher plants
Mohamed Fatimah, Mohd Noor Nor Nafizah, Alimon Hasimah, Abdul Aziz Nor Azah, Said Che Soh,
1683 hits

4
article
Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat
Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
15650 hits

5
article
Kemahiran penaakulan saintifik dan stail pengajaran pensyarah : indikasi awal ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran pelajar Institusi Pengajian Tinggi
Mohd. Tajudin Nor’ain, Abd Rahman Nurulhuda, Saad Noor Shah, Yahaya Asmayati, Alimon Hasimah, Dollah Mohd. Uzi, Abd Karim Mohd. Mustamam,
2792 hits

6
article
Dakwah ibu bapa kepada anak-anak kajian dalam kalangan suku Banjar daerah Krian, Perak, Malaysia
Ismail Abdul Munir, Jemali Misnan, Daud Mohd Noor,
2188 hits

7
article
Analisis kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Daud Mohd Noor, Ismail Abdul Munir, Abd Ghani Abdul Rahman, Kasim Ahmad Yunus,
3739 hits

8
article
Perlaksanaan kurikulum tajwid di sekolah-sekolah pondok negeri Perak
Abd Ghani Abd Rahman, Jemali Misnan, Daud Mohd Noor, Ismail Abdul Munir,
2847 hits

9
monograph
Penerapan mesej dakwah oleh ibu bapa dalam kalangan murid suku kaum Banjar di daerah Krian, Perak
Ismail Abdul Munir, Daud Mohd Noor,
1285 hits

10
article
Metodologi pentafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir al-Azhar
Abdul Manas Mohd Fazali, Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor,
1633 hits
[First] [Prev] Page 1 of 283 [ Next ] [ Last ]


Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)