UPSI Digital Repository (UDRep)

Subject: BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc (166 items)
TitleType
1“Isteri Sementara” perselisihan pendapat ulama mengenai Nikah Mut‘ah dalam mazhab Sunni dan Syiah (IR)article
2A case study of two Muslim Non-Governmental Organizations(NGOs) on Islamic da`wah in Nigeria (IR)thesis
3A critical analysis of Prophetic narrations mentioned in KAFA JAKIM's ibadah (Worship) textbooksthesis
4A critical analysis of Prophetic narrations mentioned in KAFA JAKIM's 'Aqidah textbooksarticle
5Agihan zakat terhadap asnaf al-Gharimin menurut pandangan ulama dan amalan masa kini (IR)article
6Aktiviti dakwah kepada remaja dan hubungannya dengan kemahiran pengurusan aktiviti di masjid-masjid Negeri Selangorthesis
7Aktiviti keagamaan medium pembelajaran sepanjang hayat dan kesan terhadap penghayatan akhlak pelajar SABK di Perakresearch_report
8Amalan hafazan al-Quran di Darul Quran JAKIM (IR)article
9Amalan konsep mualim, muaddib, mursyid,mudarris dan murabbi dalam kalangan guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah di zon selatan Negeri Johorthesis
10Amalan pembelajaran hafazan al quran dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agamathesis
[First] [Prev] Page 1 of 17 [ Next ] [ Last ]

Go to Subject browser

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)