UPSI Digital Repository (UDRep)

Faculty: Fakulti Sains dan Matematik (952 items)
TitleType
671Penerapan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran fizik (satu kajian kes) (IR)thesis
672Pengajaran dan pembelajaran fizik secara aktif menggunakan kaedah makmal berasaskan mikrokomputer bagi topik daya dan gerakan (IR)thesis
673Pengenalpastian dan pencirian alergen major dan minor pada ketam lumpur (Scylla serrata) dengan menggunakan pendekatan proteomik (IR)thesis
674Pengetahuan asas dalam ekonomi dan kemahiran matematik mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kursus makroekonomi di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) (IR)monograph
675Pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) guru Biologi permulaan dan berpengalaman: satu kajian kes (IR)thesis
676Pengetahuan Pedagogi kandungan dan amalannya di kalangan guru Matematik sekolah menengahthesis
677Penggunaan bahan multimedia interaktif 3D animasi (‘scratch’) dalam kaedah pembelajaran teradun terhadap minat dan pencapaian murid Tahun 5 bagi mata pelajaran Sainsarticle
678Penggunaan kaedah mnemonik akrostik dalam topik formula sebatian ionik dan kesannya terhadap pencapaian, sikap dan motivasi pelajar (IR)thesis
679Penggunaan Kaedah Model Bar dalam membantu murid tahun lima menyelesaikan masalah Matematik berbentuk KBATthesis
680Penggunaan perisian autograph dalam pengajaran topik graf fungsi kuadratik di kalangan pelajar tingkatan empat (IR)thesis
[ First ] [ Prev ] Page 68 of 96 [ Next ] [ Last ]

Go to Faculty browser

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)